close

Enter

Log in using OpenID

14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim

embedDownload
14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde
Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler
Ortak Dersler
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Açılacağı Bölüm
T
U
K
AKTS
131111302
Fizik I (1. Grup)
İnşaat Mühendisliği
3
2
4
6
131311302
Fizik I (2. Grup)
Maden Mühendisliği
3
2
4
6
131211302
Fizik I (3. Grup)
Makine Mühendisliği
3
2
4
6
131512303
Fizik II (1. Grup)
E.-Elektronik Müh.
3
2
4
6
131912106
Fizik II (2. Grup)
Malz. Bil. ve Müh.
3
2
4
6
131612303
Fizik II (3. Grup)
Endüstri Mühendisliği
3
2
4
6
131811306
Matematik I (1. Grup)
Jeoloji Mühendisliği
3
2
4
6
131911105
Matematik I (2. Grup)
Malz. Bil. ve Müh.
3
2
4
6
131512307
Matematik II (1. Grup)
E.-Elektronik Müh.
3
2
4
6
131112307
Matematik II (2. Grup)
İnşaat Mühendisliği
3
2
4
6
131513104
Matematik III
E.-Elektronik Müh.
3
2
4
6
131811305
Genel Kimya
Jeoloji Mühendisliği
2
2
3
5
131811009
İngilizce I
Jeoloji Mühendisliği
2
2
3
4
131712010
İngilizce II
Bilgisayar Müh.
2
2
3
4
131711003
Türk Dili I
Bilgisayar Müh.
2
0
2
2
131712004
Türk Dili II
Bilgisayar Müh.
2
0
2
2
131318800
Mühendislik Ekonomisi
Maden Mühendisliği
3
0
3
5
131213501
İş Sağ. ve İş Güv. (S.S. I)
Makine Mühendisliği
3
0
3
3
131614510
Girişimcilik (S.S. II)
Endüstri Mühendisliği
3
0
3
3
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T
İstatistik (Şube I)
2
U
2
K
3
AKTS
5
131114114
İstatistik (Şube II)
2
2
3
5
131116121
Su temini
2
2
3
5
131112101
Statik
2
2
3
5
131116119
Çelik Yapılar
2
2
3
5
131115115
Zemin Mekaniği
2
2
3
4
131116123
Temel İnşaatı
2
2
3
5
131115801
Toprak İşleri (TS.I)
2
2
3
4
131118502
Demiryolu (T.S IV)
2
2
3
5
131113110
Topoğrafya
1
2
2
3
131113104
Dinamik
2
2
3
5
131112124
Bilg. ve Program. Giriş
3
0
3
4
131114107
Matematik IV
3
2
4
6
Dersin Kodu
131114114
Maden Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T
Genel Jeoloji
2
U
0
K
2
AKTS
131312120
Madencilikte Kimya
2
2
3
5
131313102
Mühendislik Mekaniği
3
2
4
6
131313103
Mineraloji ve Petrografi
2
2
3
7
131314109
Maden Yatakları
1
2
2
5
131314106
Madenlerde Hazırlık ve Kazı
3
0
3
5
131315113
Yeraltı Üretim Yöntemleri
3
0
3
4
131315112
Kaya Mekaniği
2
2
3
4
131315110
Cevher Hazırlama
3
2
4
6
131316116
Maden Mak. veMekanizas.
3
0
3
5
131316117
Madenlerde Tahkimat
3
0
3
5
131317121
Kömür Hazırlama Teknoloj.
3
0
3
5
131317500
Delme ve Patl. Tek.(T.S. III)
3
0
3
5
131318506
Doğaltaş İşleme Tek.(TS IV)
3
0
3
5
131318700
Mad. ve İş Hukuku (TS VIII)
3
0
3
5
131313309
131316114
131316115
131317118
131317602
131318800
Teknik Resim
Cevher Zenginleştirme I
Madenlerde Havalandırma
Cevher Zenginleştirme II
Sondaj Tekniği (T.S V)
Maden Ekonomisi (T.S.X)
2
3
4
3
3
3
2
2
0
2
0
0
3
4
4
4
3
3
6
6
5
6
3
5
T
U
K
AKTS
Dersin Kodu
131312304
3
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dersin
Kodu
131713109
Lojik Tasarım
3
0
3
5
131714122
Görsel Programlama
3
0
3
5
131718502
Oyun Programlama (T.S. IV)
3
0
3
4
131714111
Veri Yapıları
3
0
3
5
131716125
Biçimsel Diller ve Otomatlar
3
0
3
5
131714110
Nesneye Dayalı Programlama
3
0
3
5
131713107
C Programlama
3
0
3
5
131711128
Bilgisayar ve Prog. Giriş
3
0
3
3
131717161
Yazılım Mühendisliği
3
0
3
4
131716120
Bilgisayar Mimarisi
3
0
3
5
131711101
Lineer Cebir
3
0
3
5
Dersin Adı
Dersin Kodu
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T
131814105
Mineraloji II
2
2
3
AKTS
6
131816131
Mermer Jeolojisi
2
0
2
3
131813101
Mineraloji I
2
2
3
6
131815121
Endüstriyel Hammaddeler
2
2
3
4
131816501
Kil Minerolojisi
3
0
3
4
131812304
Genel Jeoloji
2
0
2
4
131816114
Tektonik
2
2
3
4
131811100
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
2
0
2
3
131814113
Jeofizik
3
0
3
3
131812128
Mesleki Bilgisayar Uyg.
2
0
2
3
131816120
Maden Yatakları
2
2
3
5
131817122
Jeokimya
2
2
3
3
131818133
Metamorfizma
2
0
2
4
131814112
Paleontoloji
2
2
3
5
131818125
3
0
3
4
131815115
Türkiye Jeolojisi
Tarihsel Jeoloji
3
0
3
4
131814503
Çevresel Etki Değerlen. (S.S.II)
3
0
3
4
Dersin Kodu
Makine Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T
U
K
U
K
AKTS
131214109
Termodinamik I
3
0
3
5
131215114
Termodinamik II
3
0
3
4
131216116
Isı Transferi
3
0
3
5
131213105
Mukavemet I
3
0
3
5
131214125
Mukavemet II
3
0
3
5
131214170
Mühendislik Malzemeleri
3
0
3
5
131213104
Malzeme Bilgisi
3
0
3
4
131215115
Makine Elemanları I
2
2
3
5
131216117
Makine Elemanları II
2
2
3
5
131214108
İmal Usulleri
2
2
3
5
131215119
İmalat Mühendisliği
2
2
3
4
131215118
Akışkanlar Mekaniği I
2
2
3
5
131216126
Akışkanlar Mekaniği II
2
2
3
5
131212309
Teknik Resim I
2
2
3
5
131213123
Teknik Resim II
2
2
3
5
131215500
İçten Yanmalı Motorlar (T.S.I)
3
0
3
5
131213103
Dinamik
3
0
3
5
131212101
Statik
3
0
3
4
131228506
Yönetim Organizasyon (T.S.VI)
3
0
3
4
131216112
Makine Dinamiği
3
0
3
5
131225111
Mekanizma Tekniği
3
0
3
4
131217504
Yakma Sistemleri Kontrolü (T. S.III)
3
0
3
4
131216501
Termal Sistem Tasarımı (T. S.II)
3
0
3
5
131217120
Makine Laboratuvarı I
2
2
3
4
131218127
Makine Laboratuvarı II
2
2
3
4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T U
K
AKTS
131511100
Elek-Elektronik Müh. Giriş
3
0
3
3
131512102
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
2
2
3
4
131512101
Lineer Cebir
3
0
3
4
131513103
Devre Teorisi I
3
2
4
6
131513106
Ölçme ve Devre Lab.
2
2
3
5
131513105
131514108
Sayısal Analiz
3
0
3
5
Devre Teorisi II
3
2
4
6
131514110
Lojik Tasarım
3
2
4
6
131514109
Matematik IV
3
0
3
5
131514111
Elektromagnetik Teori I
3
0
3
5
131515115
Sinyaller ve Sistemler
3
0
3
4
131515114
Elektromek. Enerji Dönüşümü I
3
2
4
5
131515116
Elektromagnetik Teori II
3
0
3
4
131515160
Kontrol Sistemlerinin Temelleri
3
0
3
4
131515503
131516117
Yüksek GerilimTek. (T.S I)
3
0
3
4
Elektronik II
3
2
4
6
131516119
Doğrusal Kontrol Sistemleri
3
0
3
5
131516118
Elektromekanik Enerji Dön. II
3
2
4
6
131516120
Olasılık
3
0
3
4
131516161
Mikrodenetleyiciler
3
0
3
5
131516500
Analog Haberleşme (T.S II)
3
0
3
4
131517121
Güç Elektroniği
3
0
3
4
131517502
Enerji İletim Sistem. (T.S III)
3
0
3
4
131528502
Proses Kont. veEnst. ((T.S. IV)
3
0
3
5
131517602
Aydınlatma Tekniği (T.S V)
3
0
3
4
131518604
Uyg. Güç Elektron. (T.S VI)
3
0
3
5
U
K
AKTS
Dersin Kodu
Dersin Kodu
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T
131613105
Mühendislik Mekaniği
4
0
4
6
131614108
Termodinamik
3
0
3
6
131615110
Yöneylem Araştırması I
3
2
4
5
131616115
Yöneylem Araştırması II
3
2
4
5
131616122
Kalite Kontrol
2
2
3
5
131615112
İş Etüdü
2
2
3
4
131617121
Tesis Tasarımı ve Planlaması
3
0
3
6
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
T U
Kristallografi ve X Işınları
3
2
K
3
AKTS
131918136
Yönetim ve Organizasyon
3
0
3
5
131911102
Malzeme Mühen. Giriş
2
0
2
2
131916129
Seramik Prosesleri
2
2
3
5
131913115
Taşınım Olayları
3
0
3
4
131913112
Malzeme Bilim. Temelleri
2
2
3
5
131916132
Katılaşma ve Döküm
3
0
3
5
131916130
Malzemelerin Mekanik Öz.
2
2
3
5
131917133
Nanomalzemeler
3
0
3
3
131915124
Hammadde ve Tem. İşl. İşlevleri
2
2
3
4
131914122
Üretim Yöntemleri
3
0
3
5
131914118
Termodinamik
2
2
3
5
131917134
Plastik Şekil Verme
3
0
3
3
131915127
Elektronik Malzemeler
3
0
3
4
131914120
Metalik Malzemeler
3
0
3
4
131915123
Faz Diyagramları
3
0
4
4
131916131
Refrakter Malzemeler
3
0
3
5
131918135
Malzeme Karakterizasyonu
3
0
3
5
131918608
2D Nanolevhalar
3
0
3
5
131915503
Malz. Bil. Elektron
Mikroskopları
3
0
3
5
Dersin Kodu
131915125
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
509 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content