close

Enter

Log in using OpenID

2013- 2014 ÖĞRETİM YILI İMAM

embedDownload
2013- 2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ
MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM
Adı ve Soyadı: ………………………………………..
T.C Kimlik No: ……………………………………….
10. SINIFLAR
DERSLER
SORU SAYISI
Kur’an’ı Kerim
Arapça
Fıkıh
Hadis
20
20
20
20
Siyer
20
SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)
150
% ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Cevap kâğıdınıza mutlaka isminizi ve sınıfınızı yazınız ve kitapçık türünü ilgili
yere işaretleyiniz.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Öğretmenin tahtaya yazdığı okul kodunuzu mutlaka işaretleyiniz.
5. Cevap kağıdındaki T.C Kimlik No bölümüne telefon numaranızı kodlayınız.
6. Cevaplarınızı cevap kâğıdına yapınız. Soru Kitapçığı üzerine yapılan işaretlemeler
dikkate alınmayacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini
sağlayınız.
8. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu,
telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu
araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
9. Denemeye ait soru dağılımı ve sınav süresi yukarıda belirtilmiştir.
10. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap
kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar
dikkate alınmayacaktır.
11. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama
yapılacaktır.
12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı okul koordinatör öğretmeniniz izin verirse
yanınızda kalabilir.
13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdını sınav gerçekleştiren öğretmeninize teslim
ediniz.
BAŞARILAR DİLERİZ. Bismillah demeden başlamayınız!…
!
I. DÖNEM SONU MESLEKİ DERSLER SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 10. SINIF
KUR’AN-I KERİM
5.
(Cevapları TÜRKÇE kısmına kodlayınız)
‫ﻚ‬
َ ْ‫ ﻟَ ُﺪﻧ‬kelimesinde aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi vardır?
1. Aşağıdakilerin hangisinde mahreçleri aynı
olan harfler birlikte verilmiştir?
A) ‫ﻩ – ﺡ‬
D) ‫ ﻭ‬- ‫ﺯ‬
B) ‫ ﻉ‬- ‫ﻥ‬
E) ‫ ﻱ‬- ‫ﺃ‬
A) İdğâm
‫ ﺍِ ﱠﻥ ٰﻫ ِﺬ ِٓﻩ ﺍُ ﱠﻣﺘُ ُﻜ ْﻢ‬ifadesinde altı çizili yerde, aşa-
A) İdğâm Bilâ Ğunne
B) İdğâm Misleyn Maal Ğunne
C) İdğâm Maal Ğunne
D) İklâb
E) İhfâ
A ) Medd-i muttasıl
B ) Medd-i lîn
C ) Medd-i munfasıl
D ) Medd-i ârız
E) Medd-i tabiî
ِ ‫ﺣ َﺬر اﻟْﻤﻮ‬
‫ت‬
َْ َ َ
‫ ) َﺣْﺒ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﺴ ٍﺪ‬kelimesinde hangi tecvid
vardır?
ğıdaki medlerden hangisi vardır?
3.
C) İklab
E) Medd-i Lin
C)‫ ﻩ‬- ‫ﺃ‬
6. (
2.
B) İzhar
D) İhfa
7. (‫َرﱢِ ْﻢ‬
kelime sonunda durulduğunda
hangi tecvid kuralı gerçekleşir?
‫) ِﻣ ْﻦ‬
kelimesinde
aşağıdaki
tecvid
kurallarından hangisi vardır?
A) İdğam
B) Ğunne
C) Medd-i Lin
D) İhfa
E) Medd-i Ârız
A) İdgâm-ı Misleyn Maal-Ğunne
B) İdgâm-ı Maal-Ğunne
C) İdgâm-ı Bilâ Ğunne
D) İdgâm-ı Misleyn Bilâ Ğunne
E) İzhâr
4. Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa
orada dört tecvit kuralından biri mutlaka bulunur.
ِ - ‫’) ﻗِْﻨـﻮا ٌن – ﺑـْﻨـﻴﺎ ٌن‬da aşağıdaki
8. (‫ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ‬- ‫ﺻْﻨـ َﻮا ٌن‬
َُ َ
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan değildir?
A) İzhar
B) İdğam
D) İhfa
tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
C) İmale
E) İklâb
A) İzhar
B) İhfa
D) İdğâm
A
A
C) İklab
E) İmâle
Sayfa 2
I. DÖNEM SONU MESLEKİ DERSLER SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 10. SINIF
ARAPÇA
4. Aşağıdaki zıt anlamlı kelimelerin hangisi
yanlış verilmiştir?
(Cevapları SOSYAL BİLİMLER kısmına kodlayınız)
1.
ِ ‫ ﻣﺘَـﻮ‬x ٌ‫ﻣْﻨﺨ ِﻔﻀﺔ‬
B) ‫ وﻟِ َﺪ‬x ‫ﺎت‬
ٌ‫اﺿ َﻌﺔ‬
ُ َ ‫َﻣ‬
َُ َ َ ُ
ِ
C) ‫ ﻗَﻠِﻴﻞ‬x ٌ‫ﻛﺜِﲑ‬
D) ‫آﺧﺮ‬
َ
ٌ x ‫أَﱠوٌل‬
ٌ
E) ٌ‫ ﻗَ ِﻮﻳﱠﺔ‬x ٌ‫ﺿﻌِﻴ َﻔﺔ‬
َ
A)
ِ
‫ﺻ ﱠﻞ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ؟‬
َ ‫ﺐ اﻟﱠﺮ ُﺳﻮل‬
ُ ‫ َﻣﺎ ﻟََﻘ‬sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ِ ‫اَﻟ ﱠ‬
‫ﻳﻖ‬
ُ ‫ﺼﺪ‬
ِ ‫أَﺳ ُﺪ‬
D) ‫اﷲ‬
َ
ِ
B) ‫ﲔ‬
ُ ‫اَْﻷَﻣ‬
C)
E)
‫اَﻟْ َﻌ ِﺎد ُل‬
‫وق‬
ُ ‫اَﻟْ َﻔ ُﺎر‬
5.
2.
den bahsedilen peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?
‫ﺻ ﱠﻞ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ؟‬
ُ ‫َﻣﺘَـﻰ ُوﻟِ َﺪ َو ﺗـُ ُﻮﻓﱢ َـﻰ اﻟﱠﺮ ُﺳ‬
َ ‫ﻮل‬
A) ‫ُﳏَ ﱠﻤﺪ‬
sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ٥٧۱ C)
٦٢ ٣
٥٧۱ - ٢٦ ٣
E) ٥٧۱
‫ َﻋﻠﱠ َﻤﻪُ اﷲُ ﺗَـ َﻌﺎﻟَـﻰ ﻟُﻐَ َﺔ اﻟﻄﱠِْﲑ‬cümlesinde kendisin-
D) ‫َداود‬
ِ ‫إِﺑـﺮ‬
B) ‫اﻫﻴﻢ‬
ْ
َ
ُ
B) ٥٨۱ -
٦٢ ٣
D) ٧٥۱ - ٦٣ ٢
E)
C) ‫ﺳﻠَْﻴﻤﺎن‬
ِ ‫إِﺳـﻤ‬
‫ﺎﻋﻴﻞ‬
َْ
َ ُ
- ٦٣ ٢
6.
‫ﺼ َﺪاﻗَِﺔ‬
‫وف ﺑِﺎﻟ ﱠ‬
ٌ ‫ ُﻫ َﻮ َﻣ ْﻌ ُﺮ‬cümlesinde kendisinden
bahsedilen halife aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‫ﻋُﻤﺮ‬
َُ
ِ ‫ أَﻳﻦ وﻟِ ْﺪ‬sorusunun cevabı aşağıdakiler3. ‫ت ؟‬
ُ َْ
den hangisidir?
ِ ِ ِ
َ ‫ُوﻟ ْﺪت ﻓـﻲ‬
ِ
C) ‫ت ﻓِـﻲ أَﻧْـ َﻘﺮَة‬
ُ ‫ُوﻟ ْﺪ‬
َ
A) ‫أَﻧْـ َﻘﺮَة‬
ِ ‫وﻟِ ْﺪ‬
َ ُ
َ ‫ت ﻓـﻲ‬
ِ
D) ‫ت ﻓِـﻲ أَﻧْـ َﻘﺮَة‬
ْ ‫ُوﻟ َﺪ‬
َ
E) ‫وﻟِ َﺪ ﻓِـﻲ أَﻧْـ َﻘﺮَة‬
ُ
َ
D) ‫ﺑَﻜْﺮ‬
‫أَﺑُﻮ‬
B) ‫ﻋُﺜْﻤﺎن‬
َ
E)
B) ‫أَﻧْـ َﻘﺮَة‬
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi isim tamlaması değildir?
‫ﱠ‬
ُ ُ‫َﻣﻜﺔ‬
C) ‫ﻮل اﷲ‬
ُ ‫َر ُﺳ‬
A) ‫ﻜ ﱠﺮَﻣﺔ‬
َ ‫اﻟْﻤ‬
A
‫َﺣ ْـﻤَﺰة‬
C) ‫ﻋﻠِﻲ‬
َ
A
‫أَﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮ‬
ِ
D) ‫ﺎب اﷲ‬
ُ َ‫ﻛﺘ‬
B)
E) ‫اﷲ‬
‫ﺖ‬
ُ ‫ﺑـَْﻴ‬
Sayfa 5
I. DÖNEM SONU MESLEKİ DERSLER SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 10. SINIF
FIKIH
5. Bazı durumlarda toplumun menfaati ile
kişilerin çıkarları çatışabilir. Böyle durumlarda
umuma ait çıkarlar tercih edilir.
(Cevapları TEMEL MATEMATİK kısmına kodlayınız)
1. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin ana
konuları arasında yer almaz?
Yukarıda fıkıh ilminin temel özelliklerinden
hangisi dile getirilmektedir?
A) Miras ve vasıyet ile ilgili hükümler
B) Aile ile ilgili hükümler
C) Ceza ile ilgili hükümler
D) İnanç ile ilgili hükümler
E) Akitler ve Borçlar
A) Helallerde genişlik
B) Yasamada tedricilik
C) Haramlarda sınırlılık
D) Kamu yararının gözetilmesi
E) Mükellefiyette kolaylık
2. Fıkıh ilmi, Kur’an’ın uygulama ile ilgili
ayetlerinin Hz. Peygamber (s.a.) tarafından
nasıl hayata aktarıldığını tespit etmek için
hangi ilim dalından yararlanır?
A) Hadis
D) Kelam
B) Tefsir
6. Hz. Peygamber dönemi fıkhı hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Rey ve içtihat fıkhın kaynaklarındandı.
B) Bazı uygulamalar vahiyle değiştirildi.
C) Teşrî’ (dini hükümlerin konulması)
dönemidir.
D) Fıkhi hükümler tedrici olarak konuldu.
E) Şûra yoluyla içtihad uygulandı.
C) Siyer
E) Akaid
3. Fıkıh usulü kitapları aşağıdaki konulardan
hangisini içermez?
A)
B)
C)
D)
Dinî hükümlerin kaynakları ve delillerini
Kaynaklardan hüküm çıkarma metotlarını
Farz ve sünnet gibi dini hükümleri
Kaynaklar ve delillerden hüküm çıkaracak
müctehitlerin özelliklerini
E) Fıkhın temellerini oluşturan ilke ve esasları
7. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde
fıkıh alanında görülen içtihat ve yorumlara
bağlı gelişmelerden değildir?
A) Müellefe-i kulübe zekâttan pay
ayrılmasına gerek görülmemesi
B) Kur’an’ın mushaf haline getirilmesi
C) Vadeli satışlarda enflasyondan
kaynaklanan fiyat farkının ele alınması
D) Kıtlık yıllarında hırsızlık suçunun
cezalandırılmaması
E) Savaşta elde edilen taşınmazların, vergi
vermek üzere sahiplerine bırakılması
4. “Allah kimseye gücünün ötesinde bir teklifte
bulunmaz...” (Bakara / 286)
Verilen ayet Fıkıh ilminin temel ilkelerinden
hangisine örnek gösterilebilir?
A) Helallerde genişlik
B) Hükümlerde tedricilik
C) Mükellefiyette kolaylık
D) Kamu yararının gözetilmesi
E) Haramlarda sınırlılık
A
A
Sayfa 8
I. DÖNEM SONU MESLEKİ DERSLER SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 10. SINIF
HADİS
4. “ ... İnsanlara kendilerine indirileni açıklaması
ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için bu
Kur’ân’ı indirdik.” (Nahl/44) ayeti Hz. Peygamber’in (s.a) hangi görevini vurgulamaktadır?
(Cevapları FEN BİLİMLERİ kısmına kodlayınız)
1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.) beşeri yönüyle ilgilidir?
A) Tebliğ
B) Tebyin
C) Nübüvvet
D) Teşri’
E) Tebşir
A) “(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin
ve şüphesiz onlar da öleceklerdir.”
B) “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.”
C) “Muhammed, Allah’ın Resulüdür…”
D) “…O, Allah’ın elçisi ve bütün
peygamberlerin sonuncusudur… “
E) “…Peygambere düşen ancak apaçık bir
tebliğdir.”
5. Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamber’e
(s.a.) itaat niçin gereklidir?” sorusunun
cevabı olamaz?
A) Allah’a itaat etmek için
B) Peygamberin hayatını öğrenmek için
C) Allah’ın sevgili kulu olmak için
D) Ahlaklı birey olmak için
E) Allah’ın rahmetine nail olmak için
2. Kur’ân-ı Kerim’e göre Hz. Peygamberi (s.a.)
diğer insanlardan ayıran en belirgin özellik
nedir?
A) Yüce bir ahlak sahibi olması
B) Müminlere çok merhametli olması
C) Çok nazik ve yumuşak kalpli olması
D) Yardımsever olması
E) Vahiy alması
6. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse,
komşusunu incitmesin. Allah’a ve ahiret
gününe iman eden kimse, misafirine ikramda
bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman
eden kimse, ya iyi bir şey söylesin ya da
sussun.”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen
hadisin işaret ettiği ilkeler arasında yer
almaz?
3. “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni
tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği
görevi yapmamış olursun...” (Mâide / 67.ayet)
Ayete göre Peygamberin en önemli görevi
nedir?
A) Komşu hakkının önemi
B) Yararlı söz söylemenin gerekliliği
C) Misafire ikramın değeri
D) İman-ahlâk bağlantısının vazgeçilmezliği
E) Ahiret’e imanın farziyyeti
A) Allah’tan aldığı vahyi aynen insanlara
iletmek
B) Ahlaken insanlara örnek olmak
C) Kur’ân’ın nasıl anlaşılacağını
davranışlarıyla göstermek
D) İnsanlara öğütler vermek
E) Dinde yeni hükümler koymak
A
A
Sayfa 11
I. DÖNEM SONU MESLEKİ DERSLER SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 10. SINIF
SİYER
24. Cahiliye dönemi Arap toplumunda bir
kimsenin baba tarafından akrabalarını her
durum ve şartta savunmaya hazır olması
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade
edilir?
A) Asabiyet
B) Bedeviyet
C) Hadarî
D) Mevâlî
E) Melei
(Cevapları FEN BİLİMLERİ kısmına kodlayınız)
21. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
hayatını öğrenmenin önemini açıklamaz?
A) İslam’ı doğru anlamak
B) Kur’an’ı iyi anlamak
C) Peygamberimizi örnek almak
D) Önceki peygamberleri iyi tanımak
E) Allah’ın sevgisini kazanmak
25. Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırması ve Ebabil
Kuşları ile Allah’ın onun ordusunu telef
etmesi olayı hangi adla anılmaktadır?
A) Fil Olayı
B) Kâbe Kuşatması
C) Hakem Olayı
D) Yemen Vakıası
E) Cemel Vakası
22. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu
dönem
Arap Yarımadasında inanç
mozaiğine işaret etmez?
A) Manihaizm
C) Putperestlik
B) Hıristiyanlık
D) Mecusilik
E) Yahudilik
26. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arapların uygulamalarından biri değildir?
A) Kız ve erkek çocuk eşit sayılırdı ve eşit
sevilirdi.
B) Kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi
görürdü.
C) Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü.
D) Zenginler fakirleri ezerdi.
E) Erkekler istediği kadar kadınla
evlenebilirdi.
23. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap
toplumunda köylerde ve şehirlerde
yerleşik bir hayat süren, geçimlerini ticaret
ve el sanatları ile temin eden kabilelere
verilen isimdir?
A) Mevali
C) Hadari
B) Bedevi
D) Mele
E) Köleler
27. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
çocuklarından değildir?
A) Abdullah
B) Zeynep
C) Rukiye
D) Sümeyye
E) Ümmügülsüm
A
A
Sayfa 15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
555 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content