close

Enter

Log in using OpenID

BAŞVURU DİLEKÇESİ_Sanatta Yeterlik

embedDownload
 YURTDIŞINDA ALINAN SANATTA YETERLİK UNVANI DENKLİK BAŞVURU FORMU ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA Bilkent/ANKARA Yurtdışında almış olduğum sanatta yeterlik derecesinin 2547 sayılı Kanun’un 3. Maddesinin t/4 bendi uyarınca Türkiye’de yapılan doktora düzeyinde sanatta yeterlik derecesine eşdeğer sayılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Adı Soyadı, İmza ÖĞRENİM BİLGİLERİ Sanatta Yeterlik Yapılan Ülke : …………………………………………………………………………………. Sanatta Yeterlik Yapılan Üniversitenin : …………………………………………………………………………………. Adı ve Açık Adresi …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………. Sanatta Yeterlik Bilim Alanı KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………………………………… Adres : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Semt/İlçe : ………………………… İl : …………………………………………................... Yurt İçi Ev/İş Tel : ………………………… GSM : …………………………………………………………… e-­‐posta : …………………………………………………………………………………………………………… Form04_ÜAK/Denklik 1 YURTDIŞINDA ALINAN SANATTA YETERLİK UNVANI DENKLİK BAŞVURU FORMU İSTENEN BELGELER 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Başvuru sahibinin dilekçesi Sanatta Yeterlik diplomasının aslı Sanatta Yeterlik diplomasının noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı tercümesi Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden transkript’in aslı Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden transkript’in noter onaylı tercümesi Sanatta Yeterlik diplomasını aldığı üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge Lisans diplomasının noter onaylı örneği Lisans diplomasının, yabancı ülkede alınmış ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin noter onaylı örneği Yüksek Lisans ile bütünleşik olmayan doktora eğitimleri için yüksek lisans diplomasının noter onaylı örneği Yüksek Lisans ile bütünleşik olmayan doktora eğitimleri için yüksek lisans diploması yabancı ülkede alınmış ise, bu diplomanın denkliği konusunda Yükseköğretim Kurulunca verilen belgenin noter onaylı örneği Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden tezinin ciltli bir örneği Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden tezinin elektronik ortamda kaydı (CD veya DVD ortamında) Sanatta Yeterlik eğitimine ilişkin afişler, resital çalışmaları, plaklar, elektronik kayıtlar, posterler ve benzeri çalışmalar. Türkiye’de Sanatta Yeterlik eğitimine kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belge Özgeçmiş Nüfus cüzdanı fotokopisi Başvuranın sanatta yeterlik eğitimi için yaptığı çalışmanın süresine ilişkin imzalı beyanı Sanatta yeterlik eğitimi için yapılan çalışma sürelerine ilişkin pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden kişinin yurt dışına giriş-­‐çıkışlarını gösteren yazı. Sanatta Yeterlik eğitimine başladığı tarih: ……./….../……….. Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladığı tarih: ……./….../……….. Yukarıda sunduğum belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunu, ayrıca almış olduğum sanatta yeterlik eğitiminin tam zamanlı örgün eğitim olduğunu teyit ederim. Adı Soyadı: Tarih: İmza: UYARI: İstenen belgeler eksik veya yanlış olması durumunda başvurunuz dikkate alınmaz ve beyan ettiğiniz adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir. Form04_ÜAK/Denklik 2 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content