close

Enter

Log in using OpenID

ÇALIŞTAYLAR Sorularla Nitel Araştırma Yöntemi Uluslararası

embedDownload
ÇALIŞTAYLAR
Sorularla Nitel Araştırma Yöntemi
Prof. Corrine GLESNE, Yrd. Doç.Dr.Pelin YALÇINOĞLU- Yrd.Doç.Dr.Elvan GÜNEL
Çalıştayda konuşmacılar tarafından bir sunum yapılmayacak, izleyicilerin sorular
doğrultusunda bir tartışma olarak biçimlenecektir. Çalıştay özellikle nitel araştırma
projeleri yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenlenmektedir.
Uluslararası İndeksli Dergilerde Makale Basma Süreci
Doç. Dr. Şenel POYRAZLI
APA Uluslararası Psikoloji 2014 Başkanı olan Poyrazlı, uluslararası indeksli dergilerde
yayın yapma süreci ve APA kurallarındaki değişim/gelişmelerle ilgili sunum yapacaktır.
Nicel-Nitel Araştırma Yöntemlerinin Dayandığı Felsefi Temeller
Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ
Bilimsel yöntem nicel ve nitel araştırma olarak ikiye ayrılabilir. Bu ayırım onların
dayandığı bilim felsefesiyle doğrudan ilişkili olabilir. Nicel ve nitel araştırma
yöntemlerinin dayandıkları bilim felsefeleri farklı olunca, elde edilen verilerin geçerliği
ve güvenirliği de farklı boyutlarda oluşabilir.
Nitel Araştırma Yönteminde Bilgisayar Kullanımı-NVIVO
Yrd. Doç. Dr. Sema ÜNLÜER
NVIVO programında nitel veri analizi nasıl yapılır? Metinler, görüşmeler, videolar, ses
kayıtları, resimler ve sosyal medya verilerinin NVIVO’da analizi. Proje oluşturma,
kodlama ve analizde programın sağladığı kolaylıklar.
Yapısal Eşitlik Modellemesi Neden ve Nasıl?
Doç. Dr. Eray ÇELİK
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) son dönemlerde sosyal bilimlerde en önemli veri analiz
tekniklerinden biri olmuştur. YEM, sosyal bilimlerde teorilerin formüle edilmesi ve
değişkenler arasındaki karmaşık ilişki yapılarının bir model yardımıyla açıklanmasında
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Sistematik Yöntemde Meta Analiz
Dr. Ali KIŞ
Meta-Analiz çalışma serilerindeki sonuçların istatistiksel olarak sentezlenmesini ifade
ekmektedir. Meta analizde kullanılan istatistiki teknikler bazı veri setlerini
uygulayabilmesine rağmen çalışmalar sistematik şekilde toplanmışsa sentez anlamlı
olmaktadır.
Proje Nasıl Yazılır?
Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Eğitim alanında proje yazım süreci, aşamaları ve döngüsü çeşitli örnekler üzerinden
açıklanacak ve etkili proje hazırlama ile ilgili uygulamaya dönük öneriler sunulacaktır.
MAXQDA İle Nitel Veri Analizi
Doç. Dr. Elif KUŞ SAILLARD
Süreli Yayınlar Veri Tabanı/ANIJI Projesi
Doç. Dr. Şakir ÇINKIR
PANEL
Bilimsel Yayın ve Eserlerde Telif Hakları ve Sorunları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content