close

Enter

Log in using OpenID

Res izinleri - Orman Genel Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Sayı
: 55690203-255.03/813846
Konu
: RES İzinleri
01.05.2014
27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 17/3. Maddesi ve 18.04.2014 tarih ve 28976 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği'ne
göre Enerji başlığı adı altında rüzgar enerji santrallerine (RES) izin verilmektedir.
RES izinlerinde, türbin yerlerine verilecek izin alanı, türbin kanat uzunluğu baz alınarak
belirlenmektedir. Türbin altındaki izinli alanda kalan ağaçların kesilmemesi esas olmakla birlikte; türbin
yüksekliğine,kanat uzunluğuna, mevcut ağaç boyuna bağlı olarak türbin altındaki ağaçların
kesilmesi gerekiyorsa, İşletme Müdürü başkanlığındaki heyetçe yapılacak tespitle kesilmesi
gerektiğine dair tutanak düzenleyip izin dosyasına konulacaktır.
Aksi durumda; türbin altlarındaki izin verilen alanlarda ağaç kesilmesine izin verilmeyecek,
sadece vinç çalışma alanı, türbin temel yeri ve enerji nakil hattı yeri için ağaç kesilecektir.
Mevcut ağaçlar, ağaç röleve planında gösterilecektir.
Türbin altında bulunan ağaçların kısmen veya tamamen kesilmesi durumunda, bu alan üzerine
çakıl, taş, beton gibi malzemelerle dolgu yapılmasına izin verilmeyecektir.
Uygulamaların yukarıda belirtilen hususlara riayet edilerek gerçekleştirilmesini rica ederim.
İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür
Dağıtım:
-27 Orman Bölge Müdürlüğüne
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 296 40 00 Belge Geçer No: 0312 296 40 00
e-posta: -- internet adresi:
Ayrıntılı bilgi için:
E.M.YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content