close

Enter

Log in using OpenID

Bileşiklerin adlandırılmasına ait şematik gösterim

embedDownload
Ali BUĞDAY
Uzman Kimya Öğretmeni
WEB: abyayinlari.com
KİMYA
E-Mail : [email protected]
Kavram Özetli Soru Bankaları
Metalin adı + Ametalin adı + ür
Değişmeyen değerlikli
metal - ametal
bileşiklerinin adlandırılması
(Ametal oksijen ise: Metalin adı + oksit), (Ametal karbon
ise: Metalin adı + karbür), (Ametal azot ise: Metalin adı +
nitrür), (Ametal kükürt ise: Metalin adı + sülfür), (Ametal
hidrojen ise: Metalin adı + hidrür), (Ametal fosfor ise:
Metalin adı + fosfür)
Değişken değerlikli
BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN
ADLANDIRILMASI
metal - ametal
METAL - AMETAL
BİLEŞİKLERİNİN
ADLANDIRILMASI
Metalin adı + Roma rakamı ile metalin değerliği +
Ametalin adı + ür (oksit)
bileşiklerinin adlandırılması
Değişmeyen değerlikli
metal - kök
Metalin adı + kökün adı
bileşiklerinin adlandırılması
Değişken değerlikli
metal - kök
Metalin adı + Roma rakamı ile metalin değerliği + kökün
adı
bileşiklerinin adlandırılması
AMETAL - AMETAL
BİLEŞİKLERİNİN
ADLANDIRILMASI
Ametal - ametal
bileşiklerinin adlandırılması
1. elementin atom sayısı + 1. elementin adı + 2.elementin
atom sayısı + 2. elementin adı + ür(oksit)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content