close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Formu

embedDownload
 YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA UNVANI DENKLİK BAŞVURU FORMU ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA Bilkent/ANKARA Yurtdışında almış olduğum doktora unvanının 2547 sayılı Kanun’un 11. b/5 maddesi uyarınca Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer sayılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Adı Soyadı, İmza ÖĞRENİM BİLGİLERİ Doktoranın Yapıldığı Ülke : …………………………………………………………………………………. Doktoranın Yapıldığı Üniversitenin : …………………………………………………………………………………. Adı ve Açık Adresi …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………. Doktoranın Bilim Alanı KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………………………………… Adres : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Semt/İlçe : ………………………… İl : …………………………………………................... Yurt İçi Ev/İş Tel : ………………………… GSM : …………………………………………………………… e-­‐posta : …………………………………………………………………………………………………………… TERCİHİNİZİ İŞARETLEYİNİZ Denklik belgesi ve ciltli tezim adresime kargo ile ödemeli gönderilsin. (Yalnız yurtiçi adresi için geçerli) Denklik belgesi ve ciltli tezimi elden almak istiyorum Üniversitelerarası Kurul tarafından denklik verilmesi halinde; tezimin bilimsel araştırma hizmetine sunulması amacıyla YÖK Ulusal Tez Merkezi veritabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin veriyorum. Evet Form01_ÜAK/Denklik Hayır 1 YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA UNVANI DENKLİK BAŞVURU FORMU İSTENEN BELGELER 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Başvuru sahibinin dilekçesi Doktora diplomasının aslı Doktora diplomasının noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı tercümesi Doktora diplomasına esas teşkil eden transkript’in aslı Doktora diplomasına esas teşkil eden transkript’in noter onaylı tercümesi Doktora yaptığı üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge Lisans diplomasının noter onaylı örneği Lisans diplomasının, yabancı ülkede alınmış ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin noter onaylı örneği Yüksek Lisans ile bütünleşik olmayan doktora eğitimleri için yüksek lisans diplomasının noter onaylı örneği Yüksek Lisans ile bütünleşik olmayan doktora eğitimleri için yüksek lisans diploması yabancı ülkede alınmış ise, bu diplomanın denkliği konusunda Yükseköğretim Kurulunca verilen belgenin noter onaylı örneği Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezinin ciltli bir örneği Doktora diplomasına esas teşkil eden tezinin elektronik ortamda kaydı (CD veya DVD ortamında) Türkiye’de doktoraya kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belge Özgeçmiş Nüfus cüzdanı fotokopisi Doktora eğitimi için yapılan çalışma sürelerine ilişkin pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden kişinin yurt dışına giriş-­‐çıkışlarını gösteren yazı. Doktora eğitimine başladığı tarih: ……./….../……….. Doktora eğitimini tamamladığı tarih: ……./….../……….. Yukarıda sunduğum belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunu, ayrıca almış olduğum doktora eğitiminin tam zamanlı örgün eğitim olduğunu teyit ederim. Adı Soyadı: Tarih: İmza: UYARI: İstenen belgeler eksik veya yanlış olması durumunda başvurunuz dikkate alınmaz ve beyan ettiğiniz adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir. Form01_ÜAK/Denklik 2 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content