close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Dr. Hasan AKYOL - Celal Bayar Üniversitesi

embedDownload
Unvanı, Adı-Soyadı
: Arş. Gör. Dr. Hasan AKYOL
Doğum Tarihi ve Yeri
: 26. 11. 1979 ANKARA
Tel: 0505 766 96 96
E-posta: [email protected]
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Tarih
Öğretmenliği
Gazi Üniversitesi
2001
Yüksek Lisans
Tarih/Ortaçağ Gazi Üniversitesi
Tarihi
2004
Doktora
Tarih/Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi
Tarihi
2014
Yüksek Lisans Tezi
: Akkoyunlu-Karakoyunlu Mücadeleleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Ankara, 2004.
Doktora Tezi
: Roma-Bizans Döneminde Ankara (Siyasî, İdarî, Fizikî, SosyoEkonomik ve Dinî Yapı), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Manisa, 2014.
Yayınlar
Kitaplar

Hasan AKYOL (Güray KIRPIK, Uğur ÜNAL, Hasan IŞIK, Bahattin DEMİRTAŞ, M. Ahmet
TOKDEMİR, T. Seçkin BİRBUDAK), Türk Eğitim Tarihi, Otorite Yayınları, Ankara,
2012.
Kitap Bölümleri

Hasan AKYOL, Suriye Selçukluları, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Editör: Refik Turan,
Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL, Irak Selçukluları, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Editör: Refik Turan, Grafiker
Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL, Kirman Selçukluları, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Editör: Refik Turan,
Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL, Atabeglikler, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Editör: Refik Turan, Grafiker
Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL (Güray KIRPIK ile birlikte), Kutalmışoğlu Süleymanşah, Selçuklu Tarihi
El Kitabı, Editör: Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL (Güray KIRPIK ile birlikte), I. Kılıçarslan, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Editör:
Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL (Güray KIRPIK ile birlikte), I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Selçuklu Tarihi El
Kitabı, Editör: Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL (Güray KIRPIK ile birlikte), II. Rükneddin Süleymanşah, Selçuklu Tarihi
El Kitabı, Editör: Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL (Erol KARA ile birlikte), Melikşah Dönemi, Selçuklu Tarihi El Kitabı,
Editör: Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Hasan AKYOL (Erol KARA ile birlikte), Fetret Devri, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Editör:
Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.
Makaleler

Hasan AKYOL, İslâm Medeniyeti ve İslâm Medeniyetinin Avrupa'ya Etkileri, Tarih
Bilinci, 2009, S. 10, ss. 81-88.
Sempozyum Bildirileri

Hasan AKYOL, 14. ve 15. Yüzyıllarda Tur Abdin Bölgesinde Hâkimiyet
Mücadeleleri, Uluslararası Midyat Sempozyumu, Midyat, 2011.

Hasan AKYOL, Akkoyunlu-Karakoyunlu Mücadelelerinin Doğu Anadolu'ya Etkileri,
CIEPO-19 Symposium of International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies,
Van, 2010.

Hasan AKYOL, Fatih Sultan Mehmed Döneminde Ankara, I. Uluslararası Hünkara
Vefa Sempozyumu, Gebze, 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content