close

Enter

Log in using OpenID

BAŞVURU FORMU

embedDownload
BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
T.C Kimlik No
Telefon
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
E-Posta
İletişim Adresi:
Fatura Bilgileri
Ticari
Bireysel
Firma Ünvanı:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi ve No:
İlk Başvuru
Tekrar Sınavı
Yeniden Belgelendirme
11UY0023–3 İnşaat Boyacısı Seviye 3
A1 A2
12UY0057–3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3
A1 A2 A3 B1
Ekteki taahhütnameyi okudum ve kabul ediyorum.
Tarih: ..... /..... /.........
Adı Soyadı:
İmza:
Aşağıdaki bölüm başvuruyu alan BETEK personeli tarafından doldurulacaktır.
Başvuru Ücreti Makbuzu/Dekontu
Engelli Adaylar İçin Sağlık Raporu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İki Adet Fotoğraf
ONAY
KABUL
RED (Açıklama)
Yetkili Personel :
F32/ Rev. No:00/ 24/02/2014
Adı Soyadı
Tarih
İmza
Sayfa 1 / 2
BAŞVURU FORMU
TAAHHÜTNAME

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri
ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne
sebeple olursa olsun, BETEK’ten geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.

İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını BETEK’e ulaştırdığım takdirde
işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı kabul ediyorum.

Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve
belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal
edilebileceğini, sınavlarda görüntülü kayıt alındığını onayladığımı, BETEK’e ait
belgelendirme talimatlarının gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm
itirazlarımda BETEK’in prosedürlerine göre değerlendirileceğini kabul ederim.

Alacağım belgenin sahibinin BETEK olduğunu, gerekli görmesi halinde ve/veya
verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceğini, BETEK’ten
aldığım belgenin, BETEK tarafından her ne sebeple olursa olsun askıya alındığı veya
iptal edildiği takdirde BETEK’ten maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacağını,
BETEK’in düzenlediği sınavın sonuna kadar ve sınav sonrasında BETEK tüm prosedür
ve kurallarına uyacağımı, kabul ve taahhüt ederim.
BETEK: BETEK Boya ve Kimya San. A.Ş.
F32/ Rev. No:00/ 24/02/2014
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content