close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos 2014 Dönemine Ait TÜFE Verilerine İlişkin Rapor

embedDownload
Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) Ağustos 2014 Tüketici Fiyatları Endeksine ilişkin verileri
yayımladı (3 Eylül 2014).
TÜFE (2003=100) endeksi, kentlerde yaşayan hanelerin tükettiği mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki
değişimini ortalama olarak ölçmektedir. Ağustos ayında Türkiye (TR) Geneli TÜFE endeksi (Tablo 1) bir
önceki aya (Temmuz 2014) göre yüzde 0,09 artış göstererek 243,4 değeri almıştır. Endeks bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 9,54 oranında artış göstermiştir. Ağustos (2014) ayında ana harcama grupları itibariyle en
yüksek artış yüzde 1,64 ile lokanta ve oteller grubunda yaşanırken, bunu yüzde 0,89 artışla gıda ve alkolsüz
içecekler grubu ve yüzde 0,75 artışla eğitim takip etmektedir. En fazla düşüş gösteren ana harcama kategorisi ise
yüzde 4,92 (negatif) ile Giyim ve ayakkabı grubudur.
Ağustos ayında Adana, Mersin (TR62) bölgesi TÜFE endeksi (Tablo 1) bir önceki aya (Temmuz 2014) göre
yüzde 0,03 artış göstererek endeks 245,78 değeri almıştır. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,62
oranında artış göstermiştir. Ağustos (2014) ayında ana harcama grupları itibariyle Adana, Mersin (TR62)
bölgesi en yüksek artışı yüzde 1,46 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu gösterirken, bunu yüzde 1,41 artışla
lokanta ve oteller grubu ve yüzde 1,11 artışla eğitim grubu takip etmektedir. En fazla düşüş gösteren ana
harcama kategorisi ülke genelinde olduğu gibi yüzde 6,03 (negatif) ile Giyim ve ayakkabı grubudur.
Tablo 1: Ana-Harcama Gruplarına Göre Tüketici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranları(2003=100)
Ağustos 2013
Harcama Grubu
Temmuz 2014
TR
Türkiye
TR62
Adana
Mersin
TR
Türkiye
TR62
Adana
Mersin
Genel
222.21
228.37
243.17
Gıda Ve Alkolsüz
Đçecekler
Alkollü Đçecekler Ve
Tütün
Giyim Ve Ayakkabı
230.82
238.50
261.82
259.26
399.86
404.22
420.02
149.84
161.18
Konut, Su, Elektrik,
Gaz Ve Diğer Yakıtlar
263.24
289.26
Mobilya, Ev Aletleri Ve
Ev Bakım Hizmetleri
174.74
Sağlık
Ağustos 2014
Bir önceki aya
göre % değişim
Bir önceki yılın
aynı ayına göre
% değ.
TR
Türkiye
TR62
Adana
Mersin
TR
Türkiye
TR62
Adana
Mersin
243.40
245.78
0.09
0.03
9.54
7.62
264.14
263.05
0.89
1.46
14.44
10.29
424.20
418.09
422.21
-0.46
-0.47
4.56
4.45
171.18
169.69
162.76
159.46
-4.92
-6.03
8.62
-1.07
276.55
303.08
277.42
303.58
0.31
0.16
5.39
4.95
168.66
190.99
185.68
191.58
185.97
0.31
0.16
9.64
10.26
134.18
136.56
146.13
146.59
146.37
146.60
0.16
0.01
9.08
7.35
Ulaştırma
219.01
225.29
239.85
247.02
239.70
246.20
-0.06
-0.33
9.45
9.28
Haberleşme
122.98
124.19
124.69
125.07
124.86
125.28
0.14
0.17
1.53
0.88
Eğlence Ve Kültür
161.89
156.91
175.34
169.49
176.38
170.50
0.59
0.60
8.95
8.66
Eğitim
226.40
229.71
243.97
243.97
245.79
246.67
0.75
1.11
8.56
7.38
Lokanta Ve Oteller
297.09
306.95
335.34
341.24
340.85
346.05
1.64
1.41
14.73
12.74
Çeşitli Mal Ve
256.30
246.72
275.35
265.14
Hizmetler
Kaynak: TÜĐK, Enflasyon ve Fiyat Đstatistikleri Veri Tabanı
277.15
266.94
0.65
0.68
8.13
8.20
245.7
TR
Türkiye
TR62
Adana
Mersin
Tablo 1’deki veriler ana harcama grupları ve genel endeksler ile bu endekslerin büyüme hızları (enflasyon)
konusunda bilgi vermektedir. Ancak ana harcama gruplarının ortalama enflasyon oranına etkisi bu grupların
tüketici sepetindeki ağırlıklarına bağlı olacaktır. Grafik 1 tüketici fiyatları endeksindeki yüzde artışa ana
harcama gruplarının etkilerini (artışın kaynağına ilişkin bilgiler) vermektedir.
1
Ana harcama grup endekslerindeki yüzde artışlar bu harcama gruplarının tüketici sepeti içindeki payları ile
çarpılarak ortalama (TÜFE bazlı) enflasyona etkileri grafikte verilmiştir. Türkiye genelindeki ortalama fiyat
artışına en büyük etki (0,22) gıda ve alkolsüz içecekler ile lokanta ve oteller gruplarından gelmektedir. Giyim ve
ayakkabı ile ulaştırmanın etkisi negatif olarak gerçekleşmiştir. Benzer biçimde TR62 Adana, Mersin bölgesinde
aylık enflasyona en büyük etki gıda ve alkolsüz içecekler (0,36) grubundan gelirken, bunu lokanta ve oteller
(0,09) ile eğitim ve konut (0,03) takip etmektedir.
Ana Harcama Gruplarının Aylık Değişime Etkisi %
0.03
0.03
Çeşitli mal ve hizmetler
0.09
0.11
Lokanta ve oteller
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
Eğitim
Eğlence ve kültür
Haberleşme
-0.05
Ulaştırma
-0.01
Sağlık
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.05
Ev eşyası
Konut
-0.43
-0.50
Giyim ve ayakkabı
Alkollü içecekler ve-0.02
tütün
-0.02
Gıda ve alkolsüz içecekler
-0.35
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
TR62
0.36
0.22
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
TR
Kaynak: TÜĐK, Enflasyon ve Fiyat Đstatistikleri Veri Tabanı
TÜFE endeksleri daha çok öncü olmayan (gecikmeli) bir değişken olduğundan geleceğe ilişkin tahmin
konusunda önemli bilgiler sağlamasa da, işlenmemiş gıda ve enerji hariç endeksindeki yüzde artış bir anlamda
çekirdek enflasyon olarak değerlendirilebilir ve enflasyonun eğilimi konusunda ipuçları verebilir.
TÜĐK tarafından hesaplanan Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmemiş gıda ve enerji hariç TÜFE
endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,08 oranında artmıştır. Bu endeks son 12 ayda ortalama olarak yüzde 8,58
oranında artarak endeks 231,82 değeri almıştır. Genel endeks yüzde 0,09 artarken işlenmemiş gıda ve enerji
hariç (özel kapsamlı) endeksin yüzde 0,08 oranında artması enflasyonun yatay bir seyir izleme eğiliminde
olduğuna ilişkin bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Ancak endeksin bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı
yüzde 9,87 olarak gerçekleşmiştir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content