close

Enter

Log in using OpenID

AIT 101 - Türk-Alman Üniversitesi

embedDownload
Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
ECTS
Kredisi
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
AIT 101
Uygulama
(saat/hafta)
-
Dersin Yarıyılı
1
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Türkçe
Lisans
Zorunlu
x
Yüz Yüze
x
Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN
Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN
Araş. Gör. Esra YILMAZ EREN
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Devletin İç siyaseti ve milletlerarası politika gibi konuları
kapsayan başta siyasi tarih olmak üzere, Anayasa Hukuku, Kamu
hukuku ve siyasal bilimler gibi alanlarla yakın ilişki içinde bulunan
bu ders ile Osmanlı’nın Çöküş Döneminden Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçiş aşamasında yaşanan tarihi olayların
bugüne olan yansımalarıyla karşılaştırmalı olarak irdelenmesi
amaçlanmaktadır.
Bu ders kapsamında ihtilal, inkılap, devlet gibi temel kavramlar
yanında, ıslahat hareketleri, Kanun-i Esasi ve Meşrutiyet süreci,
1. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, Sevr Anlaşması ve Silahlı
Mücadele Dönemi başlıkları altında Osmanlı’nın son
döneminden itibaren yaşanan tarihi süreç hukuki bir bakış
açısıyla irdelenmekte ve yaşanan gelişmelerin günümüz dünya
siyasetine ve hukuka yansımaları ele alınacaktır.
- Devrim, Islahat, İnkılap, İktidar-Devlet kavramlarının ortaya
1
çıkışı ve işlevi anayasa kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
-Osmanlı’nın çöküşünü hazırlayan sebepleri irdeler ve bu
dönemde dünya dengesini oluşturan diğer devletlerin konumları
arasındaki etkileşimin sonuçlarını anlar ve karşılaştırır.
-1. Dünya Savaşı ve savaşın dünya siyasetine etkileri hakkında
genel bilgi sahibi olur.
- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şartları ve oturduğu temeller
konusunda bilgi sahibi olur.
Kaynaklar
Ders Kitabı
Eric Jan Zürcher, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, İletişim
yayınları, 2012.
Bülent Tanör, “Kuruluş- Kurtuluş”, Cumhuriyet Kitapları, 2010.
Yardımcı Kaynaklar
Feroz Ahmad, “Modern Türkiye’nin Oluşumu”, Kaynak Yayınları,
1999.
İlber Ortaylı, “Cumhuriyet’in ilk Yüzyılı (1923-2023), Timaş
Yayınları
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar (İhtilal, Devrim, Islahat)
Orta Çağ Avrupası ve Osmanlı Devletine Genel Bakış
Lale Devri’nden İtibaren Osmanlı Islahat Çalışmaları
İlk Anayasa ve Meşrutiyet Dönemi
20. Yüzyıl Başında Dünya Siyaseti Ve Osmanlı
Birinci Dünya Savaşına Giden Süreçte Dünya (1914-1918)
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşının Sonu: Wilson İlkeleri ve Ermeni Sorunu
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Anadolu’ya Yansımaları
Sevr Anlaşması Sonrası Osmanlı ve Direniş Hareketleri
Örgütlenme Süreci: Genelgeler, Kongreler
Misak-ı Milli ve Ulusal Bağımsızlık
Ankara’da Meclis’in Açılışı
Kurtuluş Savaşı ve Silahlı Mücadele Dönemi
Lozan Anlaşması ve Tartışmalı Hususlar
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı Katkı Payı
1
40
1
60
Toplam
100
40
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
ilişkiyi kavrar.
2
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
3
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
5
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
6
Tarihsel süreç içerisinde insan haklarının
gelişimini ve gündelik yaşamdaki önemini
kavrar.
7
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
8
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
3
9
10
11
Türkiye hukukuna etkisini kavrar.
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
Mesleki ve etik değerleri özümser.
x
x
x
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
1
1
Süre (Saat)
İş Yükü
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
0
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content