close

Enter

Log in using OpenID

2014 Irak Seçimlerine Katılacak Önemli Siyasi Oluşumlar

embedDownload
2014 Irak Seçimlerine Katılacak Önemli Siyasi Oluşumlar
ŞİİLER
Kanun Devleti Koalisyon (KDK): Başbakan Nuri El-Maliki’nin lideri olduğu İslami Dava
Partisi’nin öncülüğünde kurulmuştur. 2010 genel seçimleri ve 2013 yerel seçimlerine de
katılmıştır. 2010 genel seçimlerinde 89 milletvekili elde ederek ikinci olmasına rağmen, seçim
sonrası diğer Şii gruplarla bir araya gelerek hükümeti kurmuştur. KDK’da 12 siyasi parti ve
oluşum yer almaktadır. KDK içerisinde Türkmen, Feyli Kürt ve Şebek partileri de
bulunmaktadır. Kanun Devleti Koalisyonu, Bağdat, Basra, Babil, Zikar, Necef, Kadısiye,
Kerbela, Vasit, Meysan ve Musenna’da seçimlere katılmaktadır. Koalisyonun kurucu partisi
olan İslami Dava Partisi, diğer illerde farklı koalisyonların içerisinde yer almaktadır.
277 - Kanun Devleti Koalisyonu – Nuri El-Maliki
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
İslami Dava Partisi
Nuri El-Maliki
İslam Dava partisi (İç Teşkilatı)
Haşim Nasır Mahmut Hamud El-Musevi
Bağımsızlar Grubu
Hüseyin İbrahim Salih Mehdi El-Şehristani
Bedir Örgütü
Hadi Farhan Abdullah El-Amiri
Yeni Iraklı Çağrı Akımı
AdnanRemid Harnub Ubeyid El-Şahmani
Birlik Partisi
Mider Selman Veyis Hamed
Kürt Feylilerin Genel Ulusal Kongresi
Muhammed Sait Tevfık Yahya EL Amiri
İslami Çağrı Hareketi
Hasan Haşim Mutaşşar Şendi
Birleşen Irak Halk Partisi (Bölünmeyen
Irak)
Ahmet Sahi Kazım
Irak Türkmenleri İslam Birliği
Abbas El-Beyati
Özgür Türkmen Cephesi
Turhan Müftü
Demokratik Şebek Grubu
Hanin Mahmut Ahmet El-Kaddo
Vatandaş (El-Muvatın): Ammar El-Hekim’in liderliğindeki Irak İslam Yüksek Konseyi’nin
(SCIRI) öncülüğünde kurulmuştur. SCIRI, 2010 seçimlerinde Irak Ulusal İttifakı içerisinde
yer almış ve 18 milletvekili elde etmiştir. İçerisinde 20 siyasi parti ve oluşum yer almaktadır.
2013 yerel seçimlerinde aldığı sandalye sayısıyla dikkat çeken oluşumun içerisinde Ahmet
Çelebi, Ali El-Dabbağ, Fevvaz El-Cerba gibi önemli isimlerin liderliğini yaptığı parti ve
siyasi oluşumlar bulunmaktadır. Vatandaş Koalisyonu, Bağdat, Basra, Babil, Zikar, Diyala,
Necef, Kadısiye, Kerbela, Vasit, Meysan ve Musenna’da seçimlere katılmaktadır. Ayrıca
Musul, Selahattin ve Diyala’da farklı ittifakların öncülüğünü yapmaktadır. Kerkük’te ise Irak
Türkmen Cephesi tarafından kurulan Kerkük Türkmen Cephesi listesi içerisinde yer almıştır.
273 – Vatandaş (Muvatın) – Ammar El-Hekim
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
Irak Yüksek İslami Konseyi
Ammar El-Hekim
Vatandaş (Muvatın)
Abdulhüseyin Abdulrıza Bakır Abtan
Umut Topluluğu
Beliğ Mitkal Muhsin Muttalib
Irak Ulusal Kongresi
Ahmet Abdulhadi Abdulhüseyin Ali El-Çelebi
İslami Öncü (EL Talia) Parti
Ali Mehdi Ali Abbas El-Yasiri
Cihat ve Kalkınma Hareketi
Hasan Razi Kazım Katı
Adalet ve Birlik Topluluğu
Amır Hüseyin Casim Ali El-Faiz
Bağımsız Irak Yetenekliler Topluğu
Ali Mehdi Cevat El-Debbağ
İslam Dava Hareketi
Adil Abdulrahim Mecit El-Emir
Ulusal Gadir Partisi
Salim Tahmir Ali Ferhut
Birleşen Irak Demokrat Meclisi
Fevaz Muhammed Diyab El-Cirba
Iraklı Siyasi Çalışma Meclisi
Casim Muhammed Kazım Muhammet Cuvat ElAttar
Değişim için Karar Kitlesi
Ahmet Habip Habat Ali El Abbasi
Bağımsız Irak Gelecek Listesi
Bedi Lübnan Abdulrezzak Abulhadi
Türkmen Vefa Hareketi
Feryad Ömer Abdullah Ali
Irak İrade Hareketi
Hüseyin Hamza Ali Hasan
Islahçı Vatandaşlık Topluluğu
Hamit Abid Cevat Muhammed El-Necdi
Hafid Abdulhalim Hamit El-Yasiri
Hafid Abdulhalim Hamit El-Yasiri
Adalet ve Kalkınma Hareketi
Tevfik Cuma El-Ubeydi
Basramız (Basratuna)
Abdulkerim Nasır Mahmut İsmail El-İsmail
Ahrar (Özgürler) Koalisyonu: Mukteda El-Sadr liderliğinde kurulmuştur. Mukteda El-Sadr
seçim koalisyonlarının açıklanmasının ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştır. Ancak
Ahrar Kitlesi seçimlere katılacaktır. Ahrar Kitlesi, 2010 seçimlerinde aldığı 39 sandalye ile
dikkat çekmiştir. Ahrar Kitlesi içerisinde 3 oluşum yer almaktadır. Ahrar Kitlesi, Bağdat,
Basra, Babil, Zikar, Diyala, Necef, Kadısiye, Kerbela, Vasit, Meysan ve Musenna’da
seçimlere katılmaktadır.
214 – Ahrar Koalisyonu - Ziya Necim Abdullah Ahmet
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
Özgürler(Ahrar) Grubu
Ziya Necim Abdullah Ahmet
Mübarek Şabaniye Ayaklanması (Genel
Sekreterlik)
Talip Abdülvahap Hüseyin Deidiş
Ulusal Reform Hareketi
Sami El-Macun
Milli Reform İttifakı: Irak eski Başbakanı İbrahim El-Caferi liderliğinde kurulmuştur.
İbrahim El-Caferi, 2010 seçimlerinden sonra Şii partilerin bir araya gelmesiyle oluşan Ulusal
İttifak’ın başkanlığını yapmıştır. Irak Hizbullahı’nın da yer aldığı Milli Reform İttifakı
içerisinde 7 parti bulunmaktadır. Milli Reform İttifakı, Bağdat, Babil, Basra, Zikar, Necef,
Kadısiye, Kerbela ve Vasit’te seçimlere girmektedir.
205 – Ulusal Reform İttifakı – İbrahim El-Caferi
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
Milli Reform Akımı
İbrahim El-Caferi
Dürüstlük ve Verimlilik
Murtaza Ali Hamud
Ulusal Şimşek Topluluğu
Cebbar El Saidi
Mütevelli Irak Muhafazakar Dürüstler
Partisi
Haydar Hüseyin Abd Uda
Adalet ve Kalkınma Akımı
Kerim Abdulrıza Mehdi Hasan
Reformcular
Kazım Feyruz Yakup El-Hindavi
Irak Hizbullahı
Salim Muhsin Ferhan Atvan
SÜNNİLER
Muttahidun (Reform İçin Birleşenler): Irak Parlamentosu Başkanı Usame El-Nuceyfi
liderliğinde kurulmuştur. 2010 seçimlerinde İyad Allavi liderliğindeki Irakiye Listesi
içerisinde Hadba Koalisyonu adıyla seçimlere katılmıştır. 2013 il meclisi seçimlerine
Muttahidun adıyla giren koalisyonda 13 siyasi parti ve oluşum yer almaktadır. 2014
seçimlerinde en büyük Sünni grubu olarak kendini göstermektedir. Liste içerisinde Irak
Türkmen Cephesi’nin yanı sıra, Cemal Kerbuli, Zafir El-Ani, Selim El-Cuburi, Ahmet Ebu
Rişa gibi önemli isimlerin liderliğini yaptığı oluşumlar yer almaktadır.
259 - Reform İçin Birleşenler (Muttahidun) Usame El-Nuceyfi
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
Irak için Birleşenler
Usame Abdülaziz Muhammed El Nuceyfi
Ulusal Gelecek Topluluğu
Dafir Naldım Salman Mahmut
Reform ve Kalkınma Ulusal Hareketi
(Çözüm Hareketi)
Muhammed Nasır Deli Ahmet
Reform Sivil Topluluğu
Selim Abdullah Ahmet Nasır
Irak’ı Savunanlar Hareketi
Ahmet Abd Humadi Şaviş El Mesari
Ulusal Bağımsız Aşiretler Topluluğu
Ömer Hicel Hamed Şebib
Irak Türkmen Cephesi
Erşat Reşat Fethullah Abdulrezzak El-Salihi
Atalar Toprağı Topluluğu
Dıheym Uveyd Matar Ahmet
Irak Uyanış Kongresi
Ahmet Bezeyi Fethan Abdülhamit
Selahaddin Kalkınma Topluluğu
Ammar Yusuf Hamud Latuf
Bağımsız Şırgat Halkı Birliği
Mudha Hüseyin Avad Şellal
Ulusal Um El Rabiayn Aşiretler
Topluluğu
Hasan Halaf Alo Hamit
Bağdat Hizam Topluluğu
Talal Hudayyır Abbas Keayd El Zevbai
Ulusal (Vataniye) Koalisyon: 2010 seçimlerinin 91 milletvekili alarak galibi olan Irakiye
Listesi’nin lideri ve Irak eski Başbakanı İyad Allavi tarafından kurulmuştur. Ancak 15 siyasi
parti ve oluşumun içerisinde yer aldığı Ulusal Koalisyon, Irakiye Listesi kadar güçlü bir
oluşum değildir. Önemli Sünni liderlerden Hamit El-Mutlak ve Abdullah Yaver’in
liderliğindeki oluşumlar Ulusal Koalisyon içerisinde yer almaktadır.
239 - Ulusal Koalisyon (Vataniye) İyad Allavi
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
Irak Birlik Topluluğu
Baha Nasır Hüseyin Selman
Diyalog ve Değişim Hareketi
Hamit Abid Mutlak Omer
Irak Ulusal ve Kamuoyu Meclisi
Hasan Şuverid
Hilal
Visap Şakir Mahmut Abbud
Ulusal Karar Listesi
Sabah Abdul Resul Abdulriza Reşit El Temimi
Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi
Damin İlewi Mutlak Halaf
Irak Kartallar Hareketi
Damir Hamit Ahmet Mahmut
Özgürlüğe Çağrı Hareketi
Şealan Abdulcebbar Ali El Kerim
Barış ve Kalkınma Hareketi
Abdülkerim Ali Yasin Halaf
Irak Adil ve Reform Hareketi
Abdullah Hamid Acil El Yaver
Yezidi İlerleme Partisi
Waad Hamed Mato Sabu
Vatana Sadakat Topluluğu
Wisam Sami Abdullah Süleyman El Beyati
Iraklı Cumhuriyetçi Topluluğu
Haşim Cafer Yahya Haşim El Habubi
Irak’ın İnşaası
Abd Diyab Cezza Cuma
Arap (Arabiye) Koalisyonu: Başbakan Yardımcısı Salih El-Mutlak başkanlığındaki Ulusal
Diyalog Cephesi öncülüğünde kurulmuştur. Ahmet El-Cuburi’nin liderliğindeki siyasi
oluşumla birlikte koalisyon içerisinde 9 parti ve siyasi oluşum bulunmaktadır.
259 – Arap Koalisyonu (Arabiye) Salih El-Mutlak
Siyasi Oluşum İsmi
Siyasi Oluşumun Başkanı
Irak Ulusal Diyalog Cephesi
Salih Muhammed El-Mutlak
Ulusal Nahreyn Hareketi
Mişan Mehdi Cebbar Nusayif
Irak El Nışur Partisi
İmat Cabir İbrahim Muhammed El Ravi
Ulusal Halk İttifakı
Ahmet Abdullah Abd El Cuburi
Yüksek Halk Kitlesi
Adnan Ziyab Ganim Miczab
Selahaddin’de Ulusal Söz Topluluğu
Halit Abdullah Hüseyin Muhammed El-Cabbara
Kalkınma ve Barışa Ulaşabilenler
Topluluğu
Bedir Mahmut Fehil Halil
İstikrar Kitlesi
Casim Muhammed Hasan Atıya
Irak’ın Medeniyeti (Işık)
Talal Hasan Muhsin Ali
KÜRTLER
Bütüncül bir Kürt ittifakı kurulamamıştır. Kürt partileri pek çok yerde seçimlere ayır
listelerle katılmaktadır. Musul, Bağdat ve Diyala’da KYB ve Gorran dışındaki partiler
ortak liste içerisinde seçimlere katılmaktadır.
KDP: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin lideri olduğu partidir. 2010
seçimlerinde Kürdistan İttifakı içerisinde yer alan KDP, 30 sandalye elde etmiştir. İlk kez Irak
genel seçimlerine ilk kez tek başına katılacaktır.
KYB: Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisidir. Celal Talabani’nin rahatsızlığı
sonrasında liderlik problemlerinin yaşandığı parti, 2010 seçimlerinde Kürdistan İttifakı
içerisinde yer almış ve 13 sandalye elde etmiştir. KYB, pek çok ilde tek başına seçimlere
katılacaktır.
Gorran: KYB’nin eski Genel Sekreteri olan Nevşirvan Mustafa’nın liderliğindeki parti, Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 2009’da yapılan seçimlerden önce KYB’den ayrılarak
kurulmuştur. 2010 Irak genel seçimlerine Kürdistan İttifakı’nın dışında katılan parti, 8
milletvekili elde etmiştir. 2014 seçimlerine yine ittifak yapmadan girecektir. Kürt siyasi
hareketi içerisinde giderek güçlenmektedir.
TÜRKMENLER
Irak Türkmen Cephesi (ITC): Erşat Salihi başkanlığındaki Türkmenlerin en büyük siyasi
kuruluşu olan parti, seçimlere Kerkük dışında Muttahidun listesi ile katılmaktadır. Kerkük’te
ITC önderliğinde Kerkük Türkmen Cephesi Listesi oluşturulmuştur. Kerkük Türkmen
Cephesi Listesi’nde Türkmen partilerinin yanı sıra Irak İslam Yüksek Konseyi ve Ahrar
Kitlesi de yer almaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
797 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content