Tegem müfredat indir

1. TEGEM, çocuklarımızın dini eğitimlerini üstlenen bir projedir. Bu kapsamda;
a. Temel Akaid
b. Siyer
c. Hadis
d. Ahlak
e. İlmihal
f. Medrese Hazırlık Dersleri (7-8. sınıflar için)
seminer dersleri bulunmaktadır.
2. TEGEM, çocuklarımızın dünyadan ve çevresinden kopuk olmamalarını, zeki, sorgulayan ve
araştıran, analitik düşünmelerini sağlayan pozitif ilimlerin eğitimini üstlenen bir projedir. Bu kapsamda;
a. Türkçe
b. Matematik
c. Sosyal Bilgiler
d. Bilgisayar
e. Spor
f. Drama
g. Çıraklık Eğitimi (7 - 8. sınıflar için)
seminer dersleri
bulunmaktadır.
1.SINIF SEMİNER DERSLERİ
Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
Temel Türkçe (2S)
Boyama (30 Dk)
Temel Matematik (2S)
El işi-Resim (30 Dk)
Hayat Bilgisi (1S)
Oyun, Hikâye (30 Dk)
Rehberlik (1S)
Hadis-Ezber (1S)
Ahlak-İlmihal (30 Dk)
Siyer Hikaye (30 Dk)
2. SINIF SEMİNER DERSLERİ
Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
Türkçe (2 S)
Boyama (30 Dk)
Matematik (2 S)
El işi –Resim (30 Dk)
Hayat Bilgisi (1 S)
Oyun, Hikaye (30Dk)
Kur’an ( 1S)
Hadis-Ezber (30 Dk)
Ahlak-İlmihal (30 Dk)
Siyer Hikaye (30 Dk)
3. SINIF SEMİNER DERSLERİ
Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
Türkçe (2 S)
El işi –Resim (30 Dk)
Matematik (2 S)
Oyun, Hikaye (30Dk)
Hayat Bilgisi (1 S)
Spor (30 Dk)
Kur’an ( 1S)
Kompozisyon (30 Dk)
Hadis-Ezber (30 Dk)
Ahlak-İlmihal (30 Dk)
Siyer Hikaye (30 Dk)
Akaid (30Dk)
4. SINIF SEMİNER DERSLERİ
Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
Türkçe (2 S)
El işi –Resim (30 Dk)
Matematik (2 S)
Oyun, Hikaye (30Dk)
Hayat Bilgisi (1 S)
Spor (30 Dk)
Kur’an ( 1S)
Kompozisyon (30 Dk)
Hadis-Ezber (30 Dk)
Ahlak-İlmihal (30 Dk)
Siyer Hikaye (30 Dk)
Akaid (30Dk)
5. SINIF SEMİNER DERSLERİ
Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
Türkçe (2 S)
Spor (30 Dk)
Matematik (2 S)
Kompozisyon (30 Dk)
Sosyal Bilgiler (1 S)
Drama (30 Dk)
Kur’an (1 S)
Fen Bilgisi (1S)
Ahlak-İlmihal (30 Dk)
Akaid (30Dk)
Hadis-Ezber (30 Dk)
6. SINIF SEMİNER DERSLERİ
Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
Türkçe (2 S)
Spor (30 Dk)
Matematik (2 S)
Kompozisyon (30 Dk)
Sosyal Bilgiler (1 S)
Drama (30 Dk)
Rehberlik (1 S)
Fen Bilgisi (1S)
Ahlak-İlmihal (30 Dk)
Akaid (30Dk)
Hadis-Ezber (30 Dk)