close

Enter

Log in using OpenID

Bölüm Tanıtım Sunumu - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

embedDownload
 Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde Yeni Bir Soluk Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER 1 Kuruluş Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kuruluş Yılı 2010 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluş Yılı 2010 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Eğitim/Öğretime Başladığı Yıl 2013-­‐14 2 Ülkemizde BBY Tarihi — 1954-­‐55 Kütüphanecilik — Arşivcilik — Dokümantasyon-­‐Enformasyon-­‐Arşiv Anabilim Dalları — 2002-­‐2003 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Tablo 1 – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri
Ün.
Program
Türü
AÜ
I.Ö.
HÜ
I.Ö.
İÜ
I.Ö.
YBÜ
I.Ö.
MÜ
I.Ö.
İÜ
II.Ö.
ATA.Ü. I.Ö.
ÇKÜ
I.Ö.
ATA.Ü. II.Ö.
ÇKÜ
II.Ö.
YDÜ
I.Ö., %50
Burslu
Toplam Türü
Şehir
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Vakıf
Puan
Türü
ANKARA
TM-1
ANKARA
TM-1
İSTANBUL
TM-1
ANKARA
TM-1
İSTANBUL
TM-1
İSTANBUL
TM-1
ERZURUM
TM-1
ÇANKIRI
TM-1
ERZURUM
TM-1
ÇANKIRI
TM-1
KUZEY KIBRIS TM-1
2013
Kont.
31
93
67
31
72
67
52
41
52
40
30
576
(ÖSYM, 2013)
Taban
Puan
323,58044
320,29325
314,97680
313,88281
310,24797
301,17866
298,29523
296,58364
285,87695
—
—
Çalışma Alanları —  Kütüphaneler (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli özel araştırma kütüphaneleri), Kütüphane, —  Çeşitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon — 
— 
— 
— 
— 
merkezleri), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde (örn. KPSS ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Arşiv Memuru olarak atanabilirsiniz) Internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), Kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda (örn. EBSCO, MiKRO Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş, MikroBeta Yazılım, Elsevier, YORDAM Bilgi Teknolojileri gibi bilgi merkezlerine veri tabanı olanaklarını sunan özel kuruluşlarda), Bilgisayar yazılım şirketlerinde, Kurum ve kuruluşların Ar-­‐Ge birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir. Kadrolar —  kütüphaneci, —  bilgi uzmanı, —  arşiv memuru, —  bilgisayar işletmeni, —  arşivist, —  dokümantalist, —  akademik uzman, —  sistem analisti, —  halkla ilişkiler ve pazarlama elemanı, —  web tasarımcısı gibileri yer almaktadır. —  Mezunlar ayrıca, çeşitli kademelerde yönetici olarak da görev yapabilmektedir. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Tablo 3 - KPSS Aracılığıyla Kamu Kurumlarına Yerleştirilen Mezunlar
2006
127
2007
208
2008
80
2009 2010 2011
79
248
190
(BBY Haber Portali, 2014)
Aritmetik Ortalama: 171 2012
237
2013
201
Akademik Kadro Bölüm Başkanı; Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Öğretim Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Yrd. Doç. Dr. Esin Sultan OĞUZ Araştırma Görevlileri: Arş. Gör. Erdinç ALACA Arş. Gör. Demet SOYLU Arş. Gör. Müge AKBULUT Arş. Gör. Tubanur BÜYÜKÇOLPAN 8 Öğrenci Kontenjanları 1. Sınıf : 35 2. Sınıf : 37 9 Bölümün Kuruluşu ve Amaçları —  Altmış yıllık bir geçmişle BBY eğitim deneyimi ile —  Başkent Ankara’nın sunduğu avantajlar ile —  Kurumsal kimliğini geliştirerek ve başarısını kanıtlayarak —  Ön sıralara yerleşen marka bir bölüm olmayı hedeflemektedir. 10 Bölümün Gelişmesi —  Eğitim ve öğretimine farklılıklar katarak —  Rekabetçi bir temelde kuruluş ve kurumsallaşma —  Küresel ölçekte konumlanma çabası içerisinde, —  Ankara’nın dinamikleri ile ilişkilendirerek gelişmeyi amaçlamaktadır. 11 YBÜ-­‐BBY Bölümü Yurt Dışı Amaçları —  Öğrencilerin %25’ini yurt dışından kabul etmek —  Yurt dışında iletişim, tanıtım ve işbirliği faaliyetleride bulunmak —  Çevre ülkelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belge yöneticilerini yetiştirmek 12 Ar-­‐Ge Çalışmaları •  Yenilikçi ve yaratıcı araştırmaları teşvik etmek •  Özel ve kamu sektörlerinin taleplerine göre projeler geliştirmek •  Kamunun bilgi temelli sorunlarına çözüm önerileri getirmek, 13 Toplumsal Sorunlara Yaklaşım •  Bilimsel anlayışı hakim kılacak çalışmalar yapmak •  Bilgi ve belge yönetimi sorunlarına çözümler getirmek •  Proje bazlı çalışmalarla toplumsal fayda sağlamak 14 Bireyin ve Toplumun Entelektüel ve Yenilikçi Kapasitesinin Gelişimine Katkıda Bulunmak Amacıyla —  Bilimsel bilginin; —  Üretilmesini, —  Yayılmasını, —  Sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesini sağlayacak BBY uzmanları yetiştirmek. 15 Eğitim Stratejisi —  Araştırmacı, —  Yenilikçi, —  Çok-­‐uluslu ve kültürel çeşitliliğin olduğu bir ortamda öğrencilerine en yüksek kalitede eğitim vermek, —  Kariyerlerinde başarılı olmaları için gelişimlerine katkıda bulunmak —  Topluma faydalı bireyler olmaları için teşvikte bulunmaktır. 16 Araştırma —  Yeni ufuklar açan araştırmalar yapmak, —  “insanlık için daha iyi bir dünya” fikrine katkıda bulunmak, —  Keşfedici ve yenilikçi araştırmaların tasarlandığı ve yürütüldüğü bir merkez olmayı hedefler. 17 MİSYON STRATEJİLERİMİZ Eğitim Misyonumuz İçin Genel Stratejilerimiz —  Birbiri ile entegre dersler, —  İş dünyası ve uygulama alanları ile ilişkileri geliştirilmesi, —  Öğretmekten çok, öğrenme yoldaşlığı ve öğrenme koçluğu yapılması, —  Aktif öğrenme ortamlarının tasarlanması ve yönetilmesi 18 ...Eğitim misyonumuz için genel stratejilerimiz —  Alanında önde gelen öğretim üyeleri ile öğrencileri buluşturmak, —  Araştırmaya dayalı öğrenimi geliştirmek, —  Yenilikçiliği benimsemek, —  Bilgi merkezlerinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellenecek içerik ve yeni yaklaşımlar geliştirmek, —  Analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek kazandırmak, 19 Toplumsal Sorumluluk Misyonumuz İçin Genel Stratejilerimiz •  Teknolojik ve sosyal çalışma programlarını ve araştırma faaliyetlerini toplumun genel menfaatlerine adapte etmeye çalışmak, •  Bilgi ve Belge Yönetimi alanında düşünce geliştirme ve uygulama aşamalarında önemli bir rol oynamak, •  Toplumun bilgi eksenli sorunlarına yönelik araştırma/
uygulama/eğitim faaliyetlerini desteklemek, 20 Girişimci Misyonumuz İçin Genel Stratejilerimiz —  Bölümde bulunan tüm aktörlerin girişimci kapasitelerini geliştirmek, —  Uygula ya da yok ol (apply or die) kuralını bölüm politikası haline getirmek, —  Proje Fikirleri Havuzu oluşturmak, —  Girişimci düşünme ve liderlik uygulamalarını teşvik etmek, 21 —  Bilgi Vizyonumuz kaynaklarını modern araştırma araçlarıyla kullanabilen, —  Her tür bilgi kaynağını düzenleme ve yararlandırmaya hazır hale getirebilen nitelikli bilgi ve belge yöneticilerini sahaya kazandırmak, —  Yüksek eğitim ve öğretim standartları ile alanında aranılan, imajı ve saygınlığı yüksek bireyleri mesleğe hazırlamak 22 Vizyoner Hedeflerimiz —  Bölgesel ve küresel kaynakları harekete geçirerek sinerji oluşturmak, —  Öğrenmede, araştırmada, öğretmede, paylaşmada ve uygulamada ileri bir bölüm olmak, —  Toplumumuzun ve insanlığın bilgi birikiminden yararlandıracak uzman kişiler yetiştirmek. 23 ...Vizyoner Hedeflerimiz —  Sunduğu eğitim ve yaptığı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve itibarlı bir “bölüm” olmak —  Bilgeliği ile modern bilimsel yaklaşımı sentezleyebilen “bilge-­‐bilim insanı” nitelikleri ile örnek bir bölüm olmak —  Oluşturduğu teşvik edici ortam ile fikirler arası rekabeti derinleştiren ve bunların birer ekole dönüşmesine odaklık eden bir bölüm 24 olmak. Eğitim Değerlerimiz —  Öğrenim ve öğretimde mükemmellik —  Uluslararası Yaklaşım —  Analitik ve Yenilikçi Yaklaşım 25 Araştırma Değerlerimiz —  Disiplinler Arası Yaklaşım —  Araştırma İşbirliklerini Teşvik 26 Programımız —  Her türlü bilginin sağlanması, —  Derlenmesi, —  Analizi, —  Düzenlemesi, —  Saklanması, —  Kullandırılması gibi temel fonksiyonları kapsar. 27 Programın dört bileşeni Bilgi ve belge yönetimi temel alanları Yabancı dil Osmanlıca ve el yazmalarının okunması Teknoloji 28 Bölümün Eği8m Faaliyetleri —  25-­‐28 Aralık 20114 Adalet akademisi Eğiticilerin Yetkinliğini Artırılması Eğitimi. Verilen konular: I.  İçerik hazırlama ve zenginleştirme II.  Eğitimler için temel uygulama teknikleri III.  Yetişkin eğitimin özellikleri IV.  Sosyal cesaret-­‐Heyacan kontrolü V.  Konuşma zekası 29 —  06-­‐09 Kasım 20114 Adalet akademisi Eğiticilerin Eğitimi. Verilen konular: I.  İçerik hazırlama ve zenginleştirme II.  Eğitimler için temel uygulama teknikleri III.  Yetişkin eğitimin özellikleri IV.  Sosyal cesaret-­‐Heyacan kontrolü V.  Konuşma zekası 30 —  Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Liderlik Seminerleri Kapsamında 24 Yurtta «İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI» eğitim seminerleri yapıldı. 31 —  Belediyeler Birliği’nde Ülkemizin değişik il ve ilçelerinde gelen belediye çalışanlarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarına aşağıdaki konularda eğitim verilmiştir. I.  Dosyalama ve Arşivleme II.  Elektronik belge yönetimi 32 Sonuç YBÜ BBY Yönetimi Bölümü, kuruluş ve kurumsallaşma aşamalarının sorunlarını hızlı bir biçimde tamamlayarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir konuma gelmeyi hedeflemektedir. Bunun gerektirdiği çalışmalar ve uygulamalar planlı bir biçimde sürdürülmektedir. 33 Teşekkürler... Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER [email protected] 34 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content