close

Enter

Log in using OpenID

ADB-KMT Yenileme Dilekçe Örneği

embedDownload
……………… Liman Başkanlığı’na
(ADB / KMT YENİLEME)
..../..../... tarihinde almış olduğum, Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü
Yeterlik Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim..
..../...../2014
ADRES :
TELEFON NOSU:
Not. Gerekli belgeler aĢağıda sunulmaktadır.
1-Dilekçe ve Ekleri.
2-2 Adet Fotoğraf.
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Numarası Üzerinde Yazılı Olacak)
4-Maliye’ye Yatırılan 14,40 TL KMT Amatör Denizci Harcı 22,60 TL dekontlarını da
dosyaya ekleyerek Genel Müdürlüğüne/Liman BaĢkanlığına BaĢvurulması Rica Olunur.
5- Elinizdeki belgelerin aslı.
NOT. Maliye Veznesine Yatırılan Adres VERASET VE HARÇLAR DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI ÇANKIRI CADDESĠ NO: 15 ULUS
gss.gasm.gov.tr’den yeni kullanıcıdan girilerek kullanıcı adı ve Ģifre alınıp Nüfus bilgisi,
adres resim taratılarak, eski belgelerden girilip belgeler iĢlenip, onay konumuna
getirilecek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content