close

Enter

Log in using OpenID

kırıkkale üniversitesi rektörlüğünden

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İLANI
KONTENJANLAR
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSܹ
ALES**
PUAN TÜRÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
T.C Vatandaşı
Yabancı
Uyruklu
DOKTORA
T.C
Vatandaşı
Yabacı
Uyruklu
Beden Eğitimi ve Spor
7
-
3
-
EA
Cerrahi (Veteriner)
4
1
3
-
SAY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları¹
- Beslenme ve Metabolizma
5
1
2
1
SAY
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
4
-
-
-
SAY
Endodonti
-
-
2
-
SAY
Fizyoloji (Veteriner)
3
1
3
1
SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
2
-
-
-
SAY
Hareket ve Antrenman Bilimleri
8
-
-
-
SAY-SÖZ-EA
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
4
2
3
2
SAY
Histoloji-Embriyoloji
3
-
3
-
SAY
İç Hastalıkları (Veteriner)
5
-
-
-
SAY
Mikrobiyoloji (Veteriner)
2
-
2
-
SAY
Ortodonti
-
-
2
-
SAY
Parazitoloji
3
-
3
1
SAY
Patoloji
2
-
2
-
SAY
Ağız Diş Çene Radyolojisi (Ortak Program)⁴ʾ⁵
-
-
2
1
SAY
Periodontoloji (Ortak Program)³
-
-
4
1
SAY
Protetik Diş Tedavisi (Ortak Program)⁴ʾ⁵
-
-
1
1
SAY
Pedodonti (Ortak Program)⁴ʾ⁵
-
-
1
1
SAY
Restoratif Diş Tedavisi
-
-
2
2
SAY
52
5
38
11
TOPLAM
1.
Başvuru Tarihleri: Online Başvuru : 26-27-28 Ağustos 2014
Evrak Teslimi : 26-27-28-29 Ağustos 2014 (Mesai saatlerinde)
2.
Başvuru Şekli: Adaylar online başvuru tarihlerinde, enstitü sayfasında açılacak olan başvuru alanından ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve aşağıdaki belgelerle
birlikte, enstitü başvuru bürosuna şahsen ya da vekili (noter) aracılığıyla başvurarak belgelerini teslim edeceklerdir. Belgesi teslim edilmeyen başvurular
geçersiz sayılacaktır.
3.
Başvuruda İstenecek Belgeler:
3.1. Türk Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler:

İlgili Enstitüden alınacak başvuru formu

Mezuniyet Belgesi fotokopisi
 Transkript Belgesi fotokopisi (Lisans/Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge (4’lü sistemdeki
notların 100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.)
 ALES sınav sonuç belgesi internet çıktısı (Adayın başvuracağı programın puan türünden en az 55,000 standart tam puan alması zorunludur. ALES
Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır)
 Doktora adayları için YDS’den 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu
gösterir belgenin internet çıktısı

Bir adet fotoğraf

Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
(ATM’lerden gerçekleştirilen ödemeler ve ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.)
3.2. Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler:
 İlgili Enstitüden alınacak başvuru formu
 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) dan alınacak mezuniyete ilişkin denklik belgesi
 Transkript Belgesi ve Türkçe tercümesinin fotokopisi (Lisans/Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten
belge (4’lü sistemdeki notların 100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.)
 Doktora adayları için anadilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden YDS’den 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir belgenin internet çıktısı
 İki adet fotoğraf
 Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi
 Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
4.
5.
Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri) veya tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. (Bu madde, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.)
Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarının Türkçe Yeterlik Dil Sınavı: 02 Eylül 2014, Saat: 10.30 Yer: Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edb. Böl.
6.
7.
8.
Türk ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora Adayları Mülakat Sınavı: 03 Eylül 2014, Saat: 10.30 Yer: İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
Başvurular şahsen veya vekil (noterden) aracılığı ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Mezuniyet aşamasında olan adayların hesaplamalarda ara transkriptlerin de belirtilen not ortalamaları dikkate alınacaktır. Bu adaylardan kayıt hakkı
kazananlar kayıt tarihlerinde istenecek belgelerle birlikte mezuniyete esas transkript belgesi ibraz etmeleri zorunludur.
9. Bir başka Yükseköğrenim Kurumunda Araştırma Görevlisi olarak görev yapanların bağlı oldukları Rektörlükten yazılı izin getirmeleri gerekmektedir.
10. Yabancı Dil Puanları Eşdeğerlikleri:
10.1. Yabancı Dil Puanı Eşdeğerlikleri: Yabancı dil sınavları ve Eşdeğer puanlar, 23 Temmuz 2013 ve öncesi belgesi olanlar için, ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf adresinden, 23 Temmuz 2013 sonrası belgesi olanlar için ise
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf adresinde belirtilmiştir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça Yabancı Dilleri ve belirtilen adreste yer alan eşdeğerlikler kabul edilir.
12.2. ALES Puanı Eşdeğerlilik Tablosu
BELGE
Sözel+Sayısal
GRE
950
GMAT
Analytical Witing
3,5
550
11. A Ç I K L A M A L A R
1
En az on yarıyıl süreli (beş yıl) lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına
başvurabilirler.
2
Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS Temel Tıp Puanı dikkate alınır.
3
Diş Hekimliği Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan ortak doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4 katsayı
üzerinden en az 2.5 olması gerekir.
4
Bu programlara başvuracak adaylardan ÜDS sınavından en az 60 tam puan almış olma şartı aranır.
5
Bu Anabilim Dalı, doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
537 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content