close

Enter

Log in using OpenID

Ders Dosyalarının Hazırlanması (1. ve 2. Öğretim için)

embedDownload
Ders Dosyalarının Hazırlanması (1. ve 2. Öğretim için)
Ders planında yer alan ve okutulan her dersin bir ders dosyası bulunmaktadır. Bu ders dosyası
hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için hazırlanacak ve içeriği aşağıdaki
dokumanlardan oluşacaktır.
A. GENEL İÇERİK
1. Kapak (http://eee.ktu.edu.tr/mudek/eemudek.html adresinden örnek dosya indirilebilir.)
2. İçindekiler dizini
3. Dersin Bilgi paketi (Üniversitemiz Ders Bilgi Sistemi Katoloğundaki gibi Türkçe ve
İngilizce olmalı Gerekiyorsa katalogdaki (http://katalog.ktu.edu.tr/) ders bilgileri de
güncellenmeli)
4. Ders notları (Güncel ve basılı olmalı)
5. Dönem Projesi (varsa) açıklama dosaysı
B. DÖNEMLİK İÇERİKLER
Dersin verildiği her dönem için eklenmelidir.
1. Sınav soruları ve cevapları (Arasınav, Final, Bütünleme)
2. Sınav sorularının hangi çıktıları ölçtüğünü gösteren çizelgeler (her sınav için)
3. Arasınav, Final ve Bütünleme sınavlarındaki en iyi, orta düzeyde ve en kötü
durumdaki öğrenci cevap kağıtlarının birer kopyası
4. Ödev soru ve cevapları (varsa 2 adet basılı olmak üzere diğerleri CD de eklenebilir)
5. Öğrencilerin Proje Dosyaları (varsa 2 adet basılı olmak üzere diğerleri CD de
eklenebilir)
6. Dönemsonu ve Bütünleme sınavları sonunda harfli notlar verildikten sonra oluşan sınıf
not çizelgesinin EXCELL ‘e aktarılmış dijital kopyası (Gerekirse Bölüm
başkanlığımızdan destek alınabilir. Oluşturulan EXCELL dosyasını lütfen elektronik
ortamda Bölüm Başkanlığımıza iletiniz. Bunun için CD, E-POSTA veya Web-Form
olarak http://eee.ktu.edu.tr/turkish/eemesaj.html adresindeki formu doldurarak
gönderebilirsiniz.)
Sınav sorularının hangi çıktıları ölçtüğünü gösteren çizelgeler program çıktılarının
ölçülebilmesi için zorunlu olup, sınav soru kağıdı üzerinde işaretlenmemişse ayrı bir
sayfada çizelge halinde verilmelidir.
C. DERS DEĞERLENDİRME RAPORU
Her dönem sonu, dersi geçen öğrencilerin bu ders tarafından sağlanan program çıktılarını
ne ölçüde başardıklarını gösteren bir rapor dosyaya eklenecektir. Bu rapor bir EXCELL
dosyası kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu EXCELL dosyası ve nasıl kullanılıcağına dair
açıklamalara http://eee.ktu.edu.tr/mudek/eemudek.html adresindeki MÜDEK çalışmaları
için yardımcı dosyalar başlığı altında verilen bağlantılardan ulaşılabilir. Bir kullanma
klavuzu ayrıca ekte de verilmiştir.
Gerektiğinde destek istemekten lütfen çekinmeyiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content