close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Koşulları. - Hacettepe Üniversitesi

embedDownload
Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Başvuru Koşulları
Başvuru Koşulları
1- "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yer alan koşulların ve
Anabilim Dallarının başvuru koşullarının yerine getirilmesi zorunludur. “Programlar” menüsünde
Enstitümüze bağlı programlar ve başvuru koşulları yer almaktadır.
2- Adayların birden fazla lisansüstü programa başvuru yapabilmeleri için başvuru koşullarını yerine
getirmeli ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması gerekmektedir. Adaylar başvuru
yapılacak her bölüm için ayrı belge vermek zorundadır.
3- E-posta vb. yollarla yapılan başvurular "http://enstitu.hacettepe.edu.tr/" adresinde yer alan
"Aday Öğrenci" girişinden sisteme üye olunması ve "online" olarak doldurulacak Başvuru Formu
imzalı çıktısı ile istenen belgelerin de enstitüye ulaştırılması ile kabul edilmektedir.
İstenen Belgeler
- Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (iki (2) adet)
1 adet Diploma veya mezuniyet belgesi : Yüksek Lisans başvurusu için Lisans, Doktora başvurusu
için Lisans ve Yüksek Lisans belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisinin aksi durumunda belgelerin
fotokopileri ile aslının getirilmesi gerekmektedir. Gerekli kontrol yapıldıktan sonra belgenin aslı adaya
iade edilecektir.
- Not Çizelgesi (Transkript) (iki (2) adet)
1 Adet Mezuniyet Not ortalamasını gösterir transkript belgesinin aslı, Yüksek Lisans başvurusu için
Lisans, Doktora başvurusu için Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptinin getirilmesi gerekmektedir.
- ALES Belgesi (iki (2) adet)
Üç (3) Yıldan eski olmamak şartıyla Yüksek Lisans Programları için ALES’ten en az 60 puan Doktora
Programları için ALES'ten en az 60 puan Bütünleşik Doktora Programları için en az 80 puan alınması
gereklidir. Anabilim dalı bazında ALES Puan türü tablosu için tıklayınız.
GRE Belgesi (iki (2) adet)
GRE sınavının sayısal kısmından en az 610 puan veya GMAT sınavından en az 475 puan ALES
yerine sayılmaktadır.
- TUS Belgesi (iki (2) adet)
Adaylar, temel tıp dallarına ALES yerine, son iki yıl içinde alınmış TUS belgesi ile başvurabilirler. Bu
durumda, temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının 0.3 ile çarpımı sonucunda elde
edilen değerlerin toplamı en düşük 55 olmalıdır.
ÖSYM sayfasından alınacak çıktıların aday tarafından imzalı nüshası teslim alınacaktır.
- Yabancı Dil Belgesi (iki (2) adet)
Lisansüstü programlara başvuracak adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edilerek başarı taban puanı belirlenen YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve
uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında programın giriş koşullarında taban puan olarak belirtilen
60 puana sahip olmak
http://osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-14022014.html
bağlantısından ulaşabilirsiniz.
ÖSYM sayfasından alınacak çıktıların aday tarafından imzalı nüshası teslim alınacaktır.
- Nüfus Cüzdanı (iki (2) adet)
(Bir) 1 Adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi
- Fotoğraf (iki (2) adet)
(İki) 2 Adet Başvuru formuna yapıştırılacak vesikalık fotoğraf
- Başvuru Formu (iki (2) adet)
(İki) 2 Adet Başvuru Formu fotoğraflı ve imzalı (Fotoğraflar aday tarafından yapıştırılarak imzalanacaktır.)
- Uluslararası öğrenciler
İstenen belgelere ilave olarak pasaport fotokopilerini ve tüm belgelerinin Türkçe tercümelerini teslim
etmek zorundadırlar.
Yukarıda istenen belgeler başvuru sırasında mutlaka iki (2)’şer adet hazırlanarak Enstitüye
başvuru yapılacaktır belgeler den Bir (1) adedi Enstitü tarafından teslim alınarak Başvuru
onaylanacaktır. Belgeler den Bir (1) adedi onaylanarak başvuru yapan kişiye teslim edilecektir.
Aday bu belgeyi başvuru yapılan Anabilim Dalına mutlaka teslim edecektir.
Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
Online Başvuru
- Başvurular İnternet ortamında http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinden "online" olarak
yapılmaktadır.
Aday Öğrenci girişinden üye ol kısmından sisteme üye olunduğu taktirde Üyelik başvurusu sırasında
verilen e-posta adresinize kullanıcı adı ve parolası gönderilir. Bu bilgiler ile Aday Öğrenci girişinden
giriş yapılarak istenen bilgiler doldurulur. 2 adet Başvuru Formu çıktısı alınarak fotoğrafları
yapıştırılarak enstitüye istenen diğer belgeler ile teslim edilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content