close

Enter

Log in using OpenID

CV - Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
Öğrenim Durumu
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Yüksek Lisans
Diş Hekimliği
İstanbul Üniversitesi
2000
Doktora
Endodonti Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
2007
Doktora Tezi: Ni-Ti Esaslı Farklı Döner Şekillendirme Sistemlerinin Eğri Kök
Kanallarının Şekillendirilmesindeki ve Kök Kanalı Tedavisi Tekrarındaki Etkinliklerinin
Yatay ve Dikey Kesitler Yardımıyla in vitro Olarak Karşılaştırılması / Danışman: Prof.
Dr. Sedat Küçükay
Derece
Alan
Lisans
İşletme
Yüksek Lisans
İşletme / Sağlık Yönetimi
Programı
Üniversite
Yıl
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2011
2009
Yüksek Lisans Tezi: Özel Bir Diş Hastanesinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi
/ Danışman: Doç. Dr. Mehveş Tarım
Akademik Unvanlar
Unvanı
Yardımcı Doçent
Anabilim Dalı
Endodonti Anabilim Dalı
Üniversite
Okan Üniversitesi
Yıl
2014
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI ve SCI Expanded
Kapsamında)
1.
Ersev H, Yılmaz B, Çiftçioğlu E, Özkarslı ŞF. A comparison of the shaping
effects of 5 nickel-titanium rotary instruments in simulated S-shaped canals.
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics
2010; 109: e86-93.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding)
Basılan Bildiriler
1.
Çiftçioğlu E, Küçükay S, Ersev H. Ni-Ti esaslı farklı döner şekillendirme
sistemlerinin, eğri kök kanallarının şekillendirilmesindeki ve kök kanalı tedavisi
tekrarındaki etkinliklerinin yatay ve dikey kesitler yardımıyla, in vitro olarak
karşılaştırılması. 100 Yıl Kongresi TDB 15. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,
30 Haziran-5 Temmuz 2008, İstanbul, Türkiye.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.
Çiftçioğlu E, Yılmaz B. Alt küçük azı dişlerinde nadir görülen kök kanalı
konfigürasyonları. Dentalife 2004; 3: 24-6.
2.
Yılmaz B, Çiftçioğlu E, Gökyay S, Şimşek A, Küçükay S. Elektronik apeks
belirleyiciler. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi 2007; 98: 84-9.
Verdiği Seminerler
1.
Yara İyileşmesi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Anabilim Dalı, Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan Konferans Salonu, 2002.
2.
Endodontide Sistemik Hastalıklar, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti Anabilim Dalı, Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan Konferans Salonu,
2003.
3.
Endodontide Travmalar, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Anabilim Dalı, Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan Konferans Salonu, 2004.
4.
Endodontide İmmunoloji, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Anabilim Dalı, Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan Konferans Salonu, 2005.
5.
İltihabın Mekanizması, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Anabilim Dalı, Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan Konferans Salonu, 2006.
6.
Endodontide Biofilm, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Anabilim Dalı, Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan Konferans Salonu, 2007.
Aldığı Eğitimler ve Kurslar
1.
Zeiss Mikroskop Kursu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 19 Kasım
2014, İstanbul.
İdari Görevler
1.
Dentistanbul Yıldız Diş Hastanesi Mesul Müdür Yardımcısı (2011-2014)
2.
Dentistanbul Yıldız Diş Hastanesi Başhekimi (2012-2014)
3.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı,
03.09.2014-
4.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 04.09.2014-
5.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Kalite Komisyonu Üyesi, 05.09.2014-
6.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Radyasyon Güvenliği Komisyonu
Üyesi, 05.09.2014-
7.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, WEB Komisyonu Üyesi, 05.09.2014-
8.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Organizasyon Komisyonu Üyesi,
05.09.2014-
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
2.
İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)
3.
Türk Endodonti Derneği
4.
European Society of Endodontology (ESE)
5.
International Federation of Endodontic Association (IFEA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content