close

Enter

Log in using OpenID

BWL106 - Türk-Alman Üniversitesi

embedDownload
Türk-Alman Üniversitesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
İSTATİSTİK 2
ECTS
Kredisi
4
Dersin Kodu
BWL106
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Uygulama
(saat/hafta)
İstatistik I
Almanca
İleri İstatistik
Zorunlu
X
Yüz Yüze
X
Elif Nuroğlu
Elif Nuroğlu
Çiydem Çatak
Dersin Yarıyılı
2. Yarıyıl
Laboratuar
(saat/hafta)
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Bu ders öğrencilere ileriki dönemlerde ihtiyaç duyacakları
istatistiksel analiz ve test metodlarını öğretir.
Örnekleme teorisi, tahmin teorisi ve istatistiksel test metodları.
Vize ve final notları, ödevler
Kaynaklar
Ders Kitabı
J. Schira, Statistische Methoden der VWL und BWL – Theorie und
Praxis, 2012. 4. Auflage, Pearson Studium.
Yardımcı Kaynaklar
A. Quatember, Statistik ohne Angst vor Formeln - Das
Studienbuch für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, 2008. 2.
aktualisierte Auflage, Pearson Studium.
Münevver Turanlı, Selahattin Güriş, Temel İstatistik, Der
1
Yayınları, İstanbul, 2012.
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
Konular
Çıkarımsal İstatistiğe Giriş
2-3
Bilinmeyen Parametrelerin Tahmini
4-5
Stokastik Modeller ve Özel Dağılımlar
6-7
Başlıca Limit Teoremleri
8-9
Parametrelerin Noktasal Tahmini
10
Ara Sınavlar
11-12
Aralık Tahminleri
13-14
İstatistiksel Testler
15
Özel Test Yöntemleri
Final Sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı
Katkı Payı
8
20%
1
1
Toplam
20%
60%
100%
40%
60%
100%
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
İşletmelerin her alanında
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
uzmanlaşabilmek için gerekli, yönetim ve
organizasyon, muhasebe, finans,
pazarlama, üretim yönetimini kapsayan
temel işletmecilik fonksiyonları ve
işletmecilikte sıklıkla kullanılan sayısal
tekniklerle ile ilgili ayrıntılı teorik bilgiye
sahip olma.
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu
nitelikte hukuk ve iktisat bilgisine sahip
olma.
İşletmelerde karşılaşılan problemleri
tanımlayabilme ve çözüm geliştirmek için
niteliksel ve niceliksel yöntemleri
uygulayarak veri toplayabilme, verileri
düzenleyebilme, verileri analiz edebilme,
analiz sonuçlarını yorumlayabilme.
İşletmeciliğin gerektirdiği temel bilişim
teknolojilerini kullanabilme.
Elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak
veya yönetmek için kullanabilme.
Bölümün öğretim dili olan Almancayı
alanıyla ilgili yazılı ve sözlü iletişim
kurabilecek düzeyde kullanabilme.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci
ile işletme alanında yeniliklere, bireysel
ve kurumsal gelişime açık olma.
İşletmeyi ilgilendiren konularda takım
çalışması yaparak bilgi ve teknikleri
paylaşabilme, geliştirebilme ve
uygulayabilme.
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik
değerlerin bilincinde olma.
İşletme bilimi ile farklı disiplinler
arasında ilişki kurabilme.
Yapı ve içerik açısından yeterli, anlaşılır
ve kaliteli dokümanlar hazırlama ve
sunumlar yapma.
Kendi kendine öğrenme becerisi ile
öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
(1- en düşük katkı; 5 - en yüksek
katkı)
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
ve bunun giderilmesine yönelik ileri
düzeyde çalışmalar sürdürebilme.
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
15
8
1
1
Süre (Saat)
2
4
25
33
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
İş Yükü
30
32
25
33
120
4
4
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content