close

Enter

Log in using OpenID

Asuman ÇUKUR (Yrd.Doç.Dr.) - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

embedDownload
(TÜRKÇE)
I.
Adı Soyadı (Unvanı)
Doktora:
E-posta: (kurum/özel)
Santral No:
Dahili No:
Fax:
İş Adresi:
Bölümü/Anabilim Dalı:
İdari Görevi:
Asuman ÇUKUR (Yrd.Doç.Dr.)
Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
[email protected]; [email protected]
0312-466 75 33
3536
0312-466 73 84
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Maliye / Mali İktisat
Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı
II.
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yabancı Diller
Üyelikleri
Araştırma ve Çalışma
Alanları
Doktora Tezi
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1992
University of Nebraska, Lincoln, USA, İktisat, 1999
Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2010
İngilizce
Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Derneği, Health Equity Network.
Kamu Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk,
Sağlık İktisadı,
Asuman ÇUKUR, “Sağlık ve Gelir İlişkisi”, Muğla, 2010
Akademik ve Mesleki Geçmiş
Araş.Gör.
Analist
Uzman
Yrd.Doç.Dr.
University of Nebraska, İktisat Bölümü (1997 – 1999)
United Healthcare of the Midlands, Omaha-Nebraska (2000-2003)
Muğla Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2005-2011)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Maliye Bölümü, Mali İktisat Anabilim Dalı
(2011-)
YAYINLAR
1. MAKALE
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Hayden, F. G., Wood, K.,ve Kaya, A. (2002), “The Use of Power Blocs of
Corporate Directorships to Articulate a Power Structure: Case Study and Research
Recommendations”, Journal of Economic Issues, 36 (3): 671-706.
A2. Çukur, A. ve Bekmez, S. (2012), “ Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ile Algılanan Sağlık
Statüsü Arasındaki İlişkinin Ulusal Sağlık Anket Verileri İle İncelenmesi”,
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 27 (314): 73-104.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1. Çukur, A. ve Bekmez, S. (2011), “ Türkiye’de Gelir, Gelir Eşitsizliği ve Sağlık
ilişkisi:Panel Veri Analizi Bulguları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
10(1):21-40.
B2. Çukur, A. ve Bekmez, S. (2014), “ Mutlak Gelir ve Gelir Eşitsizliği Hipotezlerinin
Türkiye’de İl Düzeyi Bebek ve Çocuk Ölüm Hızlarıyla Test Edilmesi”, Finans Politik ve
Ekonomik Yorumlar, (Değerlendirmede).
C. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
basılan bildiriler:
C1. Çukur, A. (2009) “Income Inequality and Health in Turkey”, Anadolu Uluslararası
Iktisat Kongresi, Eskişehir, 109-110.
C2. Çukur, A. (2009) “ Sağlık Hizmetinin Özelleştirilmesinin Etkileri”, Anadolu
Uluslararası Iktisat Kongresi, Eskişehir, 227–228.
C3. Çukur, A. ve Bekmez, S. (2010) “ Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında
Cepten Sağlık Harcamalarının Rolü”, Uluslararası VIII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Kongresi, İstanbul, 781-791 (Tam Metin).
C4. Çukur, A. (2012) “ Türkiye Bağlamında Algılanan Sağlık Statüsünün Bir
Sağlık ölçütü Olarak Değerlendirilmesi” I. Sağlık Ekonomisi Kongresi,
Ankara, 8.
(İNGİLİZCE)
I.
Name Surname (Title)
Asuman ÇUKUR (Assist. Prof. Dr.)
Doctorate:
Mugla University, Institute of Social Sciences, 2010
E-mail: (official/private)
[email protected]; [email protected]
Central number:
0312- 466 75 33
Internal number:
3536
Fax:
0312 - 466 73 84
Official Address:
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Department / Sub-Department
Public Finance/ Fiscal Economics
Administrative Duty:
II.
Bachelor of Arts
Ankara University, Faculty of Political Science, 1992
Master of Arts
University of Nebraska, Lincoln, USA, Economics, 1999.
Doctorate
Mugla University, Institute of Social Sciences, Economics, 2011.
Languages
English
Memberships
Health Economics and Policy Association, Health Equity Network
Research Interests
Public Economics, Development Economics, Income Inequality and Poverty,
Health Economics,
Doctoral Thesis
Asuman ÇUKUR, “Health and Income Relations”, Muğla, 2010
Academic Duties
Research Assistant:
University of Nebraska, Lincoln, USA, Economics Department, (1997-1999)
Analyst
United Healthcare of the Midlands, Omaha-Nebraska, USA (2000-2003)
Expert
Mugla University, Strategy Development Department (2005-2011)
Assistant Prof.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Public Finance Department (2011-)
PUBLICATIONS
Hayden, F. G., Wood, K.,ve Kaya, A. (2002), “The Use of Power Blocs of Corporate
Directorships to Articulate a Power Structure: Case Study and Research
Recommendations”, Journal of Economic Issues, 36 (3): 671-706.
Çukur, A. ve Bekmez, S. (2012), “ Examining The Relationship Between Income
Inequality And Self Assessed Health In Turkey With Nationally Representative Health
Survey Data”, İktisat, İşletme ve Finans, 27 (314): 73-104.
Çukur, A. ve Bekmez, S. (2011), “The Relationship between Income, Income Inequality
and Health in Turkey: Evidence from Panel Data Analysis ”, Gaziantep University Journal
of Social Sciences, 10(1):21-40.
Çukur, A. ve Bekmez, S. (2014), “Testing Absolute Income and Income Inequality
Hypotheses With Provincial Infant and Child Mortality Rates In Turkey”, Finans Politik ve
Ekonomik Yorumlar, (Under Review).
CONFERENCE PROCEEDINGS
Çukur, A. (2009) “Income Inequality and Health in Turkey”, Anadolu International
Conference in Economics, Eskişehir, 109-110.
Çukur, A. (2009) “ Consequences of Health Sector Privatization”, Anadolu International
Conference in Economics, Eskişehir, 227–228.
Çukur, A. ve Bekmez, S. (2010) “ The Role of Out of Pocket Health Expenditures in
Health Care Financing in Turkey” International 8th Knowledge, Economy & Management
Congress, İstanbul, 781-791
Çukur, A. (2012) ““Evaluation of self-assessed health as an health outcome measure in Turkey”
1st Congress of Health Economics, Ankara, 8.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content