close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bir Markadır

embedDownload
Sağlık Dergisi
RÖPORTAJ
Prof. Dr. GÜRKAN GÜR
Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Ankara Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Bir Markadır
A
tim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen,
nkara Üniversitesi Diş HeRÖPORTAJ
gelişimi rekabetçi bir anlayış içinde sürdükimliği Fakültesi Dekanı Prof.
rerek, ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim
Dr. Gürkan Gür, Diş Hekimliçevrelerinde örnek oluşturacak şekilde iç ve
ği Fakültesi’nin bilimsel yetkinliğini,
dış paydaşlarımız ile etkili bir iletişim ve
gelecekte yapmayı planladıkları çaişbirliği sağlayan, ülkemizde lider, dünyada
lışmaları, açmayı düşündükleri İngikabul görmüş bir eğitim, araştırma ve tedalizce Diş Hekimliği Programını, yeni
vi kurumu olmaktır.
yapılması planlanan Fakülte binasını
BİZ MARKAYIZ
ve bu binada yer alacak yeni oluşumAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği Falar, açmayı düşündükleri acil servis
kültesi bir markadır. Bu marka değerini
konusunu Mega Plus Sağlık Dergisi
korumak durumundayız. Üniversiteye giriş
okuyucularıyla paylaştı.
sınavlarında, Diş Hekimliği’nde Uzmanlık
Bu yıl Diş Hekimliği Fakültesi’nin
GAMZE CİHANOĞLU
Mega Plus
Eğitimi Sınavı’nda (DUS), öğretim üyesi
kuruluşunun 50. yılı olduğunu hatırHaber Merkezi
yetiştirmede sürekli olarak ilk üçün içinlatan Prof. Dr. Gürkan Gür, 1963 yıdeyiz. Bugüne kadar, sayısız öğretim üyelında bir profesör, 11 asistan ve 21
miz yurt içi ve yurt dışında kurucu dekanlık,
öğrenci ile başladıkları bu serüvende bukurucu öğretim üyeliği yaparak çeşitli diş
güne kadar 3360 mezun verdiklerini; şu
hekimliği fakültelerini kurdu. Türkiye’de
anda 81 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı
ilk yataklı servis bizim fakültemizde
doçent, 71 araştırma görevlisi ve 920
açılmıştır. .Bunun yanı sıra temel bilimöğrencileri bulunduğunu söyledi. Prof.
leri içinde barındıran ender diş hekimDr. Gürkan Gür, Fakültede verilen eğiliği fakültelerinden biriyiz. Ancak fiziki
tim ve sunulan diş sağlığı konusunda
mekanı, yılda 50 öğrenci alacak şekilde
iddialı konuşarak, bir marka olduklarıplanlanan Fakültemize şimdi yılda 200
nı belirtti.
öğrenci kontanjanı verilmektedir; bu da fiVİZYONUMUZ
ziksel alanda yetersizliklere neden olmaktaAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği
dır. Marka değerimizi korumamız ve bölümlerimizi
Fakültesi’nin vizyonu; katılımcılığı ve ekip çalışdaha da güçlendirmemiz için şimdikinden çok daha
masını benimseyen, araştırmaya ağırlık veren, eğikapasiteli, geniş bir binaya ihtiyacımız var.
14
www.megamedical.com.tr
RÖPORTAJ
YENİ BİNA
YAPILACAK
Fiziki kapasitemizi
geliştirmek amacıyla
Fakültemiz için Rektörlüğümüzce yeni bina
yapılması planlanmaktadır. Yeni binamızın,
laboratuvarları ve klinikleriyle şimdikinin
3 misli olacak şekilde
projelendirilip en kısa
zamanda
bitirilmesi
öngörülmektedir.
KAPASİTEYİ
ARTIRMAK
İSTİYORUZ
Şu anda Ankara’nın en fazla hasta sayısına sahip diş sağlığı hastanesi bizim Fakültemizdir. Her
gün Fakültemize 200 yeni hasta başvurmaktadır.
Bu kadar çok hasta girişi olduğu zaman ister istemez
randevu süreleri uzayabiliyor. Randevuları daha erken tarihe verebilmek için daha kapasiteli kliniklere
ve daha fazla ünite ihtiyacımız var. Ünite sayısını
artırsak bile bunları kliniklerimizde koyacak yer
sıkıntısı olmaktadır. Kapasiteyi artırmanın yolu,
www.megamedical.com.tr
Sağlık Dergisi
Ankara Üniversitesi’ne
yakışır, ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede,
daha kaliteli eğitim ve
sağlık hizmeti sunabileceğimiz çağdaş bir Diş
Hekimliği Fakültesi ve
Uygulama Hastanesi binasından geçmektedir.
YENİLİKLERİMİZ
OLACAK
Yeni binamızla birlikte ameliyathanelerimizde, kliniklerimizde
ve laboratuvarlarımızda
kameralı sistem ile görüntülü eğitim sistemine geçeceğiz. Fakültemizde 1, 2, 3. sınıflar preklinik;
4, 5. sınıflar klinik eğitimi almaktadır. Preklinikte
eğitim alan öğrenciler, bu sistem sayesinde laboratuvarda ve amfilerde iken, klinikte yapılan işleri
aynı anda canlı izleyebilecekler ve klinik eğitime
daha çabuk adapte olabilecekler.
ACİL SERVİS AÇACAĞIZ
Ankara’da hiçbir diş hekimliği fakültesinde acil
hizmeti verilmiyor. Biz en kısa sürede mevcut binamızda acil servisi açarak hastalara acil hizmeti
vermeyi planlıyoruz. Yapılacak yeni binada da acil
hizmeti devam edecektir.
İNGİLİZCE DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMI
Eğitim ve öğretim dilimiz Türkçedir, ancak Ankara Üniversitesi yönetiminin aldığı kararla tüm
Ankara Üniversitesi birimlerinde ingilizce programlar açılacaktır. Bu sebeple bizde İngilizce Diş Hekimliği Programı’nı açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili
altyapı çalışmalarımız sürmektedir. Eğer bu programı açabilirsek, yurt dışından daha fazla öğrenci başvurabilecek, bu da bizim marka olma misyonumuzu
güçlendirecektir.
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content