close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Erkan KAYA - Sanat Tarihi

embedDownload
ERKAN KAYA
1.7.2014
Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Görükle / BURSA
(Öyp 35. madde ile Anadolu Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitimi
almaktadır.)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gelişmiş bir bilim arzusuyla parçadan bütüne bir çalışma amacı güderek,
bünyesinde bulunduğumuz alanın gelişimini ve ilerlemesini sağlamak ve
bu amaca bağlı olarak da bireysel ve toplumsal faydaya ulaşmak en temel
amaç olmalıdır.
Temel olarak hedeflenen noktaya ulaşmada ve gelişimin sürekliliğinde,
bireye düşen görevin ve faydanın çevresine de yansıyacağı düşüncesiyle
çalışmanın kişiye ve topluma verdiği haz olgusunun ortaya çıkması
elzemdir.
Bu bağlamda, yükselmenin ve gelişmenin sırrı; bireyin çalışarak grup
içindeki verimi arttırması ve grubunda artan verimiyle topluma ve
geleceğe faydalı olması konusundaki düşüncemi savunarak, bu
doğrultuda gelişimin ve yükselmenin kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya
çıktığına her an tanık olmaktayım.
Tüm bu hedefler doğrultusunda, bireyden başlayarak oluşturulan grup
başarısını, toplumsallığa taşıyabilecek bir dirençle, kazanılan becerileri
kullanarak önce kendine ve sonra topluma faydalı olmak mütearifedir.
Bu inanç, ebedi bir düzene girmiş ve bitmeyecek bir çaba ile
hedeflediğimiz tüm noktalara, günbegün artan ve başarıyla varmamızı
sağlayacak kuvvete sahiptir. Bu durumda gelişim ve başarı kaçınılmaz
olacaktır.
ERKAN KAYA
EĞİTİM
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN/EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
Lisans Mezuniyet Tarihi 11.06.2010
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FEN/EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BİLİM DALI
BİZANS SANATI
Yüksek Lisans, Tez Aşamasında Devam Etmektedir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
ÖYP Kapsamında Lisansüstü Eğitim
AKADEMİK
 Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü, 22.04.2014 –
 Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Bizans Sanatı Anabilim Dalı, 17.12.2013 – 17.04.2014
YAYIMLARI
 “Eskişehir’in Sivrihisar İlçesinde Bir Ermeni Kilisesi; Surp
Yerortutyun Kilisesi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 37, TemmuzAğustos 2013, Issn: 1694-528X, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan.
 Ayasuluğ Bölgesinde Bulunan Beylikler Devri Mezar Taşları ve
Kitabeleri, Zinde Yayınevi, Ekim 2012, İstanbul.
 “Ayasuluğ Bölgesinde Bulunan Beylikler Devri Mezar Taşları
Sayfa 2
ERKAN KAYA
Tipolojisi Üzerine Bir Değerlendirme – İzmir/Selçuk”, Gazi
Üniversitesi 4. Genç Bilim Adamları Sempozyumu – Bildiriler
Kitabı, s. 191-212, Mayıs 2012, Ankara.
 “Karakolyanı Camii Çeşmesi ve Burada Kullanılan Mezar Taşları”,
II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,
s.836-850, Nisan 2012, Ankara.
 “Denizli İl Merkezindeki Ahşap Camiiler”, Geçmişten Günümüze
Denizli Dergisi, sayı 26, s.31-37, Eylül-Aralık 2010,Denizli.
 “Güney İlçesi Yakup Bey Türbesi Fotoğrafları”, Geçmişten
Günümüze Denizli Dergisi, sayı 22, s.28, Mayıs-Ağustos 2009,
Denizli.
 “Hacı Bâki Yağcı Camii - Vitray”, Geçmişten Günümüze Denizli
Dergisi Kapak Fotoğrafı, sayı 26, Eylül-Aralık 2010,Denizli.
POSTER
 Bukoleaon Mozaikleri, 11/13.11.2014, IV. Bilgilendirme ve
ARGE Günleri, Uludağ Üniversitesi.
TEZLER
 İzmir / Selçuk – Ayasuluk Bölgesi Beylikler Devri Mezar
Taşları ve Kitabeleri, Mayıs 2010. (Yayınlanmıştır)
KATILIM VE ÇALIŞMALAR
 Uluslararası Mysia Olympos’u (Uludağ) Araştırmaları
Çalıştayı, Orhaneli - Büyükorhan / Bursa, 8 – 11 Mayıs 2014.
 İzmir Selçuk Belediyesi “Selçuk Kent Belleği Merkezi Projesi”
Sanat Tarihçisi, 2010-2011.
 İzmir Selçuk Belediyesi “Efes Antik Liman Canlandırma
Projesi”, Sanat Tarihçisi, 2010-2011.
 Bitlis Kale Kazısı Çalışmaları, Doç. Dr. Kadir Pektaş
Başkanlığında, 2006-2007.
 Lagina Hekate Kutsal Alanı Kazı Çalışmaları, Pamukkale
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öncülüğünde, Ağustos 2007.
 Bildiri Sunumu, “II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları
Kongresi”, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya.
 Bildiri Sunumu, “4. Genç Bilim Adamları Sempozyumu”, 21-
Sayfa 3
ERKAN KAYA
23 Mayıs 2012, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 “Denizli ve Çevresi Türk Dönemi Eserleri”, Fotoğraf Sergisi,
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 23 Mart – 07 Nisan 2009.
 XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi
Araştırmaları Sempozyumu, 2010. (Görevli)
 XI. Internatıonales Kolloquıum – Antıke Malereı Zwıschen
Lokalstıl und Zeıtstıl?, 13-17 September 2010, EphesosTÜRKEI. (Görevli)
 Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti
Sempozyumu – I, Aydınoğulları Tarihi, 4-6 Kasım 2010,
Aydın. (Dinleyici)
 “Turizm ve Çevre, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek
Programları Ara ve Nihai Rapor Eğitimi”, İzmir, 01.12.2010.
 Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları
ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, 2011.
(Dinleyici)
BELGELER
 4. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Katılım Belgesi
21 - 23.05.2012
 II. Disiplinler arası Turizm Araştırmaları Kongresi Katılım
Belgesi – 12 - 15.04.2012
 Selçuk Gençlik Haftası “Selçuk” Konulu Fotoğraf Yarışması, 2
Adet Fotoğraf Sergi Hakkı - 16-19.05.2011
 Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi, İzmir Kariyer Merkezi,
14.05.2011 – 19.06.2011
 “Selçuk Kent Belleği Merkezi Sözlü Tarih Uygulama
Atölyesi” Eğitimi Belgesi – 11.02.2011
 Pamukkale Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Başarı Belgesi –
20.05.2010
 “TÖMER İngilizce Eğitimi Seviye Temel 4” Başarı Belgesi –
08.11.2009
 “Hayatın Her Alanında Girişimcilik” Konferansı – 22.04.2006
 NLP Practitioner Certified – 27.02.2005
 Taekwondo Siyah Kuşak 2.Dan – 16.07.2005
Sayfa 4
ERKAN KAYA
 Taekwondo Müsabaka Eskişehir İl Üçüncülüğü – 19.04.2003
 Taekwondo Pumse Eskişehir İl İkinciliği – 22-23.02.2003
 Eskişehir Dostluk Müsabakaları 60 kg. İkinciliği – 20.07.2002
BECERİLER
 AutoCAD
 Ulead Video Studio
 Adobe Photoshop CS
 Fotoğrafçılık
 Kameramanlık
 Microsoft Office ( Powerpoint, Publisher, Word, Exel)
 Hafıza Teknikleri Kullanım ve Uygulaması
 Fotoğraf ve videolarla ile ilgili programlar.
 Program Destekli Yaratıcı Tasarım Çalışmaları
TASARIMLARI
 Denizli Ve Çevresi Türk Dönemi Eserleri” Fotoğraf Sergisi
Tanıtım Kataloğu ve Reklam Broşürleri
 Selçuk Kent Belleği Tanıtım Broşürleri, Bannerları, Afişler, El
İlanları ve Diğer Tanıtım Araçlarının Tasarımı
 Efes Antik Liman Canlandırma Projesi Tanıtım Broşürleri,
Bannerları, Afişler, El İlanları Ve Diğer Tanıtım Araçlarının
Tasarımı
 Ayasuluğ Bölgesinde Bulunan Beylikler Devri Mezar Taşları
İsimli Kitabın Kapak Tasarımı
 Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Web Sayfası.
Sayfa 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content