close

Enter

Log in using OpenID

akademik hizmetler birimi hizmet standartları sıra no hizmet

embedDownload
T. C. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (TÜBA)
AKADEMİK HİZMETLER BİRİMİ
HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
1
2
3
4
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1. Renkli Fotoğraf
2. TÜBA Üstün Başarılı Genç
Bilim İnsanlarını
Ödüllendirme Programı
(GEBİP) Başvuru Formu
3. Dilekçe
4. Özgeçmiş/CV
5. Yayın Listesi
6. Yayın Örneği
7. Akademik Altyapı Raporu
Genç Bilim İnsanlarını
8. Araştırma Projesi ve
Ödüllendirme Programı
Çalışma Programı
(GEBİP) ile Genç Bilimcilere 9. Referans Mektubu
Destek Sağlanması
10. TÜBA Üstün Başarılı
Genç Bilim İnsanlarını
Ödüllendirme Programı
(TÜBA-GEBİP) Aday Öneri
Formu
11. Dilekçe
12. TÜBA Genç Bilim
İnsanlarını Ödüllendirme
Programı (GEBİP)
Adaylarının Yayınlarına
Yapılan Atıfları Gösteren Liste
Doktora ve Doktora Sonrası
1. TÜBA Doktora Sonrası
Araştırmalar İçin Burs
Araştırma Programı (TÜBASağlanması
DSAP) Başvuru Formu
1. TÜBA Bilimsel Telif ve
Çeviri Eser Ödülleri Programı
(TEÇEP) Başvuru Formu
TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri 2. Telif Hakkı Sözleşmesi
Eser Ödülleri Programı
3. Eserlerin Kullanım
(TEÇEP) İçin Başvuranlara
İzinlerinin Olduğuna Dair
Yapılan Değerlendirme
Taahütname
Sonucunda Yazar ya da
4. Yazar/Editör Yetki Belgesi
Çevirmenlere Telif ve Çeviri 5. Özgeçmiş/CV
Eser Ödülü veya Kayda Değer 6. Yayın Listesi
Eser Ödülü (Mansiyon)
7. TÜBA Bilimsel Telif ve
Verilmesi
Çeviri Eser Ödülleri Programı
(TEÇEP) kapsamında ödül
başvurusunda bulunulan eser /
çeviri eser
Bütünleştirilmiş Doktora
Programı ile
1. TÜBA Bütünleştirilmiş
üniversitelerimizde doktora
Doktora Programı (TÜBAprogramlarına kayıtlı olan
BDP) Öğrenci Önerme Formu
öğrencilerin yurtiçinde ve
2. TÜBA Bütünleştirilmiş
yurtdışındaki doktora
Doktora Programı (TÜBAçalışmalarına devam ettikleri BDP) Başvuru Formu
süre boyunca desteklenmesi
1 YIL
1 YIL
1 YIL
1 YIL
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilens sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Hacı Mustafa UÇAR
İsim
Ünvan
Ünvan
Telefon
: Birim Yöneticisi
: Piyade Sokak No:27
Aziziye Mah. Çankaya /
ANKARA
: 0 312 442 23 14
Faks
: 0 312 442 64 91
Faks
ePosta
: [email protected]
ePosta
Adres
Adres
Telefon
: Prof.Dr.Ahmet Cevat
ACAR
: Başkan
: Piyade Sokak No:27
Aziziye Mah. Çankaya /
ANKARA
: 0 312 442 29 03
: 0 312 442 72 36 / 442 23
58 / 442 64 91
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
45 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content