close

Enter

Log in using OpenID

22.08.2014 cuma Omrun Bereketi Silahi Rahim

embedDownload
İLİ
: SAMSUN
TARİH : 22.08.2014
‫سانًا َو ِب ِذي‬
َ ‫اّللَ َوالَ ت ُ ْش ِركُواْ ِب ِه‬
‫َوا ْعبُد ُواْ ه‬
َ ‫ش ْيئًا َو ِب ْال َوا ِلدَي ِْن ِإ ْح‬
‫ب‬
ِ ُ‫ار ْال ُجن‬
َ ‫ْالقُ ْربَى َو ْاليَت َا َمى َو ْال َم‬
ِ ‫ار ِذي ْالقُ ْربَى َو ْال َج‬
ِ ‫ين َو ْال َج‬
ِ ‫سا ِك‬
َ‫اّللَ ال‬
ْ ‫يل َو َما َم َلك‬
‫َت أ َ ْي َمانُكُ ْم ِإ َّن ه‬
َّ ‫ب َواب ِْن ال‬
ِ ‫ص‬
َّ ‫َوال‬
ِ ‫ب ِبال َجن‬
ِ ‫اح‬
ِ ‫س ِب‬
‫ورا‬
ً ‫يُ ِحبُّ َمن َكانَ ُم ْخت َاالً فَ ُخ‬
‫سلَّم‬
َّ ‫قال رسُو ُل‬
َ ُ‫صلهى هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه و‬
َ ‫اّلل‬
َ ‫س‬
ُ‫ص ْل َر ِح َمه‬
ِ ‫سأ َ ِفي أَث َ ِر ِه فَ ْل َي‬
َ ‫ط‬
َ ‫علَ ْي ِه ِفي ِر ْز ِق ِه َويُ ْن‬
َ ‫س َّرهُ أ َ ْن يُ ْب‬
َ ‫َم ْن‬
ÖMRÜN BEREKETİ SILA-İ RAHİM
Kıymetli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi
ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın
arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara
(köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın;
Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran
kimseyi sevmez.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.v)
şöyle buyuruyor: “Rızkının çoğalmasını, ömrünün
uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp
gözetsin.”2
ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram
etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse
akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman
eden kimse ya hayır söylesin ya sussun.”3 Akrabaları
ile ilişkiyi sürdüren kişiyi insanların sevgisi, Allah'ın
rızası ve mükâfatı beklemektedir.
Hz. Peygamber (s.a.v) sıla-i rahim yapanı
rızkının bereketleneceği ve ömrünün uzayacağı ile
müjdelemektedir. Ve nitekim Hadisi şeriflerinde şöyle
“
buyurmuşlardır:
Akrabalık
ilişkilerinizi
sürdürebilmeniz için neseplerinizi (sülalenizi) tanıyın.
Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk,
ömürde uzamadır.”4
Aziz Kardeşlerim,
Şuurlu bir Müslüman olarak akrabalık bağlarını
koparmamalıyız. Akraba ve dost ziyaretlerini asla
küçümsememeliyiz. Sıla-i rahimi bizim Allah rızasını
kazanmamıza vesile olacak bir amel olarak
algılamalıyız. Bu düşünce ile başta ana-babamız,
kardeşlerimiz, dostlarımız olmak üzere imkânlarımız
ölçüsünde yakınlarımızın ziyaretlerine gidip hal ve
hatırlarını sormalı, sıkıntı ve üzüntülerini paylaşmalı,
problemleri varsa, imkân nispetinde çözümüne yardımcı
olmalıyız. Bunun dinimizin bir gereği olduğunu
unutmamalıyız. Ayrıca akraba ile ilgiyi koparmanın ve
onlara kötü davranmanın, büyük günahlardan olduğunu
da hatırımızdan çıkarmamalıyız.
_________________________________________
l.
Nisa, 4/36.
.Buharl, edep:13.
Buhari, Edeb 12. VII, 72
4Tirmizi,Birr: 49.
2
Değerli kardeşlerim!
İslam, Müslüman bireyi en yakınındakilerden
başlayarak çevresindeki insanlara karşı sorumlu
tutmuştur. Akrabaların yakınlığına göre bu hak ve
sorumluluklar maddi ve manevi olarak farklılık
göstermektedir. Bu hakları gözetmek sıla-i rahim
kavramı ile ifade edilmiştir. Sıla-i rahim; akrabalara
iyilik etmek imkan ölçüsünde sıkıntılarına kol kanat
germek, ihtiyacı olanlara tasadduk etmek, hasta olanları
ziyaret etmek, davetlerine icabet etmek, sevinç ve
üzüntülerini paylaşmak ve akrabalar arası ilişkileri
güçlendirecek her türlü çabayı göstermek demektir.
İslam dini akrabalarımızla ilişkileri sürdürmemizi ve
onların haklarını gözetmemizi bizden istemektedir.
Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, kendisine ibadetten
sonra, başta ana-baba olmak üzere toplumun ilgiye
muhtaç diğer sınıf ve bireyleri arasında iyi ilişkiler
kurmamızı bize emretmektedir.
Kardeşlerim,
Her konuda bize rehber olan Hz. Muhammed
(s.a.v) bu konuda da bizim için mükemmel bir örnektir.
Nitekim söz ve davranışlarında sıla-i rahim üzerinde
çokça durmuş, sıla-i rahmi imanla ilişkilendirmiş ve bir
hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Allah'a ve
3
Hazırlayan : Mehmet KÖKSAL Karahüseyinli Mah. C.İ.H
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content