close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİKLERİNİN BÜNYESİNDE
FATURA İNCELEME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı
dışında bulunan hastalara yönelik, sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerin
faturalarının Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ya da Sağlık Uygulama Tebliği
usul ve esasları çerçevesinde düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesi amacıyla,
fatura inceleme komisyonlarının oluşturulması ve bu komisyonların çalışma usul ve
esaslarının belirlenmesi planlanmaktadır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content