close

Enter

Log in using OpenID

Araştırma Görevlisi Gizem ATEŞ Işık Üniversitesi Fen

embedDownload
Araştırma Görevlisi Gizem ATEŞ
Işık Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
[email protected]
1. Adı Soyadı: Gizem ATEŞ
2. Doğum Tarihi: 19.09.1987
3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu: Doktora öğrencisi
YIL
2005-2009
DERECE
Lisans
2009-Devam ediyor
Bütünleşik Doktora
ÜNİVERSİTE
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
BÖLÜM
Psikoloji
ÜNİVERSİTE
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Işık Üniversitesi
BÖLÜM
Psikoloji
Klinik Psikoloji
5. Akademik Ünvanlar
YIL
2009-2013
ÜNVAN
Araştırma Görevlisi
2014
Araştırma Görevlisi
Psikoloji
6. Yayınlar
6.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
Bozo. Ö., Ates, G., Etel, E., & Anahar, S. (2010). The effects of illness representation, the
quality of information provided by the health-care professional, social support, and
coping strategies on the marital satisfaction and depression of the caregivers of
children with leukemia, Journal of Clinical Psychology in Medical Settings,17, 23–
30.
6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler
Ateş G., Anahar, S., & Yakın, D. (2010). Mediation of Early Maladaptive
Schemas between Perceived Parenting Style and Depressive Symptoms among
Turkish University Students, Poster Bildiri, International Society of Schema Therapy,
Berlin
Bozo. Ö., Ates, G., Etel, E., & Anahar, S. (2007). The effects of illness representation, the
quality of information provided by the health-care professional, social support, and
coping strategies on the marital satisfaction and depression of the caregivers of
children with leukemia, Poster Bildiri, Xth European Congress of Psychology, Prag
6.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Helvacı, E., Ateş, G., Büyükaşık-Çolak, C., Cihan, B. & Öner-Özkan, B. (2012). Türkiye'de
Mahalle Baskısına İlişkin Sosyal Temsiller. Sözlü Bildiri, III. Eleştirel Psikoloji
Sempozyumu "Toplumsal Travma", 15-16 Eylül, 2012
Anahar, S. Ateş, G. & Etel, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Kitle İletişim Araçları,
Saldırganlık ve Öz- Saygı Arasındaki İlişki, Sözlü Bildiri, 12. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Kıbrıs
Anahar, S., Ateş, G., Eriş, A. & Etel, E. (2007). Dört ve Beş Yaş Çocuklarının Piaget’in Sıvı
Korunum Kanunu Üzerine Gösterdikleri Performans Farkı, Sözlü Bildiri, 12.Ulusal
Psikoloji Kongresi, Kıbrıs
Bozo, Ö., Anahar, S., Ateş, G., & Etel, E. (2007). Hastalık Temsilleri, Doktorun Verdiği
Bilginin Kalitesi ve Algılanan Sosyal Desteğin Lösemili Çocukların Bakımları ile
İlgilenen Aile Bireylerinin Depresyon Seviyesi Üzerindeki Etkisi, Poster Bildiri, 6.
Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa
7. Ödüller
Türk Psikologlar Derneği Genç Araştırmacılar İkincilik Ödülü: “Hastalık Temsilleri,
Doktorun Verdiği Bilginin Kalitesi ve Algılanan Sosyal Desteğin Lösemili Çocukların
Bakımları ile İlgilenen Aile Bireyinin Depresyon Seviyesi Üzerindeki Etkisi”(07.2008)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content