close

Enter

Log in using OpenID

Değerli Araştırmacılar Doğrudan insan veya insan materyali

embedDownload
Değerli Araştırmacılar
Doğrudan insan veya insan materyali üzerinde araştırma gerektirmeyen ancak insana ait
bilgilerin talep edildiği (anket, mülakat, odak grup çalışması, performans göstergeleri,
fizyolojik/nörolojik ölçümler kullanılarak veya gözlem yoluyla veri toplanması vb.) ve daha çok
sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan araştırmalar için gerekli olan "Etik
Kurulu Onay Belgeleri”nin temininde, bünyelerinde halen bu tip kurulları oluşturamamış
üniversite ve özel/kamu kuruluşların yaşadıkları zorlukların aşılabilmesi amacıyla,
Kurumumuz tarafından üniversite rektörlükleriyle iletişime geçilerek, bu konuda katkılarının
olup olamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.
Bünyelerinde "Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu” bulunan ve kendi
kurumları dışından da başvuru alarak belge düzenleyebileceklerini bildiren üniversitelerin
listesi aşağıda sunulmaktadır. İlgili kurulu oluşturarak bu konuda katkı sağlayacağını
bildirecek olan Üniversitelerin isimleri de listeye eklenerek güncelleme yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Çanakkale Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Medipol Üniversitesi
Mehmet Akif Üniversitesi
Mersin Çağ Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi*
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osman Gazi Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC)
BULUNDUĞU İL
Bolu
Afyon
Ağrı
Aksaray
Eskişehir
Erzurum
İstanbul
Ankara
Bilecik
Çanakkale
Çankırı
Adana
Diyarbakır
İzmir
Kayseri
Erzincan
İstanbul
Elazığ
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
Burdur
Mersin
Muğla
Samsun
Ankara
Eskişehir
İstanbul
Sakarya
Diyarbakır
Sinop
Isparta
Ankara
İstanbul
Yalova
Lefkoşa
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sadece Muğla il sınırları içinde bulunan kurum ve
kuruluşlardan başvuru alabileceğini bildirmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content