close

Enter

Log in using OpenID

Cevaplar - eng.bahcesehir.edu.tr

embedDownload
YZM5507 VERİ MODELLEME VE İLİŞKİSEL VERİTABANLARI
UYGULAMA #1
1. Aşağıda bir üniversitedeki öğrencilerin aldıkları derslere ilişkin transkript bilgilerini
saklamak için kurulacak sisteme ait gereksinimler verilmiştir.
a) Üniversite her bir öğrenci için öğrenci numarası, adı, soyadı, telefon numarası,
ikametgâh adresi, doğum tarihi, sınıfı, anadal ve yandal bölümlerini saklar. Adres
bilgisini şehir, cadde ve posta kodu olmak üzere üç kısım halinde tanımlar. Öğrenci
numarası her öğrenci için benzersiz değerler içerir.
b) Her bölüm bölümün adı, bölümün telefon numarası ve bölümün bağlı olduğu
fakültesi ile tanımlanır. Bölüm adı her bölüm için benzersiz değerler içerir.
c) Her ders dersin kodu, adı, açıklaması ve haftalık saati ile tanımlanır. Dersler bölümler
tarafından açılır. Bir bölüm birden fazla ders açabilir. Ancak bir ders bir bölüm
tarafından açılabilir.
d) Her dersin en az bir tane grubu (section) bulunması gerekir. Bir dersin birden fazla
grubu bulunabilir. Dersin her bir grubu dersin kodu, verildiği yılı, dönemi, grup
numarası (1, 2, 3 …) ve öğretim elemanı ile tanımlanır. Grup numarası farklı
derslerin farklı grupları için aynı olabilir.
e) Bir öğrencinin transkript bilgisi (not tablosu) öğrenciyi, aldığı dersin grubunu ve
aldığı notu içerir.
Yukarıda verilen gereksinimlere uygun Varlık-İlişki diyagramını çiziniz. Her bir varlık
için gerekli nitelikleri ve anahtar alanları belirtiniz.
2. Aşağıda bir araç sigorta firmasının sistemine ait gereksinimler verilmiştir.
a) Sistemde her bir müşteri için müşteri numarası, adı, soyadı, adresi ve telefon
numarası bilgileri saklanır. Müşteri numarası her bir müşteri için benzersiz değerler
içerir.
b) Sistemde girilecek her bir aracın markası, modeli, üretim yılı ve plakası kaydedilir.
Plaka her araç için benzersizdir. Bir müşterinin birden fazla aracı olabilir ancak bir
araç en fazla bir müşteri ile eşleştirilebilir.
c) Sistem araçlara ait kaza raporlarını saklar. Kaza raporları rapor numarası, tarihi, kaza
adresi ve kaza yapan aracı/araçları içerir.
Yukarıda verilen gereksinimlere uygun Varlık-İlişki diyagramını çiziniz. Her bir varlık
için gerekli nitelikleri ve anahtar alanları belirtiniz.
3. Aşağıda bir hastanenin randevu sistemine ait gereksinimler verilmiştir.
a) Hastanede bulunan her bölüm adı ve telefon numarası ile sistemde kayıtlıdır. Bölüm
adı her bölüm için benzersiz değerler içerir.
b) Doktorlar personel numarası, ad, soyad ve telefon numarası ile sistemde tanımlıdır.
Personel numarası her doktor için benzersiz değerler içerir. Bir bölümde birden fazla
doktor çalışabilir ancak bir doktorun sadece tek bir bölümü olabilir.
c) Hastalar hasta numarası, ad, soyad ve telefon numarası ile sisteme kaydedilirler.
Hasta numarası her hasta için benzersiz değerler içerir.
d) Randevular hasta, doktor, randevu tarihi ve saatini içerir. Bir hasta birden çok
randevu alabilir ve bir doktorun birden çok randevusu olabilir ancak bir randevuda en
çok bir hasta ve bir doktor eşleşebilir.
Yukarıda verilen gereksinimlere uygun Varlık-İlişki diyagramını çiziniz. Her bir varlık
için gerekli nitelikleri ve anahtar alanları belirtiniz.
1.
2.
3.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content