close

Enter

Log in using OpenID

Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği İlkesi

embedDownload
 Çevre,
Sağlık ve İş Güvenliği İlkesi
İlke Beyanı:
3M güvenli ve sağlıklı çalışma yerleri sağlar ve üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin çevreye etkisini en aza
indirmeye çalışır. 3M çalışanları, yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve iş güvenliği (EHS) yasalarını ve
yönergelerini ve 3M'in EHS ilkeleri ile standartlarını bilmeli ve bunları uygulamalıdır. 3M yönetimi, 3M
çalışanlarının bu yasa ve ilkeler hakkında doğru şekilde eğitilmesinden sorumludur. 3M yönetimi, bu
İlkenin kendileri için geçerli olduğu üçüncü tarafların, bu yasa ve ilkeler hakkında doğru şekilde
eğitilmesinden de sorumludur. 3M çalışanlarının, kendileri ve mesai arkadaşlarını, ziyaretçileri, müşterileri
ve yüklenicileri korumak için tüm endişelerini bildirmeleri gerekir.
Amaç:
3M'in global faaliyetleri ve kararları, kişileri, grupları ve şirketleri etkileyebilir. 3M'in global olarak ulaştığı
nokta, ürünlerimizin ve süreçlerimizin çevre, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenlikleri
üzerindeki etkilerini anlama ve yönetme sorumluluğu getirmiştir. 3M, ürünlerimizin çevreye etkisini en aza
indirmeye, doğal kaynakları korumaya ve tüm ticari faaliyetlerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve
toplumların sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket edenler için de geçerli olabilir. Bir
üçüncü tarafın ne zaman Davranış Kuralları İlkeleri kapsamında olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum
İlkesi sayfasına bakın.
Ek Yönergeler:
1 •
İlgili tüm EHS yasa ve yönergelerine ve 3M EHS İlkeleri ve Standartlarına uyun.
•
Çevre ile ilgili tüm sızıntı, tehlike veya kazaları bildirin.
•
Ürünlerimizin tasarım, üretim, kullanım ve imha işlemlerine çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili
güvenlik kaygılarının entegre edileceğinden emin olmak üzere 3M Yeni Ürün Sunum Çerçevesi ve
Ömür Yönetimi programını kullanın.
•
İşle ilgili günlük görevlerinize ve kararlarınıza, uygun iş güvenliği ve sağlık kaygılarını da katın.
•
Ekipman, tesis ve süreçleri güvenli bir şekilde işletin ve bakımını yapın.
•
İş sırasında ve iş dışında, sağlık ve iş güvenliği riskleri yönetimi ile ilgili eğitim ve öğretim
programlarına katılın.
•
Güvenli olmadığı veya tehlikeli olduğu görülen çalışma koşulları hakkında yönetimi ve çalışma
arkadaşlarınızı bilgilendirin ve uygun olduğunda, güvenli olmayan bir durumda çalışan işlemleri
kapatın.
•
Faaliyetlerimiz ya da ürünlerimiz ile ilgili olarak çalışanlar, müşteriler veya komşularımızın bildirdiği
çevre, sağlık ve iş güvenliği endişelerine kayıtsız kalmayın.
•
Mümkün olan her yerde her zaman kaynak kirlenmesini önleyin.
•
Mümkün olan her yerde her zaman atıkları azaltın.
•
Yürürlükteki tüm yasa ve yönergelere uyan ve 3M'in EHS değerlerini karşılayan tedarikçi, yüklenici
ya da dış kaynaklı üretici ve hizmet sağlayıcılarını seçin ve bunlarla iş yapmaya devam edin. Yasa
ve yönergelere uymayan ve 3M çevre, sağlık ve iş güvenliği değerlerini paylaşmayan tedarikçi, dış
kaynaklı üretici ve hizmet sağlayıcıları ile iş yapmaktan kaçının.
3M 1293113v1
Endişelerinizi www.3M‐ETHICS.com adresinden bildirebilir veya ABD'de 1‐877‐3M‐ETHICS numaralı hattı arayabilirsiniz. Diğer ülkeler için ücretsiz telefon numaralarını www.3M‐ETHICS.COM adresinde bulabilirsiniz. 3
Çevre,
Sağlık ve İş Güvenliği İlkesi
•
Islah ve diğer uygun yöntemlerle doğal kaynakları koruyun.
•
Var olan faaliyetler ve yeni ekipman ile tesislerde enerji verimliliğini iyileştirmek için çalışın.
•
Güvenli olmayan faaliyetler ve çalışma koşullarından kaçının.
•
Çalışanlar, yürürlükteki yasa ve ilkeleri öğrenmek ve uymak konusunda yardım için kendilerine
atanmış bölüm, tesis ya da yardımcı çevre, sağlık ve iş güvenliği profesyonelleri ile iletişime
geçmelidir.
Cezalar:
Çevre, sağlık ve iş güvenliği yasalarına ve bu İlkeye uyulmaması 3M ve kişisel olarak çalışanlar için
tazminatlara ve para cezalarına neden olabilir, önemli ticari kesintilere yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar
verebilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla
karşılaşacaktır.
2 3M 1293113v1
Endişelerinizi www.3M‐ETHICS.com adresinden bildirebilir veya ABD'de 1‐877‐3M‐ETHICS numaralı hattı arayabilirsiniz. Diğer ülkeler için ücretsiz telefon numaralarını www.3M‐ETHICS.COM adresinde bulabilirsiniz. 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content