close

Enter

Log in using OpenID

13 Mart, Cuma Avrasya Salonu 14 Mart, Cumartesi Avrasya

embedDownload
13 Mart, Cuma Avrasya Salonu
16:00 - 16:30
Kayıt
19.00 - 19.30
Kahve Molası
16.30 - 17.00
Açılış ve Protokol Konuşmaları
Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı
Vahdettin Işık, İslamcı Dergiler Projesi Koordinatörü
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı
IV. Oturum
DÜŞÜNCEDE VE EYLEMDE YENİ ARAYIŞLAR
11.15 - 13.00
Oturum Başkanı: Yücel Bulut
Ertuğrul Zengin, Akıncı-Güç ve Akıncılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili
Serkan Yorgancılar, Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme
Kamil Yeşil, Şûra-Tevhid-Hicret Dergileri ve İslami Düşüncede Radikal Tavır
Mehmet Erken, Bir Yayıncılık Membaı Olarak Düşünce Dergisi
I. Oturum
İSLAMCILIĞI VE İSLAMİ YAYINCILIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK
17.00 - 19.00
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Büyükkara
Vahdettin Işık, İslamcılığı Yeniden Düşünmek
Necdet Subaşı, İslamcılık: Bir Çerçevelendirme Denemesi
Asım Öz, “Kenetlenmenin İmkânsızlığı”: Zümreler Arası Çekişmeler ve Parçalanmalar
Açısından 1960-1980 Arası İslâmcı Dergiler
Cevat Özkaya, Türkiye’nin İlk Siyasal İslamcı Hareketi: Mücadele Birliği ve Yayınları
19.00 - 19.30
Kahve Molası
II. Oturum
RESMİ ALANI AŞMA VE SİVİL MECRA ARAYIŞLARI
19.30-21.15
Oturum Başkanı: Mustafa Tekin
Metin Karabaşoğlu, Said Nursi Sonrası Nurculuk ve İslami Yayıncılık
Ahmet Karakaya, Nur Talebelerinin Sesi
Alperen Gençosmanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nde İslamcılığın Tarihini Yeniden Düşünmek: Hilal Mecmuası
Alev Erkilet, 1960’larda Nur Hareketinin diğer İslami Hareketlerle
Benzerlikleri ve Farklılıkları: Zülfikar Örneği Üzerinden Bir Okuma Denemesi
14 Mart, Cumartesi Avrasya Salonu
III. Oturum
İSLAMCILIĞIN YEREL DİLİ: EDEBİYAT DERGİLERİ
09.00 - 10.45
Oturum Başkanı: Berat Açıl
Ali Göçer, Büyük Duruş: Edebiyat Dergisi
Büşra Sürgit, Mavera Dergisinin Yetiştiricilik Rolü Ve Kendinden Sonraki Döneme Etkileri
Yunus Emre Özsaray, Diriliş Dergisinde Tarih İlgisi ve Sonuçları
M.Oğuzhan Çolak, İ.Enes Aksu, Y. Emre Tapan, İslamcılığın Komünizme Bakışı: Büyük Doğu
Mecmuası’nda Anti-Komünist Propaganda
13.00 - 14.00
Öğle Arası
V. Oturum
KURUMSAL BİRİKİMİN YANSIMALARI
14.00 - 15.45
Oturum Başkanı: Mahmut Hakkı Akın
Ayşen Baylak, Soğuk Savaş Dünyasında Ümmeti Tahayyül Etmek: İslam Mecmuası ve
İslam Âleminden Taşıdıkları
Fatih Kucur, “İslam’ın Son Kalesi”nde Bir Umut: İslam Medeniyeti Dergisi
Tuba Aydın, Tohum Dergisi: Semiyolojik Bir Okuma
Nurettin Ürün, İslamcılık ve Merkez “Uleması”: Cuma Hutbeleri Üzerinden Bir Değerlendirme
15.45 - 16.15
Kahve Molası
TANIKLIKLAR OTURUMU
16.15 - 18.15
Oturum Başkanı: Süleyman Arslantaş
Beşir Eryarsoy, İsmail Kazdal, Şule Yüksel Şenler, Turan Koç, Selahaddin Eş Çakırgil,
Hasan Güneş
KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME
18.15 - 18.30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
8 283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content