close

Enter

Log in using OpenID

420-470 FEDERASYON KUPASI Yarış İlanı

embedDownload
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
FEDERASYON KUPASI YARIŞ İLANI
420 - 470
11 - 17 MAYIS 2015
BİTEZ-MUĞLA
Türkiye Yelken Federasyonunun 2015 yılı Faaliyet Programında yer alan 420, 470,
F e d er a sy on Kupası Yelken Yarışları 11 - 17 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Ambrosia Otel
ev sahipliğinde Bitez/Bodrum-Muğla da yapılacaktır. Bu yarışlar 420 ve 470 sınıfları için
seçme kriterlerinden biridir. Milli Takım ve Milli Takım Aday kadrosunda bulunan
sporcuların mazeretleri TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
1. KURALLAR
1.1. Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF 2015 yılı İlke Kararları, bu
Yarış İlanı, TYF Genel Yarış Talimatı, TYF Hakem Talimatı, TYF Yelken Yarışları Düzenleme
Talimatı, TYF Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, TYF Disiplin Suçları ve Cezaları
Talimatı, TYF Yelken No Tahsis Talimatı, TYF Destek Botu Kullanma Talimatı, TYF Reklam
Talimatı, yarışan sınıfların geçerli Sınıf Kuralları ile yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca
yapılacaktır.
2. REKLAM
2.1.Yarışlar ISAF Yönetmelik 20 Reklam Kodu ve TYF Reklam Talimatı hükümlerince
uygulanacaktır.
3. KAYITLAR
3.1. Yarışlar 420, 470 sınıflarında yapılacaktır.
3.2. Yarışlarda kontenjan yoktur ve katılıma açıktır. Milli Takım ve Milli Takım Aday
kadrosunda bulunan sporcuların mazeretleri TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
3.3. Kayıtlar www.tyf.org.tr adresinde, ”Online Başvuru” bölümü altındaki “Yarış Ön Kayıt
Formu” linkinden online olarak yapılacaktır. Ön Kayıtlar en geç 01 Mayıs 2015 Cuma
günü akşamına kadar TYF’ ye gönderilmelidir.
3.4. Lisans tescil ve vize işlemleri için 01 Mayıs 2015 tarihine kadar TYF Ankara’ ya
başvuru yapmayan sporcular Geçici Lisans ile yarışlara katılacaklardır.
3.5. Kesin kayıtlar, Bitez’ de kurulacak Yarış Ofisi’ ne; Ön Kayıt Formları, Lisanslar ve Kayıt
Ücreti Ödendi Makbuzu ile başvurularak 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü akşamı saat 18.00’ e
kadar yapılacaktır.
1
3.6. Antrenörler, Antrenör Kayıt Formunu doldurarak ve bot ekipmanlarını kontrol ettirerek,
Madde 3.3’ deki süre içinde Yarış Ofisine kayıtlarını yaptıracaklardır. Destek Botu Kullanma
Talimatına uygun olmayan antrenör ve antrenör botlarının görev yapmasına izin
verilmeyecektir.
3.7. 2015 yılı Antrenör Vizesi olmayan antrenörlerin kaydı alınmayacaktır.
4. KAYIT ÜCRETİ
4.1. Kayıt Ücreti, 420 sınıfı için 25 TL, 470 sınıfı için 30 TL olup, kayıt ücretleri 08 Mayıs
2015 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı ve Türkiye Yelken Federasyonuna ait
IBAN numarasına yatırılıp, dekontu kesin kayıt esnasında yarış sekreterliğinde ibraz
edilecektir.
TEB ULUS ANKARA - TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94
4.2. Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
5. PROGRAM
5.1.
Pazartesi
11 Mayıs 2015
Salı
12 Mayıs 2015
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
13 Mayıs 2015
14 Mayıs 2015
15 Mayıs2015
16 Mayıs 2015
17 Mayıs 2015
(09:00-18:00) İntikal - Kayıtlar
(11:00) Yarış Kurulu Toplantısı
(10:00) Sporcu ve Antrenör Toplantısı
(12:00) Günün ilk start saati
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
(14:00) Günün son Uyarı işareti
(17:00) Ödül Töreni - Kapanış
5.2. Her sınıfta her gün için en fazla 2 ve toplamda en fazla 12 yarış planlanmıştır.
5.3. GYT Madde 8.3’ e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.
6. ÖLÇÜ KONTROLLERİ
6.1. Yarışta kullanılacak 420, 470 ISAF Plaketi bulunması ve yelkenlerinin ilgili sınıf birliği
butonu taşıması zorunludur.
6.2. Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde bulundurmakla
yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde, yarışlar arasında ve sonunda teknelerde ölçü
kontrolleri yapabilir.
7. YARIŞ TALİMATLARI
7.1. Yarış Ofisi Duyuru Panosunda asılacaktır.
8. YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESLERİ
8.1. Yarışlar, Ambrosia Otel ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
Adres: Hacıahmetler Mevkii Bitez – Bodrum – Muğla
Telefon :0252 363 7920
2
E-Mail : [email protected]
9. KONAKLAMA
9.1. Konaklama konusunda bilgi amaçlı olarak Ambrosia Otel yardımcı olacaktır.
Ambrosia Otel’in TYF ile anlaştığı konaklama bedeli günlük kişi başı KDV dahil 70 TL dir.
10. UYGULANACAK ROTALAR
10.1. Ek Yarış Talimatı ile birlikte Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
11. CEZA SİSTEMİ
11.1. RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44 uygulanacaktır.
11.2. Bu yarışlar için su üzerinde Protesto Kurulu görevlendirilecek olup, ISAF Yarış Kuralları
Ek P, ‘Kural 42 için Özel Usuller’ geçerli olacaktır.
11.3. Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
12. PUANLAMA
12.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
13. DESTEK BOTLARI
13.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
13.2. Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
13.3. Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış, Protesto Kurulları antrenör botlarını
kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan antrenörlerin görev yapmalarını
engelleyebilir.
14. TEKNE PARKI
14.1. Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.
15. TELSİZ İLETİŞİMİ
15.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 28 uygulanacaktır.
16. ÖDÜLLER
16.1. TYF İlke Kararlarında belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.
17. SORUMLULUK
17.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (Bak RRS
Kural 4-Yarışma Kararı) TYF, Yarış Kurulu ve organizatör Yarıştan önce, Yarış esnasında ve
sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez.
Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder.
17.2. Sporcuların kayıt formunda kendi imzasının yanı sıra velisinin veya idarecisinin de
imzasının bulunması zorunludur.
3
18. DİĞER HUSUSLAR
18.1. Yarışlara katılacak illerin ve kulüplerin sporcu masrafları, nakliye giderleri, il, sponsor ve/
veya kulüp imkanlarıyla karşılanacaktır.
18.2. Hakemlerin ve diğer görevlilerin konaklama ve yemek masrafları , görev tazminatları
ve ulaşım masrafları (otobüs rayiç bedeli üzerinden) TYF tarafından karşılanacaktır.
18.3. Yarış akşamlarında yapılacak muhtelif Eğitim Etkinlikleri Programları, Duyuru
Panosunda günlük olarak ilan edilecektir”.
19. GÖREVLENDİRMELER
19.1. TYF Yarış Sorumlusu: ÖMER KARACALAR
19.2. TYF 420 Milli Takım Antrenörü: AYDA ÜNVER
19.3. TYF Mali Sorumlusu: RECEP ARSLAN
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
17 Nisan 2015
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
298 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content