close

Enter

Log in using OpenID

Çalıştay Açılışı

embedDownload
Program Değerlendiricileri
Eğitim Çalıştayı
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
Çalıştayın Amacı
• MÜDEK ve Değerlendirme Süreci’ni daha
yakından tanıma
• Değerlendirme becerisini geliştirme
• Değerlendirici davranışını geliştirme
• Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama
• Değerlendirme raporu yazma becerisini
geliştirme
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
1
Çalıştay Eğiticileri
A. Bülent Özgüler
Bülent E. Platin
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
2
Çalıştay Programı
20 Eylül 2014 Cumartesi (Birinci Gün)
09:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:45
10:45 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 19:30
19:30 – 21:00
Kayıt (30 dak)
Açılış ve Çalıştay Tanıtımı
MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti
MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri: Ölçüt 1-3
Ara (15 dak)
Örnek olay çalışmaları + tartışma
Yemek Arası (60 dak)
MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri: Ölçüt 4-10
Ara (15 dak)
Örnek olay çalışmaları + tartışma
Ara (15 dak)
Değerlendirme Süreci: Değerlendirici Bilgileri
Ara (30 dak)
Örnek olay çalışmaları + tartışma
Akşam yemeği
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
3
Çalıştay Programı
21 Eylül 2014 Pazar (İkinci Gün)
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 14:30
Değerlendirme Kararlarında Tutarlılık (sunuş)
+ Örnek olay çalışmaları + tartışma
Ara (15 dak)
Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyut
Ara (15 dak)
Rapor Yazımı (sunuş) + Örnek olay çalışması
+ tartışma
Genel Tartışma ve Kapanış
Yemek ve Ayrılış
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
4
Katılımcı Dosyalarında Yer Alan Belgeler
•
•
•
Çalıştay sunumları
Eğitim değerlendirme formu (ön kapağın içinde)
Kırmızı ayraçtan sonra yer alan MÜDEK belgeleri:
o
Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 1.5.0 10.03.2012)
o
Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0.0 26.12.2008)
o
Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.2.0-06.11.2010) - Değerlendirme Ölçütleri
(Sürüm 2.0.0) ile kullanılacaktır
o
Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 1.2.0 - 09.10.2009)
o
Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm 2.3.0 - 23.07.2012) - Değerlendirme
Ölçütleri (Sürüm 2.0.0) ile kullanılacaktır
o
Etik Kurallar (Sürüm 1.3.0 - 06.11.2010)
o
Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi (Sürüm 2.0 - 04.02.2012)
o
MÜDEK Raporları Yazım Kuralları (Sürüm 1.0 – 23.07.2012)
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
5
Başarılı bir çalıştay dileği ile….
http://www.mudek.org.tr/
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
20-21 Eylül 2014, Ankara
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content