close

Enter

Log in using OpenID

1406112335_kpkicindklr

embedDownload
•
•
POSTMARKSIZM
ve
•
•
RADIKAL DEMOKRASI
•
.
Gokhan DEMIR
I
i
,,
,
I;
))
.~
~/
PATIKA~ITAq
•
i,
,
Kuram
.
Scanned by CamScanner
II
,•
D
.
Postmarksizm
ve
Radikal Demokrasi
1
.
Gokhan DEMIR
))
4~
pAflKA~ITM
Scanned by CamScanner
rl
i<::iNDEKiLER
1.1.
1.3
1. GiRiS
2. ERKEN DaNEM LACLAU
13
2. 1. ALTHUSSER VE iDEOLOji KURAMI:
OZNELERiN ADLANDIRILMASI
24
2. 2. iDEOLOji-SiYASET BACLANTISI VE
SINIFSAL OLMAYAN ADLANDIRMALAR
3"\
3 . POST-MARKSizM
38
3. 1. TOPLUMUN ACIKUCI. KAPANIMSIZUCI. BELiRLENiMSizLiCi, TAMAMLANAMAZUCI: OLANAKSlZUCI
49
3. 2. SOYLEM
59
Soylem Analizinin Temel Kavramlan
59
Soylemsellik Alam, Yuzer Gezer Gosterenler, Diigum
Noktalan ve Eklemlenme
68
Ele?tiriler
76
3. 3. HEGEMONYA
79
Antonio Gramsei: Sivil Toplum ve Hegemonya
83
Otoriter ve Demokratik Hegemonya
87
Gramsci ve 'Ozeu' Kalmular
94
Hegemonya ve Eklemleyici Pratikler
101
Claude Lefort, iktidann Bo? Veri ve Hegemonya
104
3.4. TOPLUMSALANTAGONiZMA
j
..1
J
. .
...,.
,
-
",
Scanned by CamScanner
.;
115
4. OZNE, KiMLiKve iKTiDAR
116 4. 1. SAUSSURE: FARKA DAYALI VE iLiSKisEL KiMLtK
KAVRAMI
~19 4. 2, YAYILIM VE KISMi SABiTLENME ARASINDA
USTBELiRLENMiS OZNE VE OZNE KONUMLARI
131 4. 3. iKTiDAR, KiMLiK VE OLUMSUZLUK: KURUCU
DISARIYA BAGIMLILIK
136 4. 4. AYRlCALIKLI FAt LiN SONU YA DA SINIFLARIN
BUHARLASTIRILMASI
141 4. 5. HEGEMONiK FORMASYONUN KRizi. YENi ANTAGONizMALARIN DOGUSU, TOPLUMSALIN SiYASiLESMESi VE YENi TOPLUMSAL HAREKETLER YA DA TURETiLEN VE TESADUFiLESEN OZNE
155 4. 6. iNDiRGEMECi ATIF YA DA SiYASAL GOCONDEN
MAHRUM BlRAKlLAN MARKSizM
161
5. RADiKAL DEMOKRASi PROJEsi
167 5. 1. RADiKAL DEMOKRASi VE DEMOKRATiK DEVRiM: LiBERALizMiN iC;:KiN ELESTiRiSi Mi? liBERAL DEMOKRAsiNiN SAVUNUSUNUN USSALLIGI MI?
174 5. 2. iKTiDARDAN MUAF RASYONEL DiYALOG tDEALiNE KARSI iKTiDARIN SOKOLOP ATlLAMAZLIGI ON
KABULU: MUZAKERECi DEMOKRASiYE KARSI AGONiSTiK
C;:OGULCULUK
197 5.3. LiBERALizM-TOPLULUKC;:ULUKTARTISMASINDAN TORETiLEN ORTA YOL: EKLEMLEYiCi iLKE VE TOPLUMSAL BiR iMGELEM OLARAK RADiKAL DEMOKRATtK
YURTTASLIK
'lOS
6. SONU<;:
214
KAYNAKC;:A
229
KiSiLER DiziNi
Scanned by CamScanner
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content