close

Enter

Log in using OpenID

13.03.2014 tarihli il encümeni karar özetleri

embedDownload
İL ENCÜMENİNİN 13/02/2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ
35- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez Kırgıllı Mahallesi 3404 ada, 1 parsel ile 3405 ada, 1
parselde kayıtlı 399.146,00 m² yüzölçümlü taşınmazı kiralayan firma tarafından çizdirilen mimari projeler
12.02.2014 tarihinde İl Encümeni Üyesi Emine ÜNAL Başkanlığında Şehir Plancısı Meryem BOSTAN,
Mimar Büşra SERDAROĞLU ve İnşaat Yüksek Mühendisi Onur ZEYBEK’ den oluşan komisyon
tarafından incelenmiş olup hazırlanan mimari projelerin uygulanması kabul edildi.
36- Kütahya İli, Gediz İlçesi, Sandıklı Köyü, Köyiçi Mevki, 1665 parsel nolu, "Ev Samanlık Fırın ve
Arsa" niteliğindeki 224.00 m² alanlı parsele, 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. maddesi, Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 57. maddesine göre Nurettin BİLGETEKİN’ e, TAU Genel Müdürlüğünün 2008/4 nolu
Genelgesinin 5. maddesine istinaden konut amaçlı yapı izni verilmesi kabul edildi.
37- Mülkiyeti İl Özel İdaresi ile Kütahya Belediye Başkanlığına ait, Kütahya İli Merkez Cemalettin
Mahallesi 33 pafta, 1732 (930) ada, 338 parselde kayıtlı 3.617,67 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait Kütahya İli Altıntaş İlçesi, Çayırbaşı İlkokulu 25-26 pafta, 7449 nolu parselde kayıtlı
6.938,83 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan İlkokulların İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünce yıktırılmaları kabul edildi.
38- Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Yayla Köyü, maliği Mevlüt ZİBER ve Yakup ZİBER’ e ait 101 ada, 25 ve
26 nolu köy yerleşik alan sınırı dışında kalan parsellerin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.
maddesine göre tevhit işleminin yapılması kabul edildi.
39- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez Pirler Mahallesi Germiyan Sokakta bulunan
Germiyan Konağı bahçesinin üzerinin projesinin müstecir tarafından hazırlanarak kapatılması, Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulundan ve ilgili kurumlardan izin alınması ve müstecir tarafından ödeneğinin
karşılanması kaydı ile söz konusu konağın bahçesinin üzerinin kapatılması kabul edildi.
40- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez Yoncalı Kaplıcalarında bulunan kafeteryanın
yıkılması sonucunda atıl durumda kalan tefriş malzemelerin 19.940,00 TL+KDV muhammen bedel
üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre satışının yapılabilmesi için ihaleye
çıkarılması kabul edildi.
41- Kütahya İli, Simav İlçesi, Hasanören Köyü, Köyiçi Mevki, 157 ada, 4 parsel nolu, ‘iki katlı ahşap ev ve
bahçe’ niteliğindeki 112.00 m² alanlı parsele, 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. maddesi, Plansız Alanlar
İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre Hüseyin KOÇ’ a, TAU Genel Müdürlüğünün 2008/4 nolu
Genelgesinin 5. maddesine istinaden konut amaçlı yapı izni verilmesi kabul edildi.
42- Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Hisar Mahallesi, mülkiyeti İdaremize ait ekteki değişiklik tasarımına göre
1446.00 m2 olan 64.07.Ya pafta, 99 ada 7 parselin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesine göre
yola giden kısmı (B) olacak şekilde yola terk işleminin yapılması kabul edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
18 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content