close

Enter

Log in using OpenID

Akademik-İdari Görev Dağılımı

embedDownload
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
2014–2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK–İDARİ GÖREV DAĞILIMI
KOORDİNATÖRLÜKLER
KOMİSYONLAR
Görev Dağılımı
Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Mezuniyet ve İntibak Komisyonu
Arş. Gör. M. Akif SAĞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPÇU
Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Staj Komisyonu
Arş. Gör. Hale AKSEKİ
Akademik Arşiv ve Araştırma-Geliştirme Komisyonu Yrd. Doç. Dr. Neslihan SAĞ
Dönemlik Bölüm Faaliyet Dosyası Hazırlanması; Bölüm Dr. Fatih EREN
Kütüphanesi, Proje Arşivi-Sergi Açılması Teknik Arş. Gör. Sinan LEVEND
Ekipman–Donanım-WEB Sayfası Tasarım
Arş. Gör. Muzaffer YAYĞIN
Bologna Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. A. TAYLAN
Sekreterya
Arş. Gör. Kübra KARKIN
Öğretim Planı ve Ders İçerikleri Çalışma Grubu
Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Dr. Fatih EREN
Dr. Kadriye TOPÇU
Arş. Gör. M. Akif SAĞ
Arş. Gör. Hale AKSEKİ
Yandal–Çift Anadal Koordinatörü
Doç. Dr. M. Çağlar MEŞHUR
Danışmanlar Koordinatörü
Dr. Kadriye TOPÇU
ERASMUS
Değişim Programları
Koordinatörlüğü
FARABİ
MEVLANA
ÇALIŞMA GRUPLARI
TUPOB Koordinatörlüğü
[PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ]
Sınav ve Ders Programı
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri
Puantaj İşlemleri
Öğrenci Takibi ve Burs–Kredi
Bilgisayar Laboratuar Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN
Arş. Gör. Kübra KARKIN
Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Arş. Gör. Muzaffer YAYĞIN
Dr. Fatih EREN
Arş. Gör. Kübra KARKIN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPÇU
Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Dr. Sedef ERYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Neslihan SAĞ
Dr. Sedef ERYİĞİT
Arş. Gör. Hale AKSEKİ
Arş. Gör. Kübra KARKIN
Doç. Dr. M. Çağlar MEŞHUR
Arş. Gör. M. Akif SAĞ
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Dr. Sedef ERYİĞİT
Doç. Dr. M. Çağlar MEŞHUR
Arş. Gör. Hale AKSEKİ
Arş. Gör. Sinan LEVEND
Arş. Gör. Muzaffer YAYĞIN
Yukarıda belirtilen görev dağılımı, karar–tebliğ tarihinden itibaren iki (2) yıl süre ile geçerli olacaktır.
Ancak Bölüm Başkanlığı tarafından akademik–idari işleyiş açısından gerekli görülen durumlarda
görevlendirmelerde değişiklik yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content