close

Вход

Log in using OpenID

BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN

embedDownload
BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN
FİNANSAL ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ
23 Mart 2015 tarihi Pazartesi Günü Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda Bolu
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirme Toplantısı
yapılacaktır.
Toplantıya Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, İdari, Mali ve Tıbbi
Hizmetler Başkanları, Hastane Yöneticisi, Hastane Başhekimi, İdari ve Mali İşler Müdürü ve
Genel Sekreterlik Finansal Analiz Uzmanı katılacaktır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
291 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа