close

Enter

Log in using OpenID

(Genel Turizm) - Turizm İşletmeciliği

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Genel Turizm
Bölüm/Program/ABD:
Turizm İşletmeciliği
Ders
Seçmeli/Zoru
Ders
Düzeyi:
nlu
Kodu
TUİ-1001
Fakülte
Zorunlu
Kredi
4
Dönem
Güz
Saatler/Kredi:
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Eleman(lar)ı:
Yrd.Doç.Dr. Onur AKBULUT ([email protected])
Öğretim
Dili
Türkçe
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Görsel ve Sözel Anlatım Teknikleri
Ders Amaçları: Dersin amacı, turizmle ilgili temel kavramları öğretmek ve turizmle ilgili dersler için
altyapıyı oluşturmaktır.
Ders İçeriği:
1. Hafta
Turizm Sektörünün Yapısı
2. Hafta
Özellikleri ve Kavramlar
3. Hafta
Turizm Çeşitleri
4 Hafta
Turizmin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi
5. Hafta
Turizmin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi
6. Hafta
Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Turizmde Çekicilik -
9. Hafta
Turizmde Destinasyon Kavramı
10. Hafta
Turizmin Fonksiyonları
11. Hafta
Turizm Planlaması ve Türkiye’de Planlı Dönemde Turizm
12. Hafta
Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Örgütlenmeler
13. Hafta
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Geleceği.
14. Hafta
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Geleceği.
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci, Turizmle ilgili temel terimleri öğrenir. Turizmin
yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(leri): Ara Sınav(lar) (%40), yarıyıl Sonu Sınavı (%60)
Ders Kitabı: Usta, Ö., Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, 2008.
Önerilen Yan Kaynaklar:
Ön/Yan Koşullar:
Genel Turizm
Faaliyetin Süresi (Saat)
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet sayısı *
faaliyet süresi)
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
14
3
3
42
10
2
2
20
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
1
1
1
14
1
16
1
15
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
1
1
1
19
1
23
1
21
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin
Sayısı
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
Ödevlerin Yapılması ve
yazılı olarak teslim
edilmesi
Dönem Projesi
Proje sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25 = 100/25 = 4
100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content