close

Enter

Log in using OpenID

2014 anesteziyoloji anabilim dalı

embedDownload
2013– 2014 ANESTEZĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI
GRUP - A - DERS PROGRAMI
10.04.2014 13.00 - 13.50 (PerĢembe)
Genel Anestezi ve Ġlkeleri 1
Prof.Dr. Mehmet TUĞRUL
10.04.2014 14.00 - 14.50 (PerĢembe)
Genel Anestezi ve Ġlkeleri 2
Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGUR
10.04.2014 15.00-15.50
Kardiyo-pulmoner resusitasyon 1
Prof. Dr. Kamil PEMBECĠ
10.04.2014 16.00-16.50
Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon 2
Prof.Dr. Kamil PEMBECĠ
17.04.2014
13.00 – 13.50 (PerĢembe)
Rejyonel Anestezi ve Lokal Anestezikler
Y.Doç.Dr.Süleyman KÜÇÜKAY
17.04.2013
14.00-14.50
Akut Solunum Yetersizlikleri
Doç.Dr.Evren ġENTÜRK
17.04.2014 15.00 – 15.50
Asit-Baz Dengesi 1
Prof.Dr.Lütfi TELCĠ
17.04.2014 16.00 – 16.50
Asit-Baz Dengesi 2
Prof.Dr.Lütfi TELCĠ
24.04.2014
13.00 – 13.50 (PerĢembe)
Sıvı Elektrolit Dengesi
Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN
24.04.2014 14.00 -14.50
Beyin Ölümü ve Etik Sorunlar
Y.Doç.Dr.AyĢen YAVRU
24.04.2014 15.00-15.50
Ağrı Sendromları ve GiriĢimsel Yöntemler
Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU
24.04.2014
16.00-16.50
Ağrılı Hastaya YaklaĢım
Prof. Dr.Gül KÖKNEL TALU
02.05.2014
13.00- 13.50 (Cuma)
Kritik Hastada Transport
Doç.Dr.Zerrin SUNGUR ÜLKE
02.05.2014
14.00 – 14.50
Künt Kafa Travmalarına YaklaĢım
Prof.Dr.Ġ.Özkan AKINCI
02.05.2014
Komalar
Prof.Dr.Ġ.Özkan AKINCI
15.00-15.50
08.05.2014
13.00-13.50 (PerĢembe)
Politravma ve ġok
Doç.Dr.A.Kemalettin KOLTKA
08.05.2014 14.00.14.50
Sepsis, septik Ģok
Doç.Dr.Perihan ERGĠN ÖZCAN
08.05.2014
15.00-15.50
Yapay Solunum
Doç.Dr.Perihan ERGĠN ÖZCAN
12.05.2014
13.00 -13.50 (Pazartesi)
Oksijen Tedavisi
Prof.Dr.N.Mert ġENTÜRK
12.05.2014 14.00 – 14.50
Kan Transfüzyonları
Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI
12.05.2014
15.00 – 15.50
Klinikte Analjeziklerin Kullanımı
Prof.Dr.Emine TOZAN ÖZYUVACI
16 MAYIS 2014 (CUMA)
14.00 -14.50
SINAV
UYGULAMA ROTASYONU A 6
08 NĠSAN – 11NĠSAN 2014
PAZARTESĠ
REANĠMASYON
Saat: 07.30
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
084 - 086
121
160 - 176
204
(10:30’a kadar)
217- 239
240
244 - 383
465 - 483
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
244 - 383
465 - 483
084 - 086
121
Doç.Dr.M.O.Sungur
Prof.Dr.E.Çamcı
084 - 086
121
160 - 176
204
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvac
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
Prf. Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
MONOBLOK
AMELĠYATHANE
Saat:08.00
AĞRI
Saat: 09.00
160 - 176
204
217- 239
240
(10:30’a adar)
Prof.Dr.M.Tuğrul
Prof.Dr.K.Pembeci
217- 239
240
244 - 383
465 – 483
(10:30’a kadar)
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
ORTOPEDĠ
Saat: 07.30
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
244 - 383
465 – 483
Y.Doç.Dr.S.Küçükay
Uzm.Dr.M.Büget
NORÖġĠRURJĠ
160 - 176
204
Saat : 08.00
Doç.Dr.Ġ.Ö. Akıncı,
Uzm.Dr.A.Ali
ACĠL CERRAHĠ
084 - 086
121
Saat: 08.30
(10:30’a kadar)
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
CPR (Beceri Lab.)
Saat: 10.30
Tüm Öğrenciler
Prof.Dr.M.ġentürk,
Uz.Dr.M.Büget + Uz.Dr.H.O.
217- 239
240
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
REANĠMASYON
Saat: 07.30
MONOBLOK
AMELĠYATHANE
Saat:08.00
AĞRI
Saat: 09.00
UYGULAMA ROTASYONU A4
14 NĠSAN – 18 NĠSAN 2014
PAZARTESĠ SALI
ÇARġAMBA PERġEMBE
CUMA
014 -015
016
018 - 019
020
022 - 024
025
026
039
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
018 - 019
020
022 - 024
025
026
039
014 -015
016
Prof.Dr.E.Çamcı
Doç.Dr.T.Özkan Seyhan
Doç.Dr.Z. Sungru Ülke
Y.Doç.Dr.A.Yavru
022 - 024
025
026
039
014 -015
016
018 - 019
020
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
018 - 019
020
022 - 024
025
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
Prf.Dr.Gül Köknel Talu Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
NORÖġĠRURJĠ
026
039
Saat : 08.00
Doç.Dr.Ġ.Ö. Akıncı,
Uzm.Dr.A.Ali
ORTOPEDĠ
Saat: 07.30
014 -015
016
Y.Doç.Dr.S.Küçükay
Uzm.Dr.M.Büget
ACĠL CERRAHĠ
Saat: 08.30
Prof.Dr.N.Mert ġENTÜRK (A.B.D.Sekreterlik)
CPR (Beceri Lab.)
Saat: 09.00
Saat: 10.30
Tüm Öğrenciler
Prof.Dr.M.ġentürk,
Uz.Dr.M.Büget Uz.Dr.H. O.
UYGULAMA ROTASYONU A 5
21 NĠSAN – 25 NĠSAN 2014
REANĠMASYON
Saat: 07.30
PAZARTESĠ
SALI
027 - 028
029
030 - 031
032
ÇARġAMBA
23
Prf. Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Doç.Dr.E.ġentürk
MONOBLOK
AMELĠYATHANE
Saat:08.00
030 - 031
032
033- 034
035
Doç.Dr.Z.Sungur Ülke
Doç.Dr.M.Orhan Sungur
PERġEMBE
033- 034
035
(10:30’a kadar)
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
NĠSAN
036 - 261
443
(10:30’a kadar)
036 - 261
443
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
027 - 028
029
Prof.Dr.M.Tuğrul
Prof.Dr.K.Pembeci
AĞRI
Saat: 09.00
NORÖġĠRURJĠ
Saat : 08.00
033- 034
035
036 - 261
443
T
Prf.Dr.Gül Köknel Talu Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
036 - 261
443
027 - 028
029
(10:30’a kadar)
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
030 - 031
032
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvac
A
Doç.Dr.Ġ.Ö. Akıncı,
Uzm.A.Ali
ORTOPEDĠ
Saat: 07.30
027 - 028
029
Ġ
Y.Doç.Dr.S.Küçükay
Uzm.Dr.M.Büget
ACĠL CERRAHĠ
L
Saat: 08.30
030 - 031
032
(10:30’a kadar)
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
CPR (Beceri Lab.)
Saat: 10.30
Tüm Öğrenciler
Prof.Dr.M.ġentürk,
Uz.Dr.M.Büget Uz.Dr.H. O.,
033- 034
035
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
UYGULAMA ROTASYONU A 3
28 NĠSAN – 02 MAYIS 2014
REANĠMASYON
Saat: 07.30
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
002 - 003
006
008 - 010
011
012- 013
211
(10:30’a kadar)
Prf. Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Doç.Dr.E.ġentürk
MONOBLOK
AMELĠYATHANE
Saat:08.00
008 - 010
011
012- 013
211
Doç.Dr.Z.Sumgur Ülke
Doç.Dr.M.Orhan Sungur
PERġEMBE
1 MAYIS
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
379
385
(10:30’a kadar)
T
Doç.Dr.T.Özkan
AĞRI
Saat: 09.00
NORÖġĠRURJĠ
Saat : 08.00
012- 013
211
379
385
Prf.Dr.Gül Köknel Talu Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
002 - 003
006
(10:30’a kadar)
002 - 003
006
Doç.Dr.Z.Sungur Ülke
A
008 - 010
011
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvac
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
379
385
379
385
T
Doç.Dr.Ġ.Ö. Akıncı,
Uzm.A.Ali
ORTOPEDĠ
Saat: 07.30
Ġ
002 - 003
006
Y.Doç.Dr.S.Küçükay
Uzm.Dr.M.Büget
ACĠL CERRAHĠ
008 - 010
011
(10:30’a kadar)
Saat: 08.30
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
CPR (Beceri Lab.)
Saat: 10.30
Tüm Öğrenciler
Prof.Dr.M.ġentürk,
Uz.Dr.M.Büget Uz.Dr.H. O.,
L
012- 013
211
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
REANĠMASYON
Saat: 07.30
MONOBLOK
AMELĠYATHANE
Saat:08.00
AĞRI
Saat: 09.00
UYGULAMA ROTASYONU A1
05 MAYIS – 09 MAYIS 2014
PAZARTESĠ SALI
ÇARġAMBA PERġEMBE
CUMA
302 -156
060
202 - 024
042
138 - 160
259
093
242
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
202 - 024
042
138 - 160
259
093
242
302 -156
060
Prof.Dr.K.Pembeci
Doç.Dr.A.Yavru
Doç.Dr.M.Orhan Sungur
Prof.Dr.M.Tuğrul
138 - 160
259
093
242
302 -156
060
202 - 024
042
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
202 - 024
042
138 - 160
259
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
Prf.Dr.Gül Köknel Talu Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
NORÖġĠRURJĠ
093
242
Saat : 08.00
Doç.Dr.Ġ.Ö. Akıncı,
Uzm.Dr.A.Ali
ORTOPEDĠ
Saat: 07.30
302 -156
060
Y.Doç.Dr.S.Küçükay
Uzm.Dr.M.Büget
ACĠL CERRAHĠ
Saat: 08.30
Prof.Dr.N.Mert ġENTÜRK (A.B.D.Sekreterlik)
CPR (Beceri Lab.)
Saat: 09.00
Saat: 10.30
Tüm Öğrenciler
Prof.Dr.M.ġentürk,
Uz.Dr.M.Büget Uz.Dr.H. O.
UYGULAMA ROTASYONU A 2
12 MAYIS – 16 MAYIS 2014
PAZARTESĠ SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
REANĠMASYON
Saat: 07.30
MONOBLOK
AMELĠYATHA
Saat:08.00
AĞRI
Saat: 09.00
163 – 179
183
218 –225
232
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
218 –225
232
241
258
Doç.Dr.T.Özkan
Prof.Dr.E.Çamcı
241
258
374
001
Prf.Dr.Gül Köknel Talu Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
NORÖġĠRURJĠ
374
001
Saat : 08.00
Doç.Dr.Ġ.Ö. Akıncı,
Uzm.Dr.A.Ali
ORTOPEDĠ
163 – 179
183
Saat: 07.30
ACĠL CERRAHĠ
Y.Doç.Dr.S.Küçükay
241
258
(10:30’a kadar)
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
374
001
(10:30’a kadar)
Prf.Dr.L.Tel., Dr.P.E.Özc
Doç.Dr.E.ġentürk
163 – 179
183
Y.Doç.Dr.AyĢen Yavru
163 – 179
183
(10:30’a kadar)
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
I
218 –225
232
Prf.Dr.Gül Köknel Talu
Prf.Dr.E.Tozan Özyuvacı
N
A
218 –225
232
(10:30’a kadar)
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
Saat: 10.30
S
Doç.DrZ.Sungur Ülke
Uzm.Dr.M.Büget
Saat: 08.30
CPR (Beceri Lab.)
374
001
CUMA
Tüm Öğrenciler
Prof.Dr.M.ġentürk,
Uz.Dr.M.Büget + Uz.Dr.H.O.
241
258
Prof.Dr.L.Telci
Doç.Dr.K.Koltka
V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content