close

Enter

Log in using OpenID

Liste - Afyon Kocatepe Üniversitesi

embedDownload
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ VE
ALTYAPI ENVANTERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yerinde Karot Alımı ve Donatı Belirleme Deneyleri
Gelir Getirici Faaliyetin Adı
Mesai İçi
Mesai Dışı
Mahalinde
(İşin Adı)
(KDV Hariç)
(KDV Hariç)
5 TL/cm
5 TL/cm
5 TL/cm
Karot numune
alımı+başlıklama+basınçdayanımı+beton
(75-150
(75-150
(75-150
test çekici okumaları ile birlikte
TL/Adet)
TL/Adet)
TL/Adet)
Süre (Saat)
0,05 Saat/cm
(0,75-1,50
Saat/adet)
Beton test çekici okumaları
35 TL/Adet
35 TL/Adet
35 TL/Adet
0,35 Saat/Adet
Ultrases geçiş hızı
50 TL/Adet
50 TL/Adet
50 TL/Adet
0,50 Saat/Adet
Demir donatı tespiti
50 TL/Adet
50 TL/Adet
50 TL/Adet
0,50 Saat/Adet
Kolon kiriş ve döşemede beton tabakası
kaldırılarak donatı tespiti
75 TL/Adet
75 TL/Adet
75 TL/Adet
0,75 Saat/adet
Yapı Projelendirme Hesapları ve Raporları
Mevcut binaların değerlendirme
hesapları
(Mevcut malzeme ve donatı tespiti,
röleve çalışması, değerlendirme hesabı)
7 TL/m2
7 TL/m2
7 TL/m2
0,07 Saat/m2
Binaların güçlendirme hesapları
(Mevcut malzeme ve donatı tespiti,
röleve çalışması yapılmış binalar için
güçlendirme hesabı)
3 TL/m2
3 TL/m2
-
0,03 Saat/m2
Binaların riskli yapı tespit çalışması
(Mevcut malzeme ve donatı tespiti,
röleve çalışması, değerlendirme hesabı)
5 TL/m2
5 TL/m2
5 TL/m2
0,05 Saat/m2
Bina hesabı kontrol ve değerlendirme
raporu
1 TL/ m2
1 TL/ m2
1 TL/ m2
0,01 Saat/m2
0,5 TL/ m2
0,5 TL/ m2
0,5 TL/ m2
0,005 Saat/m2
Teknik inceleme raporu (gözlem)
NOT: Bina kat sayısı 4’den ve 1000 m2 den az ise proje durumuna göre ilgili yönetmelik esaslarına göre
fiyatlandırma yapılacaktır.
Zemin Deneyleri
Elek analizi
75 TL/Adet
75 TL/Adet
-
0,75 Saat/Adet
Hidrometri analizi
100 TL/Adet
100 TL/Adet
-
1,00 Saat/Adet
Özgül ağırlık
75 TL/Adet
75 TL/Adet
-
0,75 Saat/Adet
Birim ağırlık
50 TL/Adet
50 TL/Adet
-
0,50 Saat/Adet
Likit limit
100 TL/Adet
100 TL/Adet
-
1,00 Saat/Adet
Plastik limit
75 TL/Adet
75 TL/Adet
-
0,75 Saat/Adet
Kompaksiyon (Standart Proctor)
150 TL/Adet
150 TL/Adet
-
1,50 Saat/Adet
Kompaksiyon (ModifiyeProctor)
Tek eksenli basınç (numune hazırlama
ile birlikte)
200 TL/Adet
200 TL/Adet
-
2,00 Saat/Adet
120 TL/Adet
120 TL/Adet
-
1,20 Saat/Adet
1
Ulaştırma Anabilim Dalı Yol Üstyapı Laboratuarı Deneyleri
Karayolu Standartlarına Göre kaplama,
temel ve alt temel malzemeleri için elek
analizleri
200 TL
200 TL
-
-
Bitümlü sıcak karışımlar için Marshall
Yöntemine Göre binder ve aşınma
tabakası dizaynı
3000 TL
3000 TL
-
-
LWD Hafif düşen ağırlık cihazı ile
tabaka elastisite modülü ve deformasyon
değerlerinin belirlenmesi (5 deney)
500 TL
500 TL
-
-
Nicholson Yöntemi ile Soyulma
Mukavemeti Deneyi (3 deney)
300 TL
300 TL
-
-
Karayolu Agregaları için Los Angeles
Aşınma Deneyi
150 TL
150 TL
-
-
Karayolu Agregaları için MgSO4 (Hava
Tesirlerine) Dayanıklılık Deneyi
350 TL
350 TL
-
-
Karayolu Agregaları için Yassılık
İndeksi Deneyi
150 TL
150 TL
-
-
Karayolu Agregaları için Özgül Ağırlık
Deneyi
120 TL
120 TL
-
-
Karayolu Agregaları için Birim Hacim
Ağırlık Deneyi
120 TL
120 TL
-
-
Agrega Darbelenme Kaybı Deneyi (3
deney)
200 TL
200 TL
-
-
Çelik Çekme Deneyleri
20 mm ve altı çelik numune çekme
dayanım
deneyi
(laboratuarımıza
35 TL
35 TL
getirilmesi halinde)
22 mm ve üstü çelik numune çekme
dayanım deneyi (laboratuarımıza
40 TL
40 TL
getirilmesi halinde)
NOT: İlgili standartlarda ve yönetmeliklerde çekme deneyi için aynı çap ve sınıfta en az 3 numune üzerinde
deney yapılması istenmektedir.
Beton Numune Basınç Dayanım Deneyi
Beton numune basınç dayanım deneyi
(Numunenin laboratuarımıza getirilmesi
60 TL
60 TL
halinde)
Not: İlgili standartlarda ve yönetmeliklerde basınç deneyi için aynı gün dökümlü betondan en az 3 numune
üzerinde deney yapılması istenmektedir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content