close

Enter

Log in using OpenID

470 – FINN - Rüzgarsörfü 30 Ocak

embedDownload
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
YARIYIL KUPASI YELKEN YARIŞLARI
420 – 470 – FINN - Rüzgarsörfü
30 Ocak – 03 Şubat 2014
Urla/İZMİR
YARIŞ İLANI
Türkiye Yelken Federasyonunun 2014 yılı Faaliyet Programında yer alan 420
– 470 – Finn– RüzgarsörfüYarıyıl Kupası Yelken Yarışları 30 Ocak-03 Şubat 2014
tarihleri arasında, URLA /İzmir’de yapılacaktır. Bu yarışlar 420 – 470 - Finn
sınıfları için seçme kriterlerinden biridir. Seçme kriterleri Yarıyıl Kupası
yarışlarından önce ilan edilecektir.
1. KURALLAR
1.1. Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF 2014 yılı İlke
Kararları, bu Yarış İlanı, TYF Genel Yarış Talimatı, yarışan sınıfların geçerli Sınıf
Kuralları ile yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır.
1.2. Yarıyıl Kupası, 2014 Rank sistemine etki edecektir.
2. REKLAM
Yarışların Reklam Kategorisi, ISAF, Reklam Kodu, Kategori C olacaktır.
3. KAYITLAR
3.1. Yarışlarda kontenjan yoktur, yarışlar 470 – 420 – Finn – RSX – Techno 293 –
Raceboard sınıflarının katılımına açıktır.
3.2. Kayıtlar www.tyf.org.tr adresinde, ”Yarışlar” bölümü altındaki “Online Yarış
Ön Kayıt Formu” linkinden online olarak yapılacaktır. Ön Kayıtlar en geç 28 Ocak
2014Salı günü akşamına kadar TYF Ofisine gönderilmelidir.Bu tarihten sonra
yapılan kayıtlarda kayıt ücreti iki misli olarak tahsil edilecektir.
3.3. Lisans tescil ve vize işlemleri için 28 Ocak 2014 tarihine kadar TYF Ofisine
başvuru yapmayan sporcular Geçici Lisans ile yarışlara katılacaklardır.
3.4. Kesin kayıtlar, ARM Urla Yelken Kulübünde kurulacak Yarış Ofisi’ne; Ön
Kayıt Formları, Ölçü Kontrol Formları, Lisanslar ve Kayıt Ücreti Ödenti Makbuzu
ile başvurularak 30 Ocak 2014Perşembe günü akşamı saat 20.00’ye kadar
yapılacaktır.
3.5. Antrenörler, Antrenör kayıt Formunu doldurarak ve bot ekipmanlarını kontrol
ettirerek Madde 3.3 deki süre içinde Yarış Ofisine kayıtlarını yaptıracaklardır.
Destek Botu Kullanma Talimatına uygun olmayan antrenör botlarının görev
yapması mümkün olmayacaktır.
4. KAYIT ÜCRETİ
4.1. Kayıt Ücreti 420 – 470 – Finn –Sınıfları için 30 TL,RS:X – Techno 293 –
Raceboardiçin 20 TL olup, Yarış Ofisi’nde makbuz karşılığı tahsil edilecektir.
4.2. Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
5. PROGRAM
5.1 Perşembe
30 Ocak 2014
(09:00-20:00) İntikal - Kayıtlar
(15:00) Yarış Kurulu Toplantısı
(18:00) Kafile Başkanları ile toplantı
Cuma
31 Ocak 2014
(10:00) Sporcu ve Antrenör Toplantısı
(12:00) Günün ilk start saati
Cumartesi 01 Şubat 2014
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Pazar
02 Şubat 2014
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Pazartesi 03 Şubat 2014
(15:00) Günün son Uyarı işareti - (17:00)
Ödül Töreni - Kapanış
5.2. Sınıflarda toplam 10 yarış planlanmıştır.
5.3. Hava koşulları dolayısıyla programın gerisinde kalındığında, GYT Madde 8.3’e
uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.
6. ÖLÇÜ & GÜVENLİK KONTROLLERİ
6.1. Yarışta kullanılacak 420 – 470 – Finn – RS:X – Techno 293 - Raceboard
teknelerinde sınıf kurallarının öngördüğü güvenlik donanımı bulunacaktır.
6.2. Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarındaki ölçülere uygun
bulundurmakla yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde olduğu gibi yarışlar
arasında veya sonunda teknelerde ölçü & güvenlik donanımı kontrolü yapabilir.
7. YARIŞ TALİMATLARI
Yarış Ofisi Duyuru Panosunda ilan edilecektir
8. YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESLERİ
Yarışlar ARMUrla YKev sahipliğinde Urla/İZMİR'de gerçekleşecektir.
9. KONAKLAMA
Konaklama konusunda mahdut sayıda yer için Gürbüz ARIKANyardımcı olacaktır.
Mobil Tel: 05334264795 - 05326485681
Kulüp Tel&Fax: 02327521517
[email protected]
[email protected]
www.urlayelken.com
10. UYGULACAK ROTALAR
Ek Yarış Talimatı ile birlikte Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
11. CEZA SİSTEMİ
11.1.RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44 uygulanacaktır.
11.2.Bu yarışlar için su üzerinde Protesto Kurulu görevlendirilecek olup, ISAF
Yarış Kuralları Ek P, ‘Kural 42 için Özel Usuller’ geçerli olacaktır.
11.3. Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
12. PUANLAMA
12.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
13. DESTEK BOTLARI
13.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
13.2. Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
13.3.Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış, Protesto Kurulları Güvenlik
donanımı eksik olan botları denetleyebilir, gerektiğinde görevden men edebilir veya
diğer bir ceza verebilir.
14. TEKNE PARKI
14.1. Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.
15. TELSİZ İLETİŞİMİ
15.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 28 uygulanacaktır.
16. ÖDÜLLER
16.1. TYF İlke Kararlarında belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.
17. SORUMLULUK
17.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (Bak
RRS Kural 4-Yarışma Kararı) TYF, Yarış Kurulu ve organizatör Yarıştan önce,
Yarış esnasında ve sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü
sorumluluk kabul etmez. Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen
kabul eder.
17.2. Sporcuların kayıt formunda kendi imzasının yanısıra velisinin veya
idarecisinin de imzasının bulunması zorunludur.
18. DİĞER HUSUSLAR
18.1. Yarışlarda yarışacak ve İlke Kararları doğrultusunda dereceye giren sporculara
aşağıdaki kriterlere uygun olarak yol ve 5 günlük harcırahları merkezi ödeme ile
kulüplerine havale edilecektir. Bu nedenle Kulüp idarecileri ve görevlilerinin,
Kulüplerinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkililerince imzalanmış banka hesap
numaralarını gösterir evrakı beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. İlke
kararlarına göre bir sınıfın birden fazla kategorisinde dereceye girmiş sporculara tek
harcırah ödenecektir.
18.2. Tekne nakliyeleri İl Müdürlüğü / Kulüp veya sponsor katkıları ile
gerçekleşecektir.
18.3. Hakemlerin ve diğer görevlilerin otobüs ücretleri, konaklama ve yemek
masrafları ve görev tazminatları TYF tarafından karşılanacaktır.
18.4. Yarış akşamlarında yapılacak muhtelif Eğitim Etkinlikleri Programları,
Duyuru Panosunda günlük olarak ilan edilecektir.
19. GÖREVLENDİRMELER
19.1. TYF 420-470-Finn-Rüzgarsörfü Yarış Sorumlusu : Gürbüz ARIKAN
19.2. TYF Mali Sorumlusu : Recep ARSLAN
19.3. TYF Antrenörleri :
Deniz ÇINAR - 470 Sınıfı Antrenörü
Ateş ÇINAR – 420 Sınıfı Antrenörü
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
22 Ocak 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content