close

Вход

Log in using OpenID

130071 KOTER KALEM UCU (UZUN)

embedDownload
130071 KOTER
1.
KALEM UCU (UZUN)
Koter kaleminin spattil geklindeki ucu en az 15
cm uzunlufiunda olmahdrr"
2.Tek olarak steril paketlenmig ve ameliyathanedeki ttim
koter kalemleri ve cihazlanyla
uyumlu
olmahdrr.
3. Unin UBB belgeli olacaktrr.
4. UBB belgesi ihale komisyonuna sunulacaktrr.
Bitl, ifr.
f.f--ii'":ii::'
r-r:-.i.t
:
ULA€
-it::t: Y'.;.+:.'4. htAg
a:i.r,:irt a:1,.,:iit
Author
Document
Category
Без категории
Views
8
File Size
22 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа