close

Enter

Log in using OpenID

232 KB - Makina Mühendisleri Odası

embedDownload
Kitap Tanıtımı
TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
Makina Mühendisleri Odası tarafından ilki 2010,
ikincisi 2012 yılında yayınlanan Türkiye’nin Enerji
Görünümü Raporları, enerji sektörü için önemli bir
bilgi kaynağı olmuştur. Enerji Görünümü 2014 Raporu; TMMOB’nin Makina Mühendisleri Odası’nın,
Elektrik Mühendisleri Odası’nın, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin (DEK-TMK), Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilişkili kamu
kuruluşların (TEİAŞ, BOTAŞ, EPDK, TKİ), sektör derneklerinin (PETFORM, GAZBİR, TUREB),
ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonunun ve
sektörde faaliyet gösteren birçok uzmanın ve kuruluşun enerji alanında yürüttüğü çeşitli çalışmaların
sonuçlarından hareketle hazırlanmıştır.
Raporda; ülkemiz enerji sektörünün durumu irdelenmekte, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında değerlendirmeyi bekleyen potansiyel vurgulanmakta, Türkiye’nin Enerji Görünümü detaylı
bir şekilde ve güncel verilerle anlatılmakta, enerji
sorununun kamusal ve ulusal çıkarlar doğrultusunda çözümü için, planlı ve programlı bir yaklaşımla
hazırlanan kapsamlı önerilerde bulunulmaktadır.
Başta, raporun hazırlık çalışmalarının yöneticiliğini ve editörlüğünü üstlenen MMO Enerji Çalışma
Grubu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ olmak üzere,
kitabın oluşumuna katkılarını sunan tüm yazarlara
teşekkür ederiz.
Yayın No
Yayın Yeri
Yayın Yılı
Sayfa Sayısı
24
bülten 194
ağustos2014
:
:
:
:
MMO/616
Ankara
2014
260
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
233 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content