2014-YLSY TABLO-2 DEĞİŞİKLİKLER

2014-YLSY TABLO-2 DEĞİŞİKLİKLER
Eski Grup
Kodu
Eski Lisansüstü
Öğrenim Grubu
Yeni
Yeni Lisansüstü
Grup
Öğrenim Grubu
Kodu
Yeni Kurum
Kodu
Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar
Yurt Dışında Öğrenim Görülecek Alanları
Kurum
Bazlı
Kont.
Başvurabilecek Lisans
Mezuniyet
Alanları
Lisans
Mezuniyet
Alanı
Kodları
DEĞİŞEN ALANLAR
182
FİZİK-JEOLOJİHİDROJEOLOJİ
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
914622401
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Pompajlı Hidroelektrik Santralların Planlanması ve
Projelendirilmesi
2
İnşaat Müh.
3221
182
FİZİK-JEOLOJİHİDROJEOLOJİ
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
914622403
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Havza İşletme Çalışmaları - Modelleme Teknikleri
2
İnşaat Müh.
3221
266
METALURJİ
MÜHENDİSLİĞİ
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
914622407
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Dolgu Barajlar ve Tabii Zeminlerin Şev Stabilitesi
1
İnşaat Müh.
3221
266
METALURJİ
MÜHENDİSLİĞİ
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
914622405
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Dolusavak Hidroliğinin Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi
1
İnşaat Müh.
3221
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
914622451
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Açık Kanallarda Ve Akarsularda Debi Ölçüm Teknikleri
1
İnşaat Müh.
3221
914623703
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Kil Minerolojisi
1
Jeoloji Müh.
6235
237
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
266
METALURJİ
MÜHENDİSLİĞİ
237
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
255
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
914625557
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Malzeme Bilgisi ve Metallografik Muayene Teknikleri
2
Makine Müh.
3252
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
255
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
914625559
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Pompa İstasyonları, Pompa, Elektrik Motorları, Kumanda
Panoları, Vanalar, Çek Valfler, Pompa İstasyonları
İşletme Sistemleri ( PLC vb. )
2
Makine Müh
3252
182
FİZİK-JEOLOJİHİDROJEOLOJİ
255
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
914625505
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Kaynak Teknolojisi, Muayenesi, Tahribatsız Muayene
Yöntemleri
2
Makine Müh
3252
131
ÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ
182
FİZİK-JEOLOJİHİDROJEOLOJİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
914618207
İşleri Genel Müdürlüğü
1
Fizik Müh.,
Jeoloji Müh.,
Hidrojeoloji
Müh.
344
243
YERALTI SUYU
BESLENİMİNDE
İZOTOPLARIN
KULLANIMI
KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
182
182
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK-JEOLOJİHİDROJEOLOJİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
914618209
İşleri Genel Müdürlüğü
FİZİK-JEOLOJİHİDROJEOLOJİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
914618211
İşleri Genel Müdürlüğü
Yeraltısuyu Kirlenmesinde İzotopların Kullanımı
Yeraltısuyu Besleniminde İzotopların Kullanımı
Yeraltısuyunda Radyokarbon Ve Yaş Tayini
1
1
Fizik Müh.,
Jeoloji Müh.,
Hidrojeoloji
Müh.
Fizik Müh.,
Jeoloji Müh.,
Hidrojeoloji
Müh.
3184, 6235,
3206
3184, 6235,
3206
3184, 6235,
3206
1
EKLENEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GRUPLARI
Eski Grup
Kodu
Eski Lisansüstü
Öğrenim Grubu
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
Yeni
Yeni Lisansüstü
Grup
Öğrenim Grubu
Kodu
Yeni Kurum
Kodu
Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar
PT
350
Kuvvet Makinaları
Kalibrasyonu
914635153
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Polimer Malzemelerin
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
1
SAY
914635255
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Su Kalitesi Modelleme Teknikleri
1
SAY
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
351
Yapı Malzemesi
Olarak Kullanılan
Polimer
Malzemelerin
Fiziksel ve
Kimyasal
Özellikleri
224
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
352
Su Kalitesi
Modelleme
Teknikleri
914635051
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Yurt Dışında Öğrenim Görülecek Alanları
Kurum
Bazlı
Kont.
Kuvvet Makinaları Kalibrasyonu
1
SAY
Toplam
Kont.
Sayısı
Sözlü
BaşvurabiSınava
lecek Lisans
ÇağrılaMezuniyet
cak Aday
Alanları
Sayısı
3
Makine Müh.,
Fizik Müh.
1
3
Kimya Müh.,
Polimer
Müh.,
Malzeme
Müh., İnşaat
Müh.
1
3
Çevre Müh.,
Kimya Müh.
1
Lisans
Mezuniyet
Alanı
Kodları
3252, 3184
6241,9120,
8227, 3221
3142,6241
TABLODAN ÇIKAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GRUPLARI
266
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
344
YERALTI SUYU BESLENİMİNDE İZOTOPLARIN KULLANIMI
PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN ALANLAR
SAĞLIK
POLİTİKALARI
EA/
300
EKONOMİSİ VE
SAY
YÖNETİMİ
2