close

Enter

Log in using OpenID

47912

embedDownload
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Lisansüstü programlara 2014-2015 EğitimÖğretim Yılı Güz yarıyılı için öğrenci alımı yapılacaktır. Öğrenci alımı yapılacak Anabilim Dalları,
kontenjanları ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
Programlar
Anabilim Dalı
İLKÖĞRETİM
Programlar
DOKTORA PROGRAMLARI (*)-(**)
Kontenjanlar
Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
TC Uyruklu
5
5
ALES
PUAN TÜRÜ
EA 60
SÖZ 60
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (**)
Kontenjanlar
ALES
PUAN TÜRÜ
Anabilim Dalı
İLKÖĞRETİM
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Programlar
Anabilim Dalı
EĞİTİM BİLİMLERİ
Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
TC Uyruklu
10
10
10
10
10
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (**)
Kontenjanlar
Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Teftişi
TC Uyruklu
25
EA 55
SÖZ 55
EA 55
SAY 55
SÖZ 55
ALES
PUAN TÜRÜ
EA-SÖZ-SAY 50
* İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bütünleşik Doktora programlarına
2014-2015 Güz yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.
** Öğrencilerin sınav ve değerlendirme işlemleri “DPÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü
Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi Madde 3’e göre yapılacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın
açılmamasına karar verebilir.
2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesini ibraz etmek durumundadırlar.
3. Adaylar, mezuniyet başvuru koşullarını sağlasalar dahi “Başvuru ve Öğrenci Kabul
Yönergesindeki” tabloda bilim-mülakat sınavı olan iki programa müracaat edemez.
4. Adaylar bir tezli bir tezsiz olmak üzere iki programa birden fazla başvuru yapabilir. Ancak bir
programa kesin kayıt yaptırabilir.
5. Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile kayıt işlemleri yapılmayacaktır.
6. Başvurular ve kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir.
7. Adaylar bilim mülakat sınavlarına girişlerde kayıt sırasında verilecek giriş belgesi ile nüfus
cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
8. ALES sonuç belgelerinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.
DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2 (iki) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi,
3. YDS sonuç belgesi veya eşdeğerliği olan sınavların (KPDS, ÜDS, TOEFL vb.) sonuç belgesi,
YDS minimum puan 55’tir (Eş değerliliği olan sınavlarda da 55 denkliği aranır).
4. Lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin aslı veya resmi onaylı sureti (adaylar mezun
olduğu üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılığını getireceklerdir. Yüzlük
sistem not ortalama karşılığını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
5. Yüksek lisans ve lisans diploması/mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı ya da mezun
olduğu okul onaylı sureti,
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2 (iki) adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
3. Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya resmi onaylı sureti (adaylar mezun olduğu
üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılığını getireceklerdir. Yüzlük sistem not
ortalama karşılığını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen
yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
4. Lisans diploması/mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu
üniversiteden onaylı sureti
NOT:
1. Başvuruda istenen belgeler başvuru sonrasında adaylara iade edilecektir.
2. Başvuruda istenen belgeler aynı zamanda kesin kayıt sırasında da kullanılacaktır.
3. Yüksek lisans programlarına başvurularda YDS sonuç belgesi ibrazı zorunlu değildir. Ancak
YDS sonuç belgesi ile başvuran adayın dil puanı başarı puanı hesaplamalarında kullanılacaktır.
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
Başvurular, 21 Temmuz 2014 - 6 Ağustos 2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Evliya Çelebi Yerleşkesi - Kütahya
adresine şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. Vekâletsiz veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
BİLİM/MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ:
Bilim mülakat sınav tarihleri 12-14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Bilim mülakat
sınav saatleri daha sonra http://ebe.dpu.edu.tr web sitesinden duyurulacaktır.
BİLİM MÜLAKAT SINAV YERİ:
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları (Eğitim Fakültesi – Evliya Çelebi Yerleşkesi)
Bilim-Mülakat Sınavına katılmayan veya yeterli mülakat puanını (50 Puan) alamayan adaylar
başarı sıralamasına alınmaz ve başarısız sayılırlar.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SONUÇLARI:
Tezsiz programa başvuran adaylar bilim mülakat sınavına alınmazlar. Başarı puanının
hesaplanmasın ilişkin detaylı bilgi Enstitümüzün web sayfasındaki “Başvuru ve Öğrenci Kabul
Yönergesinden” öğrenilebilmektedir. Adayların Başarı sıralaması Enstitü web sayfasında 8
Ağustos 2014 tarihinde ilan edilecektir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ:
Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları
18-20 Ağustos 2014 tarihleri arasında, yedek adayların kayıtları ise 21-22 Ağustos 2014 tarihinde
yapılacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
Başvurularda istenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler getirilecektir.
1- 6 (altı) adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
2- Erkek öğrenciler için askerlik durumlarını gösteren yeni tarihli belge. Bu belge Askerlik
Şubelerinden alınabilir. (Askerliğini yapanlardan “bir”, yapmayanlardan “üç” adet),
3- İkametgâhı ile ilgili beyanı,
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
İletişim Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Evliya Çelebi
Eposta: [email protected]
Yerleşkesi - KÜTAHYA
Web: http://ebe.dpu.edu.tr
Telefon: 0 (274) 265 20 31-32-33 İç Hat: 2331 Faks : 0(274) 265 20 85
(Bas›n: 47912- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
712 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content