close

Enter

Log in using OpenID

BAYİ TEKLİF ve SİPARİŞ FORMU

embedDownload
EK-2
BAYİ TEKLİF ve SİPARİŞ FORMU
Doküman No
FR.11.02
Yayın Tarihi
10.06.13
Revizyon Tarihi
20.08.2014
Revizyon No
Firma
Tarih
Yetkili
Teklif No
Sipariş No
Tel & Fax
e-mail
Tek. Rev. No
Adres
Sİp. Rev. No
3
1
Proje
Metraj
Ürün Tanımı
S.No
Miktar ( Adet)
Birim Fiyat
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
0,00 ₺
K.D.V
0,00 ₺
0,00 ₺
Not
Teslim yeri Tüyap Fuar Alanı Torunlar Şantiyesi
Genel Toplam
Geçerlilik
Ödeme Şekli
Teslim alanı
Termin
DÜZAYAK SATIŞ ŞARTLARI
Onaylı sipariş formu alım-satım sözleşmesi niteliği taşır ve taraflar arasında bağlayıcıdır.
Satıcı, alıcı tarafından, satış bedeli ödemesi yapıldıktan sonra, teklifte belirtilen, ürün satışı ve hizmetleri yine onaylı sipariş formunda belirtilen sürede gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı, herhangi bir ödemesini vadesinde yerine getirememesi halinde, vadesi gelmemiş evraklannda muaccel olacağını ve satıcının hiçbir ihtar, ihbar, tebligat ve mahkemeden hüküm almaya gerek olmaksızın çek veya bonolann tamamını
veya herhangi birini cebri icraya intikal ettirmek suretiyle alacağı tahsil edebileceğini, bu nedenle hakkında yapılacak icra takibinde, borca ve icra takibine karşı hiçbir şekilde İtiraz etmeyeceğini taahhüt eder.
Alıcı şantiye adresine teslim talep etmesi halinde bu talebini onayladığı teklif formu ekinde bildirecektir. Alıcının şantiye adresine, satıcı deposundan yapılacak nakil İşlemleri ücretleri alıcıya aittir.
Ürünler projeye mahsuben üretilmekte olup ürün iadesi kabul edilmez, ayıplı ürün tespiti halinde söz konusu ürünler değişime tabidir ve bu durumda nakliye masrafları satıcı tarafından karşılanır.
Ürünlerin saklama şartları; Koliler yağış ve nemden korunaraküst üste en fazla 6 koli, konulacak şekilde istiflenmelidir.
Alıcı, adresinin değişmesi halinde, değişiklikleri satıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Alıcı ve Satıcı arasında doğabilecek itilafların çözümünde, İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.
LÜTFEN FORMU KAŞE VE İMZALAYIP TARAFIMIZA FAKSLAYINIZ !
Bayii Teklif Sipariş Onayı
MERKEZ OFİS: Doğu Sanayi Sitesi 2. Blok No: 11 Yenibosna ISTANBUL
Tel: +(90) 212 4522060 Fax: +(90) 212 4522027
Armada Yalıtım Teklif Sipariş Onayı
CEZAYİR İRTİBAT OFİSİ:Cité Ibn.Sina No:36 Birkhadem (Ex
Malinconi)/ALGER
Tel: +(213) 021448928 +(213) 0772877415 Fax : +(213) 21448928
DUZAYAK Bir ARMADA Groupe Markasıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content