close

Enter

Log in using OpenID

Çağrı Bildirimi ve Gündem

embedDownload
S.S. EGE TURİSTİK TESİSLERİ TATİL KÖYÜ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
MEŞRUTİYET CADDESİ HATAY SOKAK N0: 8/25 BAKANLIKLAR -ANKARA
Sayın Ortaklarımız,
Kooperatifimizin 2014 yılına ait olan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere
17.05.2015 Pazar günü saat 10.00’da İnkilap Sok. No:20 Kızılay-ANKARA “Harb İş Konferans Salonu”
adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 31.05. 2015 gün aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Hepinizin bildiği gibi toplantının açılabilmesi için kanun gereği her toplantıda en az 1/4 çoğunluğun
sağlanması kanun gereğidir.
Bu nedenle söz konusu gün ve saatte toplantı yerinde mutlaka hazır bulunmanızı, mazeretiniz halinde bir
Ortağı veya Eş yada birinci derece bir yakınınızı (Aşağıdaki vekaletnameyi doldurup imzalayarak) temsil
olunmanızı önemle rica eder, saygılar sunarız.
YÖNETİM KURULU ADINA
ALİ ÖTÜN
Yönt.Krl.Bşk.
İmza
TURAN YAŞ
Başkan Yrd.
İmza
KEMAL KURU
Sayman Üye
İmza
GÜNDEM MADDELERİ
1.Yoklama ve Açılış.
2. Başkanlık divan seçimi ve saygı duruşu.
3. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divana yetki verilmesi.
4. Yönetim Kurulunun 2014 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir/Gider
hesaplarının okunması, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası.
6.
Ortaklıkları düşenlerin onanması.
7.
2015 yılı çalışma programı Tahmini Bütçenin görüşülmesi, müzakeresi.
8.
Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin (2) yıllığına seçilmesi.
9.
Dilek ve temenniler
10. Kapanış
VEKALETNAME
S.S.EGE TURİSTİK TESİSLERİ TATİL KÖYÜ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA
Kooperatifimizin 17.05.2015 tarihinde, İnkılap Sok. No.20 “Harb iş Konferans Salonu” Kızılay-ANKARA
adresinde yapılacak Genel Kurula ve nisap sağlanamaması halinde 31.05.2015 günü yapılacak Genel Kurula
katılamadığımdan ; Genel Kurulda geçerli olmak üzere, beni temsil etmeye ve adıma oy kullanmaya
…………........................................... vekil tayin ettim. Gereğini bilgilerinize arz ederim.
VEKALET VEREN ORTAĞIN :
Adı ve Soyadı :
Ortak No
:
İmzası
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content