close

Enter

Log in using OpenID

ÇfiGDfiŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BOLÜMÜ

embedDownload
ÇfiGDfiŞ TÜRK
LEHÇELERİ
VE EDEBİYATLARI
BOLÜMÜ
■ ■
■ ■
lehçe grubundan Özbek ve Uygur lehçeleri,
ayrıca Salar ve Sarı Uygur lehçeleri; Kuzeybatı
(Kıpçak) lehçe grubundan Tatar, Başkurt, Kazak,
Kırgız lehçeleri, ayrıca Karaçay-Balkar, Kumuk,
Nogay, Karayim lehçeleri; Kuzeydoğu (Kuzey-
■ ■
Bölüm, beş anablllm dalından oluşmaktadır:
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Anablllm Dalı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Anabllim Dalında Azerbaycan,
Türkmen, Gagauz, Halaç ve Horasan Türklerinin
dillen, edebiyatları, tarihleri ve kültürleri
öğretilmektedir.
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Anablllm Dalı
Güney-Doğu (Türklstan/Uygur) Türk Lehçeleri ve
Güneydoğu Sibirya) lehçe grubundan Altay,
Tuva, Hakas, Saha, Şor lehçeleri
öğretilmektedir.
Öğretim Programının Yapısı ve içeriği
Bölüm öğretim programları diller ve kültürler
öğretimi kapsamında düzenlenmiş
programlara dâhil modern Türk toplumları
üzerine "alan uzmanı" yetiştirmeye yönelik bir
nitelik taşımaktadır.
Tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de
dikkate alınarak, Bölümümüzde, modern Türk
toplumlarının başta dilleri olmak üzere,
Edebiyatları Anablllm Dalında Özbek, Uygur ve
edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları,
ayrıca Salar, Sarı Uygur Türklerinin dilleri,
siyasî ve kültürel tarihleri, sosyo-kültürel ve
edebiyatları, tarihleri ve kültürleri
ekonomik yapıları, uluslararası ilişkileri
öğretilmektedir.
bakımından durumları interdisipliner bir anlayış
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve
içinde öğretilmektedir.
Edebiyatları Anablllm Dalı
Bölüm Programları, her bir lehçe İçin ses bilgisi,
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve
şekil bilgisi, konuşma-çeviri, yazılı anlatım İle
Edebiyatları Anablllm Dalında Tatar, Başkurt,
birlikte edebiyat tarihi, sözlü ve yazılı edebiyat,
Kazak, Kırgız ve ayrıca Karaçay-Balkar, Kumuk,
modern edebî durum gibi konularla yoğun bir
Nogay, Karayim Türklerinin dilleri, edebiyatları,
biçimde desteklenmektedir.
tarihleri ve kültürleri öğretilmektedir.
DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Lehçeleri ve Edebiyatları Anabillm Dalı
programını bitiren öğrenciler "Ankara
Kuzey-Doğu (Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay)
Üniversitesi Dil ve Tarlh-Coğrafya Fakültesi Lisans
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabillm Dalında
Diplomasî1ve "Türkolog" unvanı alırlar.
Altay, Tuva, Hakas, Saha (Yakut), Şor Türklerinin
Bölümden mezun olanlar Türk ülkeleriyle İş
dilleri, edebiyatları, tarihleri ve kültürleri
yapan özel firmalarda, Dışişleri Bakanlığında,
öğretilmektedir.
Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı Anabillm
Dalında Çuvaş Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi
ve kültürü öğretilmektedir.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümünde, kurulduğu yıldan itibaren öğretim
yıllarına ve dönemlerine yayılmış olarak
Güneybatı (Oğuz) lehçe grubundan
Azerbaycan, Türkmen, Gagauz, Halaç ve
Horasan lehçeleri; Güneydoğu (Türkistan/Uygur)
Bakanlıkların İlgili birimlerinde, Elçiliklerde görev
alabilirler. Bölümümüzden mezun olan
öğrenciler ayrıca Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
bünyesindeki Bölümlere 4 yıllık lisans
öğrenimleri sırasında verilen Pedagojik
Formasyon Sertifika Eğitimini de alarak Millî
Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda
öğretmenlik yapma hakkını elde ederler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content