close

Enter

Log in using OpenID

Türkmen Güncesi 01-15 Mart 2014

embedDownload
ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ
Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı
Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı
01-15 Mart 2014- Sayı: 37
ITC, EĞİTİM BAKANINDAN ELDEN ALINAN HAKLARI TALEP ETTİ
03 Mart 2014
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Milletvekili Erşad Salihi, Kerkük’ün Milli Eğitim Genel
Müdürlüğü görevini Türkmenlere iade etmesini Milli Eğitim Bakanlığından talep etti.
Salihi “Eğitim Genel Müdürlüğü Türkmenlerin bir hakkıdır ve ondan feragat etmemiz
mümkün değildir” şeklinde konuştu. Salihi, kendisi de Kerkük halkından olan Milli Eğitim
Bakanı Muhammed Temim’e hitapta bulunarak: “Sayın Bakan Türkmenlerin 2003 yılı
öncesi ve sonrasında ne kadar mağduriyete uğradığını ve bir buçuk yıldan beri Kerkük
Milli Eğitim Genel Müdürlüğü görevinin Türkmenlerin elinden alındığını çok iyi
bilmektedir. Bu mesajım ilimizdeki Arap oluşumuna değil, Milli Eğitim Bakanına
yöneliktir. Zira bu ildeki Arap oluşumundan olan kardeşlerimizin biz Türkmenlere olumlu
yaklaştıklarını ve destek verdiklerini çok iyi biliyoruz. Bu desteğin Parlamento içinde ve
dışında da devam etmesinden memnuniyet duymaktayız. Biz bu desteği birkaç gün önce
Türkmen Hakları Yasasının Parlamentoda ikinci okunuşu sırasında da gördük” şeklinde
ifadelerde bulundu. (www.bizturkmeniz.com)
IRAK POLİSİ TÜRKMEN KÖYÜNÜ BASTI
06 Mart 2014
Bölge halkının şikayetleri üzerine Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanı Heytem
Haşim Muhtaroğlu bölgeyi ziyaret ederek durum değerlendirmesinde bulundu.
Köye yapılan baskın sırasında polislerin evlerden para ve altın takılar çaldığını iddia eden
Yengiceliler, polislerin ayrıca fiziksel şiddet ve küfürlü sözler kullandığını söylediler.
Evlere de zarar verdiği iddia edilen polislerin köyden 7 kişiyi gözaltına alıp Bağdat´a
gönderdiği belirtildi. Bölge halkı gözaltına alınanların suçsuz olduğunu belirterek
hükümetten bu haksızlığı gidermek için müdahalede bulunmasını talep ettiler.
Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu bölge halkı ile bir
araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan baskın ve güvenlik güçlerinin davranışları
hakkında
bölge
halkından
bilgi
alan
Muhtaroğlu
şikayetleri
dinledi.
(www.bizturkmeniz.com)
HÜKÜMET TUZHURMATU’DA “ULUSAL GÜVENLİK BÜROSU AÇIYOR”
07 Mart 2014
İllerden Sorumlu Devlet Bakanı Doktor Turan Müftü hükümetin Tuzhurmatu’da bir ulusal
güvenlik bürosu açmayı onayladığını açıkladı. Müftü açıklamasında; bu kararın arkasında
artık bir afet bölgesi haline gelen Tuzhurmatu’da meydana gelen terör olaylarına karşı bir
tedbir alınma çabası olduğunu, bu şekilde de güvenlik güçlerine destek verilebileceğini ve
şehirde güvenlik ve istikrarın sağlanabileceğine ümit ettiğini belirtti. (El Meda Press)
GÜLŞEN BEYATLI KADINLARIN SEÇİME KATILMALARI İÇİN YOĞUN
ÇABA HARCIYOR
08 Mart 2014
Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden olan Türkmen Gülşen Kemal Beyatlı başta Türkmen
kadınları olmak üzere tüm Iraklı kadınların aktif bir şekilde seçime katılmalarını ve bu
bağlamda elektronik seçim kartlarını almaları gerektiğini vurguladı. Beyatlı seçim
konusundaki açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Komiserlik seçmenlerin elektronik
kartlarını alma hususunda halkı teşvik ve bilgilendirme alanında birçok panel ve
sempozyumlar düzenlemiştir. Seçime katılma konusunda bilgilendirme ve Irak
toplumunun tüm kesimlerinin seçime aktif bir şekilde katılımı önemlidir. Iraklı kadınların
bu hususta rolünün büyük olduğunu da burada vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.
(Neşir Haber Ajansı)
IRAK
TÜRKLERİ
KÜTAHYA
DUYGULANDIRDILAR
08 Mart 2014
DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİNDE
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) salonunda düzenlenen ´´Musul ve Kerkük Sorunu´´
konulu konferansa Araştırmacı yazar ve Irak Türkmen Cephesi Eski Türkiye Temsilcisi
Sadun Köprülü konuşmacı olarak katıldı.
06 Mart 2014 tarihinde başlayan konferansa çok sayıda öğretim üyesi, kuruluş başkanları
ve öğrenciler katılmıştır. Şehitlerimize saygı duruşuyla başlayan konferans, İstiklal
marşından sonra katılımcıların konuşmaları ile devam etti.
Irak Türklerinden konuşmacı olan Sadun KÖPRÜLÜ konuşmasında Musul ve Kerkük’te
yaşanan sorunları dile getirdi. (www.bizturkmeniz.com)
TÜRKMENLER, PARLAMENTONUN DAĞILMASINA KARŞI ÇIKTILAR
09 Mart 2014
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi Parlamentonun dağılmasına yönelik düşünce
ve eylemleri reddettiğini, bunun hem Irak hem de Irak halkına yönelik bir komplo
olduğunu ifade etti. Parlamento binasında bir basın toplantısı düzenleyen Salihi, 2014 yılı
bütçesini onaylamak üzere Parlamentoyu 72 saat içerisinde toplanmaya davet etti. Salihi
basın toplantısında şu konuları vurguladı: “Anbar, Tuzhurmatu ve diğer bölgelerdeki
krizleri tartışmak Parlamentonun başta gelen görevlerinden biridir. Bu görevi engellemek
kabul edilemez. Bütçe ise devletin devamlılığı için elzemdir. Bundan dolayıdır ki tüm
kesimlerin sorumluluğu taşıması gerekmektedir. Biz buradan her üç başkanlığı
(Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Bakanlar Kurulu) 72 saat zarfında acil ve olağanüstü bir
toplantı yapmaya davet ediyoruz. Bu toplantıda başta federal bütçe olmak üzere askıda
kalan tüm sorun ve konuların ele alınıp, çözüm bulunması gerekmektedir. Bütçe hususunda
biz ihtilaflı konuları bir kenara bırakıp bütçe yasasının diğer maddelerinin Parlamentonun
onaylaması hususunda bir öneride bulunduk. Umarım ki herkes bu öneriye olumlu
bakacaktır” (Al-Nahrain News)
KERKÜK VE TÜRK SEVDALISI NEFİ DEMİRCİ 11 Mart 2014 Araştırmacı yazar
Dr. Cüneyt Mengü’nün kaleminden güzel bir eser daha kütüphanelerdeki yerini aldı. Dr.
Cüneyt Mengü’nün kaleme aldığı “Kerkük ve Türk Sevdalısı Nefi Demirci” Yalın
Yayınları’ndan çıktı. Kitabın arka kapak yazısı ise şöyle: “Kerkük ile aynı kaderi paylaşan
Nefi Demirci, Türklük dünyasıyla tamamıyla gönül birliği içerisinde oldu ve onlarla el ele
tutuştu. Bu davaya gönül verenler ile aynı safta yer aldı hep. Aklı hür, fikri hür ve vicdanı
hür, milliyetçi kesimlerle çalıştı, onların güçlerine güç kattı. Yeri geldiğinde kalemini kavi
tutarak Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, Dışişleri
Bakanlarına, Kerkük’ün içinde bulunduğu durumu ve burada oynanmak istenen oyunları
ve Kerküklülerin içine atıldığı açmazları ve bu açmazlardan kurtuluşun yollarını gücü
yettiğince anlatmaya çalıştı. Tabiri yerindeyse Allahın ona bahşettiği ömrü, Kerkük
Sevdası yoluna vakfetti. Kerkük sevinince sevindi, üzülünce üzüldü, ağlayınca da ağladı.
Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden, kar-kış demeden gün oldu Anadolu’nun en
ücra köşelerine kadar gitti, gün oldu Misak-ı Milli sınırlarının ötesinde Kerkük’ün sesi
olmaya çalıştı. Bunlara karşılık 1967 - 2003 yılları arasında Irakta yönetimi elinde tutan
Baas Rejimi tarafından, Nefi Demircinin Kerkük’e girmesi yasaklandı.”
Dr. Nefi Demirci Irak Türklerinin mücadelesine başladığından beri kendisine yüzlerce
plâket, teşekkür, takdir verildiğini, bunların kendisi için değerli olduğunu, fakat sağlığında
kendi adıyla, şahsında Irak Türklerinin davasını da anlatan bir kitap yazılmasının kendisi
ve ailesi adına büyük bir onur ve mutluluk olduğunu söyledi. (www.bizturkmeniz.com)
ERŞAD SALİHİ TÜRKMEN HALKINA SESLENDİ
11 Mart 2014
ITC Başkanı ve Türkmen Milletvekili Erşad Salihi bugün Türkmen halkına seslenerek,
önemli bir mesaj verdi. Salihi Türkmen halkını uyanık olmaya, zalimlere karşı direnmeye
ve milli varlıklarını korumaya davet etti. Salihi demecinde şunları dile getirdi:
“Türkmenlere karşı olan saldırılar zinciri devam etmekte ve artmaktadır. Bu saldırılar
özellikle Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen insanlarını planlı ve programlı bir şekilde
katletmekle kendini göstermektedir. Memurlar, siviller, kadınlar ve çocuklar programlı bir
biçimde katledilmeye maruz kalıyorlar. Bu caniler Tuzhurmatu’da Kuzey Petrol Şirketine
mensup olan bazı Türkmen kardeşlerimizi de hedef almıştır. Bu olaydan önce Kerkük’te
Türkmen olan 2 mühendisimiz de görevleri başında iken katledilmişlerdi. Aynı olay
Tikrit’te Selahhadin Üniversitesindeki bazı Türkmen öğrenci ve öğretim üyelerinin de
başına gelmiştir. Dolayısıyla Türkmen halkını bu canilere karşı direnmeye ve milli
varlıklarını korumak için elden geleni yapmaya davet ediyorum, Türkmeneli coğrafyasını,
ana dilimiz Türkmenceyi ve milli kimliğimizi el ele verip korumamızdan başka bir çıkış
yolu yoktur”. (www.bizturkmeniz.com)
KERKÜK POLİSİ BİR TERÖR PLANINI ÖNLEMEYİ BAŞARDI
11 Mart 2014
Kerkük Polis Müdürlüğü devlet binalarına yönelik saldırı planları düzenlemekte olan ve
aralarında Kerkük’ten ve diğer vilayetlerden olan beş teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Kerkük Polis Müdürü Yardımcısı General Turhan Abdurrahman bu konuda yapmış olduğu
bir basın açıklamasında; Kerkük’teki Çevik Kuvvetler ve Kürt Güvenlik Güçlerinden
oluşan ortak bir gücün şehirde devlete ait binalara patlayıcılarla saldırmak üzere olan ve
beş kişiden oluşan bir terör grubunu öldürmeyi başardığını bildirmiştir. Bu teröristlerin
Kerkük’ün güneyinde bulunan bir evi araçlara bomba yükleme amacı için kullandıklarını
söylemiştir. Ayrıca bu evde çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı yüklü kemerlere de
el konulduğunu açıklamıştır. (Ayn El- Irak)
KERKÜK’TE SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE YOLSUZLUK
12 Mart 2014
Kerkük milletvekili Erşad Salihi: “Kerkük ilindeki seçmen kütüklerinde yolsuzlukların
yapıldığı gerçeğine ulaştık. Bu yolsuzlukların biri de seçmenlerin kütüklerini ikamet
ettikleri yerlerden başka yerlere nakletmek şeklinde yapıldığını öğrenmiş olduk. Ben
şahsen kendi ismimi belirli bir semtte kaydettirdim ve yenilettim. Fakat baktığım zaman
benim kütüğüm kaldığım yerin dışında uzak bir yere benim iradem dışında nakledilmiştir.
Bu da seçmen kütüklerinde yolsuzluk yapıldığının en büyük kanıtıdır. Biz Yüksek Seçim
Kuruluna Türkmenlere ait kütüklerin bulundukları köylerden Arap veya Kürt bölgelerine
nakledildiği hakkında bilgi sunarak, bu işlemlerin vatandaşları seçimlere katılmaktan alı
koyacağını bildirdik.” (El Fırat News)
ASAYİŞ VE PEŞMERGE GÜÇLERİ KERKÜK’E HAKİM OLUYORLAR
12 Mart 2014
Kerkük İl Meclisindeki Arap üye Muhammed El Cuburi asayiş ve peşmerge güçlerinin
bariz bir şekilde Kerkük iline hakim olduğunu dile getirerek, bu durumun şehirdeki
güvenlik konusunu etkileyeceğini dile getirdi. El Cuburi açıklamasında: “ Kerkük vilayeti
Irak halkının tüm oluşumlarından ve kesimlerinde oluşmaktadır. Dolayısıyla Kerkük’teki
güvenliği ordu ve polis güçlerinin sağlaması doğru olacaktır. Yerel hükümetin bu konuda
müdahalede bulunması için çağrıda bulunuyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. (El
Gad Press)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
793 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content