close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri - Ardahan Üniversitesi

embedDownload
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ
YARIYILLIK DERS PROGRAMI
ZORUNLU DERSLER
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
Sayı
Kod
1
YDİ 101
2
ÇTL 123
3
ÇTL 125
4
ÇTL 127
5
ÇTL 129
6
ÇTL 131
7
AİT 101
Toplam Kredi
T: Teorik Saat
Dersin Adı
Yabancı Dil (İngilizce) I
Okuma ve Yorumlama I
Türk Dili Tarihi
Osmanlı Türkçesi I
Türkiye Türkçesi I
Rusça I
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
P: Uygulamalı Saat
T
2
2
4
4
4
4
2
22
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
4
4
4
4
2
22
AKTS
2
2
6
6
6
6
2
30
K: Kredi Saati
Açıklama: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders (T), 2-4 saatlik laboratuvar, atölye çalışması vb.
uygulamaları (P), bir kredi (K) ifade eden ölçü birimidir.
İKİNCİ YARIYIL
Sayı
Kod
1
YDİ 102
2
ÇTL 124
3
ÇTL126
4
ÇTL 128
5
ÇTL 130
6
ÇTL 132
7
AİT 102
Toplam Kredi
Dersin Adı
Yabancı Dil (İngilizce) II
Okuma ve Yorumlama II
Türk Edebiyatı Tarihi
Osmanlı Türkçesi II
Türkiye Türkçesi II
Rusça II
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
T
2
2
4
4
4
4
2
22
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
4
4
4
4
2
22
AKTS
2
2
6
6
6
6
2
30
İKİNCİ YIL
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 225
Eski Türkçe
2
ÇTL 227
Azerbaycan Türkçesi
3
ÇTL 229
Çağdaş Türk Edebiyatı I
4
ÇTL 231
Dilbilim
5
ÇTL 233
Rusça III
6
ÇTL 235
Seçmeli I
7
ENF 201
Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı I
Toplam Kredi
T
4
3
3
4
4
2
2
22
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
4
3
3
4
4
2
2
22
AKTS
6
5
4
5
4
4
2
30
ÜÇÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 237
Azerbaycan Edebiyatı
2
ÇTL 239
Eski Türkçe Metinleri
3
ÇTL 241
Osmanlı Türkçesi Metinleri
4
ÇTL 243
Rusça Edebi Metinler I
5
ÇTL 245
Azerbaycan Türkçesi Metinleri
6
ÇTL 247
Şiir Çözümlemeleri
T
2
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
AKTS
4
4
4
4
4
4
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 228
Çağdaş Türk Edebiyatı II
2
ÇTL 230
Orta Türkçe
3
ÇTL 232
Rusça IV
4
ÇTL 234
Türkmen Türkçesi
5
ÇTL 236
Seçmeli I
6
ÇTL 238
Seçmeli II
7
ENF 202
Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı II
Toplam Kredi
T
3
4
4
3
2
2
2
20
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
3
4
4
3
2
2
2
20
AKTS
4
6
6
4
4
4
2
30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 240
Hikaye Çözümlemeleri
2
ÇTL 242
Orta Türkçe Metinler
3
ÇTL 244
Rusça Edebi Metinler II
4
ÇTL 246
Türkmen Türkçesi Metinleri
5
ÇTL 248
Türkmen Edebiyatı
T
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
AKTS
4
4
4
4
4
2
ÜÇÜNCÜ YIL
BEŞİNCİ YARIYIL
Sayı
Kod
1
ÇTL 333
2
ÇTL 335
3
ÇTL 337
4
ÇTL 339
5
ÇTL 341
6
ÇTL 343
Toplam Kredi
Dersin Adı
Kırgız Türkçesi
19-20. Asır Türk Dünyası Fikir Hareketleri
Türk Mitolojisi
Çağdaş Türk Edebiyatı III
Seçmeli I
Seçmeli II
T
4
4
4
2
2
2
18
P
0
0
0
0
0
0
0
K
4
4
4
2
2
2
18
AKTS
6
6
6
4
4
4
30
T
P
K
AKTS
Kırgız Türk Edebiyatı
Kırgız Türkçesi Metinleri
Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
Hakas Türkçesi ve Edebiyatı
Rusça Edebi Metinler III
Altay Türkçesi ve Edebiyatı
Rusça V
Türk Dünyası Edebiyat İlişkileri
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Adı
Kazak Türkçesi
Tatar Türkçesi
Sovyet Dönemi Dil Siyaseti
Çağdaş Türk Edebiyatı IV
Seçmeli I
Seçmeli II
T
4
4
4
2
2
2
18
P
0
0
0
0
0
0
0
K
4
4
4
2
2
2
18
AKTS
6
6
6
4
4
4
30
T
2
2
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇTL 345
ÇTL 347
ÇTL 349
ÇTL 351
ÇTL 353
ÇTL 355
ÇTL 357
ÇTL 359
ALTINCI YARIYIL
Sayı
Kod
1
ÇTL 334
2
ÇTL 336
3
ÇTL 338
4
ÇTL 340
5
ÇTL 342
6
ÇTL 344
Toplam Kredi
ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 346
Kazak Edebiyatı
2
ÇTL 348
Kazak Türkçesi Metinleri
3
ÇTL 350
Tatar Edebiyatı
4
ÇTL 352
Rusça Edebi Metinler IV
5
ÇTL 354
Tatar Türkçesi Metinleri
6
ÇTL 356
Rusça VI
7
ÇTL 358
Türk Dünyası Tiyatrosu
3
DÖRDÜNCÜ YIL
YEDİNCİ YARIYIL
Sayı
Kod
1
ÇTL 433
2
ÇTL 435
3
ÇTL 437
4
ÇTL 439
5
ÇTL 441
6
ÇTL 443
Toplam Kredi
Dersin Adı
Özbek Türkçesi
Türk Dil. Kar. Grameri
Bitirme Tezi I
Seçmeli I
Seçmeli II
Seçmeli III
T
4
4
4
2
2
2
18
P
0
0
0
0
0
0
0
K
4
4
4
2
2
2
18
AKTS
6
6
6
4
4
4
30
T
2
2
2
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
SEKİZİNCİ YARIYIL
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 434
Yeni Uygur Türkçesi
2
ÇTL 436
Türk Dünyası Karş. Edeb.
3
ÇTL 438
Bitirme Tezi
4
ÇTL 440
Seçmeli I
5
ÇTL 442
Seçmeli II
6
ÇTL 444
Seçmeli III
Toplam Kredi
T
4
4
4
2
2
2
18
P
0
0
0
0
0
0
0
K
4
4
4
2
2
2
18
AKTS
6
6
6
4
4
4
30
SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Sayı
Kod
Dersin Adı
1
ÇTL 446
Yeni Uygur Edebiyatı
2
ÇTL 448
Yeni Uygur Türkesi Metinleri
3
ÇTL 450
Gagauz Edebiyatı
4
ÇTL 452
Gagauz Türkçesi Metinleri
5
ÇTL 454
Irak Türkmen Edebiyatı
6
ÇTL 456
Başkurt Türkçesi Metinleri
7
ÇTL 458
Gagauz Türkçesi ve Edebiyatı
8
ÇTL 460
Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
T
2
2
2
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
Kod
ÇTL 445
ÇTL 447
ÇTL 449
ÇTL 451
ÇTL 453
ÇTL 455
ÇTL 457
ÇTL 459
Dersin Adı
Özbek Edebiyatı
Özbek Türkçesi Metinleri
Başkurt Türkçesi ve Edebiyatı
Türk Dünyası Sözlü Edebiyatı
Başkurt Edebiyatı
Kırım Tatar Edebiyatı
Tuva Türkçesi ve Edebiyatı
Yakut Türkçesi ve Edebiyatı
GENEL TOPLAM
4
T
P
K
AKTS
158
0
158
240
ZORUNLU ALAN DERSLERİNİN TANIMLARI
BİRİNCİ YARIYIL
ÇTL 129 Türkiye Türkçesi I
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin tarihi dönemleri. Türkiye Türkçesinin Türk
lehçeleri tasnifindeki yeri. Türkiye Türkçesinin diğer lehçeler ile benzer ve farklı yönleri. Türkiye
Türkçesinin ses özellikleri. Türkiye Türkçesinin şekil bilgisi.
ÇTL 127 Osmanlı Türkçesi I
Osmanlıca harfler, sözcükler ve eklerin yazılışı.
ÇTL 125 Türk Dili Tarihi
Türk dilinin yaşı meselesi. Türk dilinin tarihsel gelişimi. Ural-Altay dilleri teorisinin ortaya çıkışı ve
üzerine görüşler. Türk dilinin tasnifindeki görüşler. Türk dilinin tarihsel dönemleri ve bu dönemlerin
özellikleri.
ÇTL 123 Okuma ve Yorumlama I
Edebî türleri inceleme yöntemlerinin öğretilmesi ve uygulamalı olarak anlatılması.
ÇTL 131 Rusça I
Kiril harfleriyle yazabilme becerisi, Rus gramerin öğrenilmesi.
İKİNCİ YARIYIL
ÇTL 130 Türkiye Türkçesi II
Türkiye Türkçesinde kelime gruplarının özellikleri, cümlelerin yapısı, türleri, ögeleri.
ÇTL 128 Osmanlı Türkçesi II
Osmanlıca imla özellikleri (Arapça ve Farsça unsurlar), Arap harfleriyle yazabilme.
ÇTL126 Türk Edebiyatı Tarihi
Türk edebiyatının devreleri, türler, dil-edebiyat-kültür ilişkileri, yabancı etkiler, başlıca özellikler.
ÇTL 124 Okuma ve Yorumlama II
Edebi türleri inceleme yöntemlerinin öğretilmesi, yabancı ve güncel olan edebî türlerin uygulamalı olarak
anlatılması.
ÇTL 132 Rusça II
Başlangıcın ikinci aşaması olan seviyede basit metinlerin okunup anlaşılması, günlük konuşmalar, temel
sözcüklerin öğretilmesi.
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
ÇTL 225 Eski Türkçe
Köktürk alfabesinin özellikleri, bu alfabe ile yazılmış metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon sistemi
kullanılarak Lâtin harflerine aktarımı; metinlerin karşılaştırmalı-tarihî dilbilimi metotlarına göre ses, yapı
ve anlam özellikleri bakımından dil bilgisi incelemeleri.
ÇTL 227 Azerbaycan Türkçesi
Azerbaycan Türklerini, Azerbaycan'ı ve Azeri edebiyatını tanıyarak Azerbaycan Türkçesi alfabesini (Kiril
ve Latin) ve seslerini öğrenmek. Azerbaycan Türkçesinin fonetik ve morfolojik özellikleri. Azerbaycan
edebiyatının mensur ve manzum metinleri.
5
ÇTL 229 Çağdaş Türk Edebiyatı I
Sovyet dönemi edebiyat. Güney Azerbaycan'da edebiyat, Türkmen edebiyatı, Özbek edebiyatı, Gagauz
edebiyatı, Kazak edebiyatı, Kırgız edebiyatı, Tatar edebiyatı hakkında toplu bakışlar, ayrıca Şehriyar'ın,
Abay Kunanbay’ın, Cengiz Aytmatov'un, Cengiz Dağcı'nın edebî kişilikleri hususunda genel bilgiler.
ÇTL 231 Dilbilim
Dilbilimi tarihine kısa bir bakış, dilbiliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil
göstergesinin öz niteliği, eş zamanlı dilbilimi, art zamanlı dil bilimi, tarihsel süreçte dil bilimi, dil aileleri
ve dil türleri, insana ilişkin olgular arasında dilin yeri ve önemi, ses ve yazı arasındaki nüans, dilin
düzeneği, dillerin çeşitliği, edebî dil ve yerel dil, dilin kültürel değerleri aktarım özelliği.
ÇTL 233 Rusça III
Orta Rusça seviyesinde dilbilgisi yapıları, kelimelerin sözlük anlamları ile mecaz anlamları işlenir.
Öğrenci bu dönem sonunda kendi fikirlerini veya yorumlarını daha derli toplu bir biçimde yazılı veya
sözlü olarak ifade etmeye başlar.
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
ÇTL 228 Çağdaş Türk Edebiyatı II
Sovyet sonrası bağımsızlık dönemi edebiyatı. Güney Azerbaycan'da edebiyat, Türkmen edebiyatı, Özbek
edebiyatı, Gagauz edebiyatı, Kazak edebiyatı, Kırgız edebiyatı, Tatar edebiyatı hakkında toplu bakışlar.
ÇTL 230 Orta Türkçe
Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinin ses ve yapı özellikleri. Özgün metinlerin okunması,
çevriyazısı ve metin üzerinde dil özelliklerinin gösterilmesi.
ÇTL 232 Rusça IV
Yardımcı fiiller, bazı fiil çatıları, geçmiş ve gelecek zamanları, kısa hikâye ve roman özetleri.
ÇTL 234 Türkmen Türkçesi
Türkmen Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgi, Türkmen Türkçesinin ses bilgisi, bu lehçeye ait
ünlü ve ünsüzler sistemi, ses olayları, uygulamalı metin çalışmaları.
BEŞİNCİ YARIYIL
ÇTL 333 Kırgız Türkçesi
Kırgız Türkleri ve yaşadıkları yerler, Kırgız Türkçesinin ses bilgisi, bu lehçeye ait ünlü ve ünsüzler
sistemi, ses olayları, metin uygulamaları.
ÇTL 335 19-20. Asır Türk Dünyası Fikir Hareketleri
Çağdaş Türk dünyasını 19. ve 20. asırda etkileyen fikir hareketleri, bunların oluşumunu sağlayan süreç ve
etmenler. Oluşan fikir hareketlerinin Türk dünyası toplumları üzerindeki etki ve sonuçları.
ÇTL 337 Türk Mitolojisi
Mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teoriler, Türk mitolojisinin içeriği ve özellikleri,
Türk mitolojisinde önemli yeri olan sayı, renk, hayvan gibi kimi unsurlar.
ÇTL 339 Çağdaş Türk Edebiyatı III
Kırgız edebiyatının gelişim seyri, Kırgız Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
6
ALTINCI YARIYIL
ÇTL 334 Kazak Türkçesi
Kazak Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler , Kazak Türkçesinin ses bilgisi, bu lehçeye ait ünlü
ve ünsüzler sistemi, ses olayları, metinler üzerinde bunlarla ilgili uygulamalar.
ÇTL 336 Tatar Türkçesi
Tatar Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler, Tatar Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, bu
lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi
uygulamaları.
ÇTL 338 Sovyet Dönemi Dil Siyaseti
Sovyet merkezî idaresinin Rus olmayan halklara uyguladığı dil siyasetini, ana hedefi ve sonuçları, Çarlık
Rusyasının Rus olmayan teba için uyguladığı dil siyaseti.
ÇTL 340 Çağdaş Türk Edebiyatı IV
Kazak edebiyatının gelişim seyri, Kazak Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
YEDİNCİ YARIYIL
ÇTL 433 Özbek Türkçesi
Özbek Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler, Özbek Türkçesinin ses bilgisi, bu lehçeye ait ünlü
ve ünsüzler sistemi, ses olayları, metinler üzerinde bunlarla ilgili uygulamalar.
ÇTL 435 Türk Dili Karşılaştırmalı Grameri
Çağdaş Türk lehçeleri arasında ortak gramer unsurlarının tespit edilmesi.
ÇTL 437 Bitirme Tezi I
Bitirme Tezi-I Bitirme Tezi-II’nin ön koşuludur. Seçilen tez konusunun yazım aşaması.
SEKIZINCI YARIYIL
ÇTL 434 Yeni Uygur Türkçesi
XX. yüzyılda yeniden yazı dili olarak kullanılan Uygurcanın ses bilgisi, bu lehçeye ait ünlü ve ünsüzler
sistemi, ses olayları, metinler üzerinde bunlarla ilgili uygulamalar.
ÇTL 436 Türk Dünyası Karşılaştırmalı Edebiyatları
Çağdaş Türk Dünyası edebiyatlarının benzer dönemleri, dönemleri oluşturan etmenler, edebiyatlar
arasındaki farklılıklar, farklılarının oluşmasının sebepleri.
ÇTL 438 Bitirme Tezi II
Seçilen tez konusunun tamamlanarak kontrol edilmesi ve sunulması.
7
SEÇMELİ ALAN DERSLERİ
YARI
YILI
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
T
DERSİN
KREDİSİ
P K AKTS
3
ÇTL 237
Azerbaycan Edebiyatı
2
0
2
4
3
ÇTL 239
Eski Türkçe Metinleri
2
0
2
4
3
ÇTL 241
Osmanlı Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
3
ÇTL 243
Rusça Edebi Metinler I
2
0
2
4
3
ÇTL 245
Azerbaycan Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
3
ÇTL 247
Şiir Çözümlemeleri
2
0
2
4
4
ÇTL 240
Hikaye Çözümlemeleri
2
0
2
4
4
ÇTL 242
Orta Türkçe Metinler
2
0
2
4
4
ÇTL 244
Rusça Edebi Metinler II
2
0
2
4
4
ÇTL 246
Türkmen Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
4
ÇTL 248
Türkmen Edebiyatı
2
0
2
4
5
ÇTL 345
Kırgız Türk Edebiyatı
2
0
2
4
5
ÇTL 347
Kırgız Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
5
ÇTL 349
Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
5
ÇTL 351
Hakas Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
5
ÇTL 353
Rusça Edebi Metinler III
2
0
2
4
5
ÇTL 355
Altay Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
5
ÇTL 357
Rusça V
2
0
2
4
5
ÇTL 359
Türk Dünyası Edebiyat İlişkileri
2
0
2
4
6
ÇTL 346
Kazak Edebiyatı
2
0
2
4
6
ÇTL 348
Kazak Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
6
ÇTL 350
Tatar Edebiyatı
2
0
2
4
6
ÇTL 352
Rusça Edebi Metinler IV
2
0
2
4
6
ÇTL 354
Tatar Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
6
ÇTL 356
Rusça VI
2
0
2
4
6
ÇTL 358
Türk Dünyası Tiyatrosu
2
0
2
4
7
ÇTL 445
Özbek Edebiyatı
2
0
2
4
8
7
ÇTL 447
Özbek Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
7
ÇTL 449
Başkurt Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
7
ÇTL 451
Türk Dünyası Sözlü Edebiyatı
2
0
2
4
7
ÇTL 453
Başkurt Edebiyatı
2
0
2
4
7
ÇTL 455
Kırım Tatar Edebiyatı
2
0
2
4
7
ÇTL 457
Tuva Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
7
ÇTL 459
Yakut Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
8
ÇTL 446
Yeni Uygur Edebiyatı
2
0
2
4
8
ÇTL 448
Yeni Uygur Türkesi Metinleri
2
0
2
4
8
ÇTL 450
Gagauz Edebiyatı
2
0
2
4
8
ÇTL 452
Gagauz Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
8
ÇTL 454
Irak Türkmen Edebiyatı
2
0
2
4
8
ÇTL 456
Başkurt Türkçesi Metinleri
2
0
2
4
8
ÇTL 458
Gagauz Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
8
ÇTL 460
Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
2
0
2
4
SEÇMELİ ALAN DERSLERİNİN TANIMLARI
ÇTL 237 Azerbaycan Edebiyatı
Azerbaycan edebiyatının gelişim seyri, Azerbaycan Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların
eserleri, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 239 Eski Türkçe Metinleri
Döneme ait orijinal metinler, transkripsiyon, anlamlandırma, dilbilgisi.
ÇTL 241 Osmanlı Türkçesi Metinleri
Osmanlı Türkçesindeki Arapça gramer kuralları, Arapça kelime grupları ve Osmanlı Türkçesinin gramer
kuralları, matbu ve el yazısı harflerle yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma ve yazma çalışmaları.
ÇTL 243 Rusça Edebi Metinler I
Rusça dil bilgisi kuralları, temel düzeyde güncel konularla ilgili metinler, Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça
metin çevirisi, telaffuz kuralları, Rusça günlük konuşmalar.
ÇTL 245 Azerbaycan Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma,
söz konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 247 Şiir Çözümlemeleri
Evrensel anlamda şiir ve şiir inceleme yöntemleri, özel olarak Türk (ve Türk dünyası) şiirinin incelenmesi.
9
ÇTL 240 Hikaye Çözümlemeleri
Evrensel anlamda hikâye ve hikâye inceleme yöntemleri, özel olarak Türk (ve Türk dünyası) hikâyesinin
incelenmesi.
ÇTL 242 Orta Türkçe Metinler
İlgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 244 Rusça Edebi Metinler II
Rusça metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 246 Türkmen Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 248 Türkmen Edebiyatı
Türkmen edebiyatının gelişim seyri, Türkmen Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 345 Kırgız Türk Edebiyatı
Kırgız edebiyatının gelişim seyri, Kırgız Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 347 Kırgız Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Kırgız Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 349 Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
Çuvaş Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Çuvaş Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, bu
lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 351 Hakas Türkçesi ve Edebiyatı
Hakas Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Hakas Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, bu
lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 353 Rusça Edebi Metinler III
Rusça ileri düzey edebi metinler, tahlili.
ÇTL 355 Altay Türkçesi ve Edebiyatı
Altay Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Altay Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, bu
lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 357 Rusça V
Rusça edebî dili ve özellikleri.
ÇTL 359 Türk Dünyası Edebiyat İlişkileri
Türk Dünyası Edebiyatları karşılaştırması, benzer ve zıt yönleri.
ÇTL 346 Kazak Edebiyatı
Kazak edebiyatının gelişim seyri, Kazak Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
10
ÇTL 348 Kazak Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Kazak Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler, metin aktarma.
ÇTL 350 Tatar Edebiyatı
Tatar edebiyatının gelişim seyri, Tatar Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri, tanınmış
şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 352 Rusça Edebi Metinler IV
Rusça metin çevirileri, çeviri yöntem ve teknikleri.
ÇTL 354 Tatar Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Tatar Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 356 Rusça VI
Yardımcı fiiller, bazı fiil çatıları, geçmiş ve gelecek zamanlar, kısa hikâye ve roman özetleri.
ÇTL 358 Türk Dünyası Tiyatrosu
Türk Dünyası Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları; Çağdaş Rejisörlük faaliyetleri ve
Türkiye’deki yansımaları.
ÇTL 445 Özbek Edebiyatı
Özbek edebiyatının gelişim seyri, Özbek Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 447 Özbek Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Özbek Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 449 Başkurt Türkçesi ve Edebiyatı
Başkurt Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Başkurt Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri,
bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 451 Türk Dünyası Sözlü Edebiyatı
Türk Dünyası Edebiyatlarının sözlü ürünleri, oluşum süreçleri ve yayılma alanları.
ÇTL 453 Başkurt Edebiyatı
Çağdaş Başkurt edebiyatının gelişim seyri, Başkurt Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların
eserleri, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 455 Kırım Tatar Edebiyatı
Çağdaş Kırım Tatar edebiyatının gelişim seyri, Kırım Tatar Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve
yazarlar, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 457 Tuva Türkçesi ve Edebiyatı
Tuva Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Tuva Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, bu
lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
11
ÇTL 459 Yakut Türkçesi ve Edebiyatı
Saha (Yakut) Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Saha Türkçesinin ses ve şekil bilgisi
özellikleri, bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler, dilbilgisi uygulaması.
ÇTL 446 Yeni Uygur Edebiyatı
Çağdaş Yeni Uygur edebiyatının gelişim seyri, Yeni Uygur Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve
yazarların eserleri, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 448 Yeni Uygur Türkesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Yeni Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma,
söz konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 450 Gagauz Edebiyatı
Gagauz edebiyatının gelişim seyri, Gagauz Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların eserleri,
tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 452 Gagauz Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Gagauz Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 454 Irak Türkmen Edebiyatı
Irak Türkmen edebiyatının gelişim seyri, Irak Türkmen Türklerinin yetiştirdiği önemli şair ve yazarların
eserleri, tanınmış şahsiyetlerden seçilmiş parçalar.
ÇTL 456 Başkurt Türkçesi Metinleri
Lehçeler arası metin aktarma yöntemleri, Başkurt Türkçesinden Türkiye Türkçesine metin aktarma, söz
konusu lehçeye ait edebî metinler.
ÇTL 458 Gagauz Türkçesi ve Edebiyatı
Gagavuz Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler, Gagavuz Türkçesinin ses ve şekil bilgisi
özellikleribu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler.
ÇTL 460 Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
Çuvaş Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler, Çuvaş Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, bu
lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya, ilgili lehçeye ait metinler.
12
ORTAK DERSLER ve DERS TANIMLARI
İNGİLİZCE
1. – 2. YARIYILLAR
DERSİN KODU DERSİN ADI
DERSİN
KREDİSİ
T
U K
AKTS
YDİ 101
Yabancı Dil (İngilizce) I
2
0
2
2
YDİ 102
Yabancı Dil (İngilizce) II
2
0
2
2
DERS TANIMLARI
YDİ 101 Yabancı Dil (İngilizce) I
Öğrencilerin İngilizce olarak tanışması, sorulan soruya cevap vermesi, günlük hayatla ilgili temel
kelime ve kavramlar, basit dil bilgisi yapıları, kelime hazinesi, doğru telaffuz.
YDİ 102 Yabancı Dil (İngilizce) II
Üç temel zaman ile ilgili dilbilgisi, şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanın kullanım
biçimleri, basit cümle kalıpları, dilbilgisi yapıları, temel beceriler (okuma, yazma, konuşma ve
dinleme).
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
1. – 2. YARIYILLAR
DERSİN KODU DERSİN ADI
DERSİN
KREDİSİ
T
U K
AKTS
AİT 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
AİT 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan sürede (1919-1923) Türkiye’de olan olaylar.
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Cumhuriyetin kuruluşu, devrimler, kalkınma hamleleri, iç ve dış olaylar.
13
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIMI
3. – 4. YARIYILLAR
DERSİN KODU DERSİN ADI
DERSİN
KREDİSİ
T
U K
AKTS
ENF 201
Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı I
2
0
2
2
ENF 202
Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı II
2
0
2
2
ENF 201 Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı I
Bilgisayarların tarihçesi ve günümüze kadar olan gelişimi, bilgisayar elemanlarının tanıtımı,
klavye, fare ve diğer birimlerin kullanımı, windows işletim sistemi ve özellikleri, kelime işlemci
programının kullanılması, elektronik hesap programının kullanımı, sunu hazırlama programının
kullanılması, bilgisayar ağları, e-mail, ftp kullanımı, internette tarama.
ENF 202 Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı II
Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme;
Kelime işlem programında metin yazabilme ve tablo oluşturabilme. Belge ve tabloları yazım
kurallarına göre biçimlendirebilme; Bilgisayar teknolojilerini kullanmak suretiyle normal ve
interaktif sunular hazırlayabilme; Çalışma tablosu programlarının temel prensiplerini ve bilgi
giriş özelliklerini kavrayabilme. Çalışma tablolarındaki sayısal değerlere dayanarak grafik
hazırlama ve yorumlama becerisi edinebilme; Bir yada birden fazla tablodaki bilgiye kısa yoldan
erişmeyi sağlayacak veri tabanı dosyası oluşturabilme.
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content